Hlavní navigace

Vznikne „blacklist“ nespolehlivých plátců DPH. Kolika podnikatelů se to týká?

18. 7. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Od příštího roku by měl vzniknout nový seznam nespolehlivých plátců DPH. Kdo s nimi bude chtít obchodovat, bude ručit za jimi nezaplacenou daň.

Daň z přidané hodnoty (DPH) se kromě zvyšování sazeb brzy zřejmě dočká i dalších změn. Od roku 2013 by mělo dojít k zavedení veřejné černé listiny nespolehlivých plátců DPH. Kdo se s firmou ze seznamu rozhodne obchodovat, bude za ni automaticky ručit za nezaplacenou daň ze zdanitelného plnění, které od ní přijme.

Čtěte také: Zvýšení DPH, solidární daň a omezení paušálů schváleno

Za co se půjde na „blacklist“, se ještě rozhodne

Novela zákona o dani z přidané hodnoty, kterou před týdnem podpořila v prvním čtení poslanecká sněmovna, počítá kromě jiného i se zavedením nového institutu tzv. „nespolehlivého plátce“. Status nespolehlivého plátce získají podnikatelé, kteří poruší závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daně. O tom, zda bude dotyčný podnikatel označen za nespolehlivého, rozhodne správce daně. Pokud úřad vyhodnotí firmu jako nespolehlivého plátce, zveřejní ji ve veřejném seznamu na internetu.

Podle čeho budou správci daně při určování nespolehlivého plátce postupovat, zákon neřeší. Příslušná metodika by však měla být známa do nabytí účinnosti zákona (v případě institutu nespolehlivé plátce tedy do 1. ledna 2013). Definice, kdo je nespolehlivý plátce (…), bude stanovena metodikou generálního finančního ředitele. Tato metodika bude transparentně zveřejněna vždy dopředu, aby nemohlo docházet ke spekulacím o zvůli správce daně, ujistil ve sněmovně ministr financí Miroslav Kalousek.

Z důvodové zprávy k novele zákona vyplývá, že obecně půjde především o nesplnění těchto věcí:

  • povinnost podat daňové tvrzení,
  • povinnost uhradit daň,
  • povinnost součinnosti se správcem daně při daňové kontrole nebo při ověřování skutečností uvedených v daňovém tvrzení či registračních údajích.

Podnikatelé se ale nemusí bát, že by každé jejich drobné opomenutí znamenalo zařazení na seznam. Prohřešek totiž musí splnit kritérium závažnosti. Nelze tak sankcionovat formální porušení povinností stanovených zákonem (např. opomenutí údajů v přihlášce k registraci či daňovém přiznání), které z hlediska správy a výběru daně by nemělo prakticky žádný negativní dopad, uvedli tvůrci zákona v důvodové zprávě.

Čtěte také: Nové povinnosti pro podnikatele. Přiznání k DPH pouze elektronicky

Na černou listinu zamíří až 28 tisíc podnikatelů

Ministerstvo financí, které s novelou přišlo, si od opatření slibuje, že efektivně potlačí a zabrání rozšíření možnosti podvodných aktivit. Institut nespolehlivého plátce má umožnit identifikovat plátce daně, kteří jsou rizikoví a zneužívají systém DPH, a u kterých nemůže správce daně přímo zrušit registrace plátce DPH.

V praxi totiž dochází k následující situaci. Firmám je sice zrušena registrace z moci úřední, protože však stále splňují podmínku pro povinnou registraci k DPH (překročení obratu ve výši 1 milionu korun), musí být ze zákona opět registrováni jako plátci DPH.

Správce daně má tedy velmi omezené možnosti, jak eliminovat nelegální činnost takovýchto subjektů a opětovné zrušení registrace k DPH lze učinit až za určité období, vysvětluje se v důvodové zprávě.

Na základě analýzy stávajících dat by mohlo být označeno nespolehlivým plátcem 23 až 28 tisíc subjektů. Ministerstvo odvodilo toto číslo z údajů, kolika plátcům byla zrušena registrace z moci úřední z důvodu neplnění povinností a kteří se zaregistrovali jako plátci DPH do 1 roku po zrušení registrace a vykazují i nadále znaky rizikovosti. Dále jsou zde zahrnuty údaje o subjektech, které již v současné době naplňují podmínky pro zrušení registrace z moci úřední z důvodu neplnění povinnosti a další subjekty, které splňují dle kvalifikovaného odhadu znaky vysoce rizikových subjektů, uvádí se v důvodové zprávě k zákonu.

