Hlavní navigace

Zaměstnavatelé netuší, že eNeschopenka může obsahovat chybné údaje

24. 2. 2020
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Nová eNeschopenka coby „miláček lékařů“ prozatím na 100 % nefunguje. Zkomplikovala situaci mnohým zaměstnavatelům a jejich mzdovým účetním.

Ukazuje se, že využití služeb ePortálu ČSSZ zaměstnavatele nemine. Některé notifikace dorazí se zpožděním, změny v průběhu nemoci vůbec.

Již od počátku měsíce prosince 2019 mohli zaměstnavatelé žádat o využití nově zřizovaných služeb. Většinou ale o služby žádali až v průběhu měsíce ledna. Pravděpodobně doufali, že elektronické neschopenky přeci jen spuštěny nebudou. Marně. Od prvního ledna mají dočasné pracovní neschopnosti novou podobu. Ani po dvou měsících provozu však „plně funkční“ nejsou. Na některé nedostatky již upozorňovali tvůrci mzdových programů v článku: Provoz eNeschopenek prozatím vázne, potíže hlásí i programátoři

Nyní se zaměříme na zaměstnavatele a především na služby ePortálu, kde mohou získat data o dočasných pracovních neschopnostech svých zaměstnanců. K některým připomínkám se vyjádřila Česká správa sociálního zabezpečení, která samozřejmě na zlepšení funkcí ePortálu na základě poznatků z praxe intenzivně pracuje. Pro server Podnikatel.cz odpovídala Ivana Žáčková. 

Rozšířený ePortál pro zaměstnavatele

Prostřednictvím ePortálu může zaměstnavatel (případně jím pověřená fyzická osoba) získat detailní informace k dočasné pracovní neschopnosti každého zaměstnance i souhrnný přehled všech práce neschopných zaměstnanců. Výstup s detailními informacemi o jednotlivém případu je možné uložit jako PDF soubor podepsaný elektronickou pečetí. K službám ePortálu ČSSZ je potřeba se přihlásit. A to pomocí systému datových schránek nebo prostřednictvím některého z prostředků v rámci národní identitní autority (NIA).

Přestože mnozí zaměstnavatelé původně neplánovali, že budou tento portál využívat, praxe ukazuje, že se bez jeho služeb neobejdou. Prostřednictvím notifikací se nedaří získat veškeré potřebné informace a data, která může zaměstnavatel stáhnout prostřednictvím VREP/APEP přímo do mzdového systému a která nemusí být např. díky výpadkům v systému úplná. Právě ePortál by měl obsahovat kompletní informace o dočasných pracovních neschopnostech. Čtěte více: Zaměstnavatel a ePortál České správy sociálního zabezpečení

Informace na ePortálu k dispozici 3 roky nebo 3 měsíce?

Již dříve Česká správa sociálního zabezpečení pro server Podnikatel.cz sdělila, že služby eNeschopenky na ePortálu ČSSZ budou pro zaměstnavatele parametrizovány tak, aby poskytovaly data maximálně 3 roky zpětně. V ePortálu se ale zaměstnavatelům zobrazuje informace, že data budou k dispozici pouze 3 měsíce zpětně. Která informace platí?

ČSSZ: Služba pro zaměstnavatele Informace o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance na ePortálu ČSSZ umožňuje vyhledávat podle RČ zaměstnance a zobrazuje aktuální údaje z případu dočasné pracovní neschopnosti (tj. opět po zpracování podání). Zobrazuje informace o dočasných pracovních neschopnostech zaměstnance, které vznikly po 1. lednu 2018 nebo které k tomuto datu trvaly, informace jsou poskytovány nejdéle 3 roky od ukončení DPN. Trvá-li DPN po skončení zaměstnání, je namísto data ukončení DPN zobrazena informace o datu skončení zaměstnání. 

Služba pro zaměstnavatele Přehled zpracovaných podání o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců je analogická jako služba e-podání DZDPN (tj. je postavena jako přírůstková služba, zobrazí informace o zpracovaných podání pro zadané období pro všechny zaměstnance pod daných VS a nikoli všechny případy DPN všech zaměstnanců pod daným VS spadající do tohoto období – taková další služba je plánována) a na ePortálu ČSSZ umožňuje vyhledat podle variabilního symbolu a období (maximálně rozsah 31 dnů a nejdéle 3 měsíce zpětně).

Barevný výstup pro tiskové sestavy

Zaměstnavatelé často data generují a dle potřeb tisknou. Například Přehled zpracovaných podání je v systému zpracován do barevné tabulky, což je sice přehledné, ale ne ideální pro tiskové sestavy.

ČSSZ: Jde o zajímavý podnět a budeme se jím dále zabývat.

