Hlavní navigace

Byrokratické vrásky přibývají. Budete muset hlídat účty obchodních partnerů

25. 7. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Od roku 2013 podnikatele zřejmě čeká další administrativa navíc. Pokud nebudou chtít ručit za DPH, budou muset hlídat seznam účtů na webu správce daně.

Novela zákona o DPH, která čeká ve sněmovně na druhé čtení, přidělává podnikatelům další byrokratické vrásky. Přináší totiž několik novinek, které jim zvýší administrativní náklady. Jednu z nepříjemných změn tvoří i povinnost uvádět v přihlášce k registraci své účty používané pro ekonomickou činnost. Jakmile nějaký podnikatel použije při své činnosti jiné účty, bude za něj nově muset příjemce plnění ručit za daň, dokud ji poskytovatel plnění nezaplatí.

Účet není na webu? Ručíte za daň

Novelu zákona o DPH sice ministerstvo financí, jak samo tvrdí v důvodové zprávě, předložilo především z důvodu povinné implementace evropských směrnic, přidalo do ní však řadu změn, které s požadavky unie nemají nic společného. V podstatě všechny z přidaných novinek se snaží zamezit nebo alespoň ztížit daňové úniky. Činí tak ale povětšinou takovým způsobem, že přenáší odpovědnost na daňového plátce, který by měl ručit za někoho jiného, přestože průběh finančních prostředků probíhal v dobré víře.

Podnikatelé tak kromě jiného budou muset povinně uvádět v přihlášce k registraci k DPH své účty používané pro ekonomickou činnost. Následně správce daně vyvěsí účty na internetu. Plátci si však budou moci určit, které účty chtějí na webu správce daně zveřejnit. Není povinností této osoby, aby v přihlášce k registraci kterýkoli účet ke zveřejnění označila, uvádí se důvodové zprávě.

Čtěte také: Vznikne „blacklist“ nespolehlivých plátců DPH. Kolika podnikatelů se to týká?

Pokud se ale podnikatel rozhodne, že žádný z účtů nezveřejní, založí se ručení pro plátce, který by s daným podnikatelem obchodoval. Slovy zákona totiž bude použití jiných účtů než účtů zveřejněných na webu správce daně důvodem pro ručení příjemcem plnění za daň nezaplacenou poskytovatelem plnění. Podnikatelé tak budou muset hlídat účty svých obchodních partnerů, zda je mají zveřejněné na stránkách správce daně, aby místo nich neručili za daň.

Povinnost oznámit správci daně své účty a vyznačit ty, které chtějí zveřejnit, budou mít i podnikatelé, kteří jsou plátci DPH již delší dobu. Zákon jim dá lhůtu dvou měsíců, aby své účty správci daně uvedli. Jestliže nabude zákon účinnosti k 1. lednu 2013, jak se v současnosti předpokládá, budou mít plátci DPH čas do 1. března 2013. Jestliže do dvou měsíců podnikatelé své účty neuvedou, zveřejní správce daně všechny účty, které u nich registruje. Je proto v zájmu daných osob, aby požadované údaje poskytly, jinak se vystavují riziku, že správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup také taková čísla účtů, která zveřejnit nechtějí, upozorňují předkladatelé zákona v důvodové zprávě.

Podnikatelé k novince: Zvýší nám náklady

Podnikatelé se k povinnosti uvádění účtů a případnému následnému ručení za daň staví jednoznačně negativně. Podle nich se opět stávají rukojmími neschopnosti české administrativy zvládat své úkoly tak, aby nezatěžovala nadměrně běžné firmy a nechala jim prostor vykonávat jejich předmět podnikání. Bude nutné před každou platbou každé faktury na tomto webu ověřovat, zda tam daný účet našeho dodavatele stále „visí“ (tj. je tedy „v pořádku“). Jde o naprosto absurdní stav, na nějž má málokterá firma kapacity, komentovala serveru Podnikatel.cz Pavla Břečková, členka představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR).

Čtěte také: Novela zákona o DPH je pro podnikatele byrokratickou fackou

Jak navíc upozorňuje Břečková, firmám se bude obtížně dokazovat, že v době platby dodavateli jeho účet na webu ještě byl, zatímco finanční úřad již bude vyžadovat platbu ručení, protože účet dodavatele již mezi zveřejněnými účty nefiguruje. V případě potřeby důkazu, že k tomuto ověření došlo, bude třeba mít danou stránku vytištěnou či nafocenou, včetně aktuálního data a času, případně bude třeba k tomuto zavést nějaké jiné systémy sledování a evidence, což je další dodatečná administrativa zatěžující podnikatele s tímto spojená, připojila se Lenka VodnáHospodářské komory ČR (HK ČR).

Důsledkem tohoto opatření bude jak podle HK ČR, tak podle AMSP ČR zvýšení administrativní náročnosti pro podnikatele a nárůst nákladů. Vzhledem k nutnosti využívání bezhotovostních plateb z důvodu zákonného omezení plateb v hotovosti se jedná o citelný zákrok do uskutečňování plateb mezi podnikateli a bez pochyb dojde k citelnému navýšení administrativních nákladů při uskutečňování plateb, potvrdila serveru Podnikatel.cz Lenka Vodná.

Další změny také nepotěší

Novela zákona o DPH obsahuje i další novinky, které firmy zrovna netěší. Administrativní náklady zvýší podnikatelům například i institut nespolehlivého plátce.

Čtěte také: Nové povinnosti pro podnikatele. Přiznání k DPH pouze elektronicky

ebf - tip - debata

Některé z dalších změn:

  • Noví plátci daně z přidané hodnoty budou mít po stanovenou dobu jako zdaňovací období, za které podávají daňové přiznání kalendářní měsíc. Teprve následně po splnění stanovených podmínek si budou moci jako zdaňovací období vybrat kalendářní čtvrtletí.
  • Zavádí se nový institut – nespolehlivý plátce. Toto označení získá plátce daně z přidané hodnoty, který závažným způsobem neplní své povinnosti ve vztahu ke správě daně. V případě rozhodnutí o označení plátce DPH za nespolehlivého plátce a nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, zveřejní správce daně tuto skutečnost způsobem umožňujícím dálkový přístup. Že se jedná o nespolehlivého plátce, si bude moci kdokoliv ověřit, a pokud se přesto rozhodne s takovou osobou obchodovat, vystavuje se riziku ručení za nezaplacenou daň z přidané hodnoty z tohoto zdanitelného plnění. Obdobně bude přístupná informace, že plátce přestal být nespolehlivým plátcem.
  • Stanovuje se povinnost ručení za DPH v souvislosti se vznikem povinnosti přiznat a zaplatit spotřební daň.
  • Od roku 2014 budou muset plátci daně z přidané hodnoty, včetně budoucích plátců daně, podávat daňové přiznání elektronickou formou. Jedinou výjimkou budou fyzické osoby s obratem do šesti milionů korun.

Foto: www.isifa.com

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).