Jestliže firma „získá“ status nespolehlivého plátce, nebude moci využít možnost změny délky zdaňovacího období a jejím zdaňovacím obdobím se nově stanou kalendářní měsíce. Firma, která bude označena jako nespolehlivý plátce, se bude moci do 15 dnů proti rozhodnutí správce daně odvolat. Odvolání proti rozhodnutí bude mít navíc odkladný účinek. Jestliže bude firma jeden rok „sekat dobrotu“, může požádat o vymazání ze seznamu nespolehlivých plátců.

Čtěte také: Co přinese novela zákona o DPH od roku 2013?

Obchodujete s nespolehlivým plátcem? Budete za něj ručit

Institut nespolehlivého plátce se ale netýká jen podnikatelů, kteří se ocitnou na „blacklistu“, ale také firem, které se rozhodnou s nespolehlivými plátci obchodovat. Status nespolehlivého plátce totiž upřesňuje společné a nerozdílné ručení za odvod daně odběratelem a dodavatelem. Pokud se některý podnikatel rozhodne obchodovat s firmou, která bude v okamžiku uskutečnění plnění uvedena jako nespolehlivý plátce, bude za ni automaticky ručit za nezaplacenou daň ze zdanitelného plnění, které od takového plátce přijme. Podnikatelé si tak budou muset hlídat, s kým obchodují. V případě, že si plátce nezkontroluje, zda se jedná o nespolehlivého plátce, nebo navzdory tomu, že se jedná o nespolehlivého plátce, s ním bude obchodovat, bude ručit za nezaplacenou daň ze zdanitelného plnění, které od takového plátce přijme, potvrzuje se v důvodové zprávě.

Samotné ručení za daň platí rok, od loňského dubna. Podle stávající úpravy platí, že odběratel (plátce DPH, příjemce zdanitelného plnění) ručí za jistých podmínek za daň ze zdanitelného plnění uskutečněného v tuzemsku, která nebyla záměrně odvedena dodavatelem (plátcem DPH, poskytovatelem zdanitelného plnění). Mezi výše zmíněné podmínky patří: 

  • § 109 odst. 1 zákona o DPH (tzv. znalostní test) – odběratel vědět měl a mohl, že daň nebude dodavatelem úmyslně zaplacena, nebo se dodavatel úmyslně dostane do platební neschopnosti, nebo dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody.
  • § 109 odst. 2 zákona o DPH – odběratel vědět měl a mohl, že úplata za zdanitelné plnění je bez ekonomického opodstatnění zcela zjevně odchylná od obvyklé ceny.

Zákon navíc umožňuje odběrateli rovnou dobrovolně zaplatit DPH na účet finančního úřadu. Berňáku odběratel jednoduše oznámí identifikaci zdanitelného plnění a dodavatele. V případě, že dodavatel nakonec daň uhradí v řádném termínu, vzniká odběrateli vratitelný přeplatek na dani.

Čtěte více: Plátci DPH, ručíte za dodavatelem nezaplacenou daň

Další novinky u DPH

Předkládaná novela zákona o DPH ale nepřináší jen institut nespolehlivého plátce. Například noví plátci DPH budou mít po stanovenou dobu jako zdaňovací období, za které podávají daňové přiznání, kalendářní měsíc. Teprve následně po splnění stanovených podmínek si budou moci jako zdaňovací období vybrat kalendářní čtvrtletí. Podnikatelé dále budou muset uvádět v přihlášce k registraci své účty používané pro ekonomickou činnost. Použití jiných účtů než účtů oznámených správci daně, bude nově důvodem pro ručení příjemcem plnění za daň nezaplacenou poskytovatelem plnění.

školení květen 24 - novinky

Významná novinka v oblasti DPH, která má začít platit od roku 2014, se týká také podání daňových přiznání. Ty půjde nově podávat pouze elektronickou cestou. Výjimku z tohoto opatření budou mít pouze fyzické osoby s obratem do 6 milionů korun za předcházejících 12 kalendářních měsíců. Ovšem jen v případě, že jim nevznikla povinnost činit podání elektronicky z jiných důvodů, třeba kvůli režimu přenesení daňové povinnosti.

Foto: www.isifa.com

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).