Hlavní navigace

Zákonodárci nezahálí. Pro rok 2013 chystají legislativní smršť

30. 7. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Máte zmatek v připravovaných novelách? Připravili jsme souhrn toho, co je aktuálně schvalováno, a na co se od příštího roku „těšit“.

Přestože do začátku příštího roku zbývá celé pololetí, je vhodné si připomenout změny, které se k tomuto datu připravují. Zákonodárci tradičně nezklamali. Navrhli celou řadu novel. Jiné, ač dosud nenabyly účinnosti, naopak ruší. Běžný občan tak pomalu (ale jistě) ztrácí přehled, co má příští rok v oblasti legislativy očekávat. 

Kalouskova úsporná opatření

Snad nejdiskutovanější je návrh novely zákona o daních z příjmů a pojistných předpisů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů. Jedná se o poslanecký tisk číslo 695, který je momentálně ve fázi zpracování pozměňovacích návrhů přijatých ve třetím čtení. 

Nejvýznamnější změny: 

  • solidární zvýšení daně – sedmiprocentní daň pro lidi s příjmem nad cca sto tisíc korun
  • zrušení stropů pojistného na veřejné zdravotní pojištění pro roky 2013 až 2015
  • omezení výdajových paušálů
  • zrušení základní slevy na dani pro pracující důchodce
  • zvýšení daně z převodu nemovitostí ze současných tří procent na čtyři procenta
  • zrušení tzv. zelené nafty – původní návrh byl zmírněn. Vracení části spotřební daně skončí o rok později a vratka je pro příští rok snížena z 60 na 40 procent
  • sjednocení dávek spojených s bydlením – příspěvek na bydlení v současné době stát vyplácí rodinám nebo jednotlivcům, pokud 30 procent jejich příjmu nestačí na vládou stanovené náklady na bydlení a pokud mají v bytě trvalý pobyt (pro Prahu je stanoveno 35 procent). Podle návrhu zákona mají mít nárok na příspěvek jen ti, kteří na bydlení dávají alespoň 50 procent příjmů. Počet příjemců těchto dávek tak může podle předpokladů klesnout až na polovinu

Čtěte také: 

Kalouskova opatření už mají podobu zákona. Podívejte se, co všechno vás čeká 
Jak se dotknou Kalouskova opatření zaměstnanců? 

Součástí novely (stále poslanecký tisk číslo 695) je i zvýšení sazby daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod. Zároveň mají být přeřazeny dětské pleny do základní sazby daně a upraven okruh zdravotnických prostředků, které podléhají snížené sazbě daně.

V loňském roce byla schválena novela zákona o DPH číslo 370/2011 Sb., která měla sjednotit sazby na 17,5 %. Tato úprava by měla být současně posunuta až na rok 2016. 

Čtěte také: Připravte se, vyšší daně se dotknou prakticky všech

Novela zákona o DPH 

Poslaneckým tiskem číslo 733 má dojít k poměrně rozsáhlým a významným změnám. Zákon aktuálně čeká druhé čtení. Mezi nejvýznamnější změny patří především: 

Čtěte také:

Co přinese novela zákona o DPH od roku 2013?

Novela zákona o spotřebních daních

Prvním čtením prošel rovněž vládní návrh změny zákona o spotřebních daních, tj. poslanecký tisk číslo 734. Přináší řadu změn v oblasti spotřebních daní, zejména zrušení osvobození od daně minerálních olejů, které se používají k mineralizovaným postupům nebo v metalurgických procesech, možnost požádat správce daně o snížení úhrady hodnoty tabákových nálepek, snížení zajištění hodnoty tabákových nálepek a další.

Čtěte také: Základy účetnictví – Účtujte spotřební daně 

Spuštění důchodové reformy

Od příštího roku startuje II. pilíř důchodové reformy, tj. možnost takzvaného opt – outu (vyvedení části hrazeného pojistného do penzijního fondu). Konkrétní podobu nabyl zákonem číslo 426/2011 Sb., o důchodovém spoření. Protože ale nebude od roku 2013 spuštěn projekt jednoho inkasního místa, tzv. JIM, plánuje se převod spoření do penzijních fondů prostřednictvím finančních úřadů, formou zavedení zcela nového pojistného. Jedná se o poslanecké tisky s čísly 692 a 693.

Čtěte také: 

Od příštího roku bude umožněn odchod do předdůchodu. I pro OSVČ
Speciál o důchodové reformě

Úrazové pojištění zaměstnanců

Od roku 2013 se počítalo s účinností zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců. Nakonec bude zřejmě vše jinak. Vláda rozhodla o jeho zrušení. Nový zákon měl změnit odškodňování za pracovní úrazy a nemoci z povolání. Zákonné pojištění, které mají v současné době zaměstnavatelé sjednáno s pojišťovnou Kooperativou a u dřívějších smluv s Českou pojišťovnou, měla nově převzít Česká správa sociálního zabezpečení. Podle nové právní normy postavené na nekomerční bázi měla ČSSZ vybírat pojistné jako odvody ze mzdy. Zaměstnanci poškození pracovním úrazem nebo nemocí z povolání měli namísto náhrady dostávat rentu.  Dosavadní právní úprava úrazového pojištění je považována za nevyhovující a zastaralou.

Čtěte také: 

Osud zákona o zákonném pojištění zaměstnanců ve hvězdách
Kdy vypustí zákonodárci JIMa z láhve?

Pracovnělékařské služby a prohlídky u dohod

Zákon o specifických zdravotních službách, který je účinný již od 1. dubna 2012 měl být upraven prováděcím předpisem. Prováděcí vyhláška nestačila do účinnosti nového zákona vyjít a datum její účinnosti není stanoven dodnes.

Novela zákona o specifických zdravotních službách (sněmovní tisk číslo 601), která měla zrušit povinnost vstupních prohlídek u dohod, byla vrácena k přepracování. V podstatě šlo o měkčí formu zamítnutí.  Vláda slíbila, že připraví legislativní řešení, které odstraní nejasnosti při aplikaci ustanovení § 59 zákona o specifických zdravotních službách. Na světě je další novela zákona o specifických zdravotních službách, tentokrát s číslem 752.

Čtěte také: 

MM_socky3

Další novinky u lékařů. Čtěte, jak často musí zaměstnanci nově na prohlídky          Zmatky kolem úhrady za vstupní lékařskou prohlídku. Oslovili jsme odborníky 

Foto: www.isifa.com

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).