Hlavní navigace

Zaměstnavatel a ePortál České správy sociálního zabezpečení

18. 11. 2019
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Nejeden zaměstnavatel již speciální ePortál ČSSZ pro zaměstnavatele využívá. Jiní budou mít premiéru až letos. A to v souvislosti s eNeschopenkami.

Služby ePortálu ČSSZ samozřejmě nemůžou být přístupné komukoliv. Jsou určeny pouze zaměstnavatelům a jím pověřeným fyzickým nebo právnickým osobám.

O ePortálu ČSSZ

Portál umožňuje využívat vybrané online služby. Jedná se o obdobu internetové samoobsluhy, která poskytuje služby 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Zaměstnavatel může jeho prostřednictvím vyplnit a odeslat elektronické formuláře. Mezi další poskytované služby pro zaměstnavatele patří:

Informace o stavu pohledávek na pojistném a penále pro právnické osoby
Potvrzení o bezdlužnosti právnických osob
Informace o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance pro fyzické osoby
Informace o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance pro právnické osoby

Informace o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců

Tato služba umožňuje zaměstnavatelům již od začátku roku 2019 získat základní informace o dočasných pracovních neschopnostech zaměstnanců. Od roku 2020 však bude výrazně rozšířena. Budou zde k dispozici detailní informace k dočasné pracovní neschopnosti každého zaměstnance i souhrnný přehled všech práce neschopných zaměstnanců. Výstup s detailními informacemi o jednotlivém případu dočasné pracovní neschopnosti bude možné uložit jako PDF soubor podepsaný elektronickou pečetí. Jak pro server Podnikatel.cz potvrdila Jana BuraňováČeské správy sociálního zabezpečení, služby eNeschopenky na ePortálu ČSSZ pro zaměstnavatele budou parametrizovány tak, aby zaměstnavatelům poskytovaly data až 3 roky zpětně. Údaje jsou poskytovány i po skončení zaměstnání, vždy ovšem pouze v rozsahu, který se vztahuje k době trvání zaměstnání, pro které byl zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným.

Služba je však přístupná pouze zaměstnavateli a jím pověřeným osobám. K službám ePortálu ČSSZ se zaměstnavatel přihlásí buď pomocí systému datových schránek, nebo prostřednictvím některého z prostředků v rámci národní identitní autority (NIA), o které se více dozvíte na webu eIdentita.cz.

Pověření jiné osoby pro práci s ePortálem

K využívání služeb ePortálu může zaměstnavatel pověřit interního zaměstnance či externí fyzickou nebo právnickou osobu. Učinit tak může prostřednictvím k tomu určených služeb ePortálu (pro přihlášené klienty), případně interaktivních tiskopisů. Pověřené fyzické osoby pak mohou ke službám přistupovat prostřednictvím svých přihlašovacích údajů. V případě pověření právnické osoby je třeba, aby tato sdělila OSSZ/ČSSZ fyzickou osobu, která za ni bude jednat. Služby ePortálu totiž může za jiný subjekt využívat výhradně fyzická osoba (nikoliv právnická), tedy konkrétní osoba, zodpovědná např. za plnění povinností vůči správě sociálního zabezpečení. Ve spolupráci s ČSSZ byl připraven také článek: Nové eNeschopenky a staronové povinnosti zaměstnance

Pověřením se zaměstnavatel nezříká využití služeb ePortálu. Což je důležité zejména pro zaměstnavatele, kteří si nechávají mzdy zpracovávat externě. Pověřená externí účetní společnost bude mít například možnost průběžně automatizovaně stahovat do svého softwaru (umožňuje-li to) informace o dočasných pracovních neschopnostech zaměstnanců a zaměstnavateli přitom zůstávají po jeho přihlášení k ePortálu k dispozici všechny služby, jenž ePortál ohledně dočasných pracovních neschopností jeho zaměstnanců nabízí, potvrdila Jana Buraňová. Čtěte také: Tři problematické situace z praxe a nové eNeschopenky

Pověřené fyzické osoby pak mohou ke službám přistupovat prostřednictvím:

  • přihlašovacích údajů ke své datové schránce (tzv. pověřená osoba datové schránky zaměstnavatele se prozatím k ePortálu přihlásit nemůže, k ePortálu se přihlásí vždy jen tzv. oprávněná osoba datové schránky) nebo
  • prostřednictvím NIA (nový občanský průkaz s čipem, tzv. eOP, uživatelský účet).

