Hlavní navigace

Koho všeho se od května 2020 dotkne EET a jak se dá evidenci vyhnout?

19. 11. 2019
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

V květnu 2020 společně odstartují poslední dvě vlny EET. I když ale spadáte do vybraných oborů, nemusí se vás EET nutně týkat.

Povinnost elektronicky evidovat tržby totiž budou mít (a mají už nyní) jen ti, kteří, zjednodušeně, přijímají hotovost. Kdo přijímá jen platby na účet či kartou, EET řešit nemusí. Kdo se hotovosti nemůže vyhnout, může využít, při splnění určitých podmínek, zvláštního offline režimu.

Koho se EET nově dotkne

3. vlna EET, která se zapojí 1. května 2020:

NACE 56 Stravování a pohostinství – tržby z dodání zboží (tržby za stravování, které není stravovací službou)
NACE 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti (podnikatelé ve výrobě
NACE 10 Výroba potravinářských výrobků (např. pekaři, cukráři, řezníci…)
NACE 49 Pozemní a potrubní doprava (např. taxislužba, železniční osobní doprava meziměstská, silniční nákladní doprava, …)
NACE 69 Právní a účetnické činnosti (právníci, účetní, …)
NACE 75 Veterinární činnost
NACE 86 Zdravotní péče (lékaři, dentisté, …)
a další činnosti NACE 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 18, 19, 20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45.2 (autoservisy), 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68 („dlouhodobé“ ubytování), 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99

4. vlna EET, která se zapojí také 1. května 2020

NACE 13–17 Výroba textilií, oděvů, usní a souvisejících výrobků, papírů a výrobků z papírů a zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
NACE 20.4 Výroba mýdel a detergentů, čistících a leštících prostředků, parfémů a toaletních přípravků
NACE 22 Výroba pryžových a plastových výrobků
NACE 23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
NACE 25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
NACE 31 Výroba nábytku
NACE 32 Ostatní zpracovatelský průmysl (výrobci her a hraček, sportovních potřeb, hudebních nástrojů,…)
NACE 33 Opravy a instalace strojů a zařízení
NACE 43 Specializované stavební činnosti (např. elektrikáři, obkladači, malíři, pokrývači…)
NACE 95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost (např. „hodinový manžel“, opravář počítačů,…)
NACE 96 Poskytování ostatních osobních služeb (např. kadeřnice, maséři, kartářky,…)

Čtěte více: EET pro řemeslníky začne v květnu 2020, některé změny EET ale nastanou už letos

Které tržby musíte evidovat a které nikoli

Přestože se tak EET bude od května příštího roku teoreticky týkat skoro všech podnikatelů (vyjma těch, které určuje zákon), zdaleka ne každého podnikatele se ve skutečnosti dotkne. Aby se vás totiž povinnost evidovat tržby týkala, musíte přijímat tzv. evidované tržby. Evidovanou tržbou je platba uskutečněná na území České republiky, která

 1. splňuje formální náležitosti (§ 5 ZoET), a která zároveň
 2. zakládá rozhodný příjem (§ 6 ZoET).

Tyto podmínky musí být splněny současně.

Formální náležitosti splňuje platba, která je uskutečněna

 • v hotovosti,
 • prostřednictvím prostředků, které jsou určeny pouze k zaplacení zboží nebo služeb v prostorách využívaných vydavatelem prostředku nebo zboží nebo služeb úzce vymezenému okruhu dodavatelů anebo k zaplacení úzce vymezeného okruhu zboží nebo služeb,
 • šekem,
 • směnkou,
 • v jiných formách, které mají charakter obdobný předchozím formám (např. dárkové karty, poukázky na zboží a služby – kam patří též stravenky, dále i platby prostřednictvím žetonů apod., včetně bitcoinů) nebo
 • započtením kauce nebo obdobné jistoty složené ze způsobů podle předchozích bodů (podrobněji ke specifikům plateb kaucí a záloh).

Rozhodným příjmem se rozumí příjem z činnosti, která je podnikáním, a to s výjimkou příjmu, který

 • není předmětem daně z příjmů,
 • jde o příjem ojedinělý (např. výjimečně nebo jednorázově je poplatníkem přijata platba v hotovosti, ačkoliv poplatník jinak přijímá výhradně platby přímým převodem z účtu na účet),
 • podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně,
 • podléhá dani ze samostatného základu daně u právnických osob.

Rozhodným příjmem naopak nejsou zejména příjmy z nájmu (podle § 9 zákona o dani z příjmů) nebo ostatní příjmy, např. příjmy z příležitostného prodeje přebytků ze zahrádky (podle § 10 zákona o daních z příjmů).

Chcete se vyhnout EET? Nepřijímejte hotovost

Zjednodušeně řečeno se dá tak říct, že EET se týká „jen“ těch, kteří přijímají tržby v hotovosti. Pokud se vás tak má dotknout povinnost evidovat tržby a máte možnost nepřijímat hotovost, ale jen platbu na účet či kartou, EET řešit nemusíte. Jak je uvedeno výše, i když jednorázově přijmete tržbu v hotovosti, EET se vás netýká. Musí jít ale o ojedinělý příjem a ne o systematickou záležitost.

Průvodce EET

Koho a odkdy se EET týká? Jaké všechny povinnosti se s EET pojí? Jak vybrat pokladní systém? Přečtěte si našeho velkého průvodce elektronickou evidencí tržeb.

Někteří podnikatelé nemají jasno ohledně toho, zda musí řešit EET, pokud vydávají faktury. Zde platí, že nezáleží na tom, zda podnikatel vystavuje fakturu a jaká forma platby je na ní uvedená, ale na reálném způsobu úhrady. „Zaplatí-li zákazník příslušnou částku v hotovosti nebo jiným obdobným způsobem, musí poplatník platbu zaevidovat, a to i tehdy, je-li jako způsob úhrady uvedeno bezhotovostně,“ upřesňuje se na webu etrzby.cz.

Tržbu naopak není nutné evidovat, pokud je částka uvedená na faktuře uhrazena platební kartou, a to jak způsobem, kdy k uhrazení dojde online transakcí provedenou např. prostřednictvím platební brány, tak přes platební terminál; převodem z účtu na účet nebo složením hotovosti na účet v bance – a to i tehdy, je-li na faktuře uvedeno, že bude uhrazena v hotovosti.

Místo EET lze mít offline režim

Kdo nemá možnost přijímat pouze platby na účet či kartou nebo prostě nechce a splňuje určité podmínky, má možnost evidovat místo EET v tzv. offline režimu (zvláštním režimu). Zvláštní režim, který s účinností od května 2020 zavedla novela zákona o evidenci tržeb, spočívá v tom, že podnikatel, jenž splní určité podmínky, bude moct místo klasické EET vydávat účtenky z předtištěného bloku. Ten si vyzvedne na finančním úřadu. Na konci každého dne zaznamená