Více klientů a opakované přihlašování do ePortálu

Uživatelé si stěžují na komplikovanost práce v systému. Například externí účetní společnost zpracovává zhruba 40 klientů. Pověřená pracovnice se přihlásí na ePortál, vybere požadovaného klienta ze seznamu, zvolí pokyn Přihlásit a opět projít procesem přihlašování. Podle uživatelů to zdržuje práci a bylo by vhodnější vybírat např. pouze podle variabilního symbolu bez nutnosti opětovného přihlašování (oprávněný uživatel již přihlášen je).

ČSSZ: Přihlášení a přístup ke službám ePortálu ČSSZ vyžaduje identifikaci uživatele, tj. samotného zaměstnavatele nebo jím pověřené osoby, a to všemi následujícími státem zaručenými způsoby (prostřednictvím přihlašovacích údajů systému datových schránek, některého z prostředků v rámci NIA). Na straně systémů ČSSZ musí vždy dojít ke spárování identifikace konkrétní osoby a informace, že má ke konkrétnímu zaměstnavateli oprávnění využívat ty které služby.

Prodleva při zpracování informací

V praxi vznikají podle zaměstnavatelů prapodivné situace. Například zaměstnanec je v pracovní neschopnosti (v systému dosud není údaj o jejím ukončení, notifikace nepřišla), přesto již byla vystavena další dočasná pracovní neschopnost (není navazující a nebyla vystavena v elektronické podobě, má evidentně odlišné číslování rozhodnutí o DPN).

ČSSZ: Při automatizovaném zpracování hlášení lékaře dochází v řádu jednotek hodin k aktualizaci databáze s DPN, ze které jsou pak následně např. generovány notifikace pro zaměstnavatele. Pokud jde o papírový tiskopis či došetřovanou eNeschopenku, jsou zpracovávány ručně na OSSZ, tj. zpracování podání může být v řádu dnů.

Údaje pro zaměstnavatele a ČSSZ nejsou stejné

Zaměstnavatelům se v ePortálu zobrazují informace odlišným způsobem než pracovníkům na OSSZ. Například zaměstnavatel potřebnou informaci v systému nevidí, telefonuje na příslušnou pobočku OSSZ, ale tam se to pracovníkům zobrazuje v pořádku.

ČSSZ: Zaměstnavateli lze zobrazit pouze informace, na které má podle zákona o nemocenském pojištění nárok. Pracovníci OSSZ mají pochopitelně přístup k provozním datům systému eNeschopenky širší. V případě problémové situace je třeba, aby to zaměstnavatel konzultoval s OSSZ, která případná provozní zjištění dále přešetří.

Lékaři a informace poskytované pacientům

Někteří lékaři při vystavení eNeschopenky opakovaně zaměstnance ujišťují, že zaměstnavateli nemusí nic hlásit, vše mu bude oznámeno prostřednictvím ČSSZ. Byli lékaři dostatečně informováni o povinnostech zaměstnanců v souvislosti s překážkou v práci?

ČSSZ: Lékař informuje pacienta především ze své pozice v rámci systému nemocenského pojištění (eNeschopenky) a vyjadřuje se z pohledu hlášení, které odesílá ČSSZ, a průkazu pro pojištěnce, který mu tiskne a předává a který skutečně slouží pouze pojištěnci (změna, kdy zaměstnanec již nepředává zaměstnavateli žádné díly neschopenky ani potvrzení o trvání DPN). Informační povinnost zaměstnance oznámit překážku v práci je povinností především pracovněprávní (třebaže je výslovně uvedena i v zákoně o nemocenském pojištění), lékař není autoritativním zdrojem pro informace z oblasti pracovněprávních předpisů a nevěnuje se jim.

Pro pojištěnce vydala ČSSZ (stejně jako pro zaměstnavatele a lékaře) také informační letáky, kde na povinnost oznamovat zaměstnavateli překážku v práci výslovně upozorňuje. V rámci informační kampaně pak ČSSZ vždy vysvětlovala i vůči lékařům, že tato pracovněprávní povinnost zaměstnance zůstává zachována.

Povinnosti zaměstnanců popisoval i server Podnikatel.cz v článku: Za neinformování o vzniku nemoci zaměstnancem pokuta až 20 000 korun

A to zdaleka není vše. Zaměstnavatelé upozorňují na opravy u již vystavených eNeschopenek a posouzení zpětného vystavení pracovní neschopnosti ze strany lékařské posudkové služby ČSSZ. V případě, že LPS (lékařská posudková služba) opraví zpětně datum vzniku nebo ukončení pracovní neschopnosti nebo potvrdí zpětně vznik nové, data v ePortálu pro zaměstnavatele opravena nejsou. Pracují s chybnými údaji a bohužel netuší, že chybné jsou.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).