Pověření je možné poslat online, stačí být k ePortálu ČSSZ přihlášen, nebo využít interaktivní tiskopis podle toho, jestli jde o pověření fyzické osoby nebo právnické osoby. Informaci o pověření může zaslat i pověřená osoba (v případě externího subjektu, kterému zaměstnavatel vystavil plnou moc), a to za pomocí interaktivního tiskopisu, k tiskopisu je nutné plnou moc přiložit. Čtěte také: Nový vzhled služeb pro zaměstnavatele a nové způsoby přihlašování

Dotaz z praxe: Některé pobočky OSSZ aktuálně zaměstnavatelům zasílají formulář zmocnění k zastupování. Jedná se o zmíněný formulář pověření k eNeschopenkám? Jak pro server Podnikatel.cz vysvětlila Jana Buraňová z ČSSZ, jde o situaci, kdy OSSZ v rámci revize plných mocí oslovují zaměstnavatele. S ohledem na znalost místních podmínek může být v některých případech součástí dopisu i zmíněný formulář, jenž je k dispozici též na webu ČSSZ. Tento formulář plné moci však není určen pro zmocnění interního zaměstnance.

Portál národního bodu pro identifikaci a autentizaci

Národní bod (NIA) slouží jako nástroj pro bezpečné a zaručené ověření totožnosti uživatele online služeb veřejné správy. Poskytovatelé online služeb potřebují zaručenou informaci o tom, kdo se jako klient přihlašuje k jimi poskytovaným službám. Jak již bylo zmíněno, vždy se musí jednat o fyzickou osobu. Profil lze vytvořit prostřednictvím Portálu národního bodu. Každý poskytovatel online služby si určí, jakou úroveň záruky prostředků pro identifikaci požaduje. Zároveň určí rozsah potřebných údajů, aby bezpečně věděl, komu poskytuje službu. Prostředky pro identifikaci mají různou úroveň záruky.

  • Nejvyšší úroveň záruky splňuje např. občanský průkaz s čipem, který je vydávaný od 1. 7. 2018. Aby mohl sloužit jako prostředek k přihlašování k poskytovaným online službám, musí být aktivován. Dále je třeba si pořídit čtečku karet a stáhnout aplikaci eObčanka. Podrobnosti k dispozici zde: eobčanka a eidentita.
  • Na střední úrovni záruky je například přihlášení uživatelským účtem národní identitní autority (Jméno, heslo, SMS kód). Pro aktivaci účtu je nutná osobní návštěva na pobočce Czech POINT, případně lze aktivaci provést též prostřednictvím přihlašovacích údajů do datové schránky.
  • Na nízké úrovni důvěry je např. přihlášení jménem a heslem.

Musí se vždy jednat o občany České republiky?

V praxi však mohou nastat i komplikovanější situace. Příkladem je mzdová účetní s trvalým pobytem na Slovensku pracující pro zaměstnavatele v České republice. Jak to bude v jejím případě s vytvořením NIA, vysvětlili pro server Podnikatel.cz odborníci ze Správy národních registrů.

ebf - tip - debata

Pro aktivaci identifikačního prostředku Jméno, heslo, SMS platí, že fyzická osoba musí být vedena v registru obyvatel (ROB). Subjekty údajů vedených v registru obyvatel jsou dle § 17 zákona o základních registrech:

  • a) státní občané České republiky,
  • b) cizinci, kteří pobývají na území České republiky v rámci trvalého pobytu anebo na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu,
  • c) občané jiných členských států Evropské unie, občané států, které jsou vázány mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropským společenstvím, a občané států, které jsou vázány smlouvou o Evropském hospodářském prostoru, a jejich rodinní příslušníci, kteří pobývají na území České republiky v rámci trvalého pobytu nebo kterým byl vydán doklad o přechodném pobytu na území České republiky delším než 3 měsíce,
  • d) cizinci, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany,
  • e) jiné fyzické osoby, u nichž jiný právní předpis vyžaduje agendový identifikátor fyzické osoby a stanoví, že tyto fyzické osoby budou vedeny v registru obyvatel.

Fyzická osoba evidovaná v ROB při založení a aktivaci identifikačního prostředku Jméno, heslo, SMS postupuje dle stránek, kde v kroku Aktivace identifikačního prostředku prostřednictvím kontaktního místa CzechPOINT v bodě 4 v případě, že se nejedná o občana ČR, uvede při dotazu na rozsah poskytnutých údajů položky Jméno, Příjmení, Datum narození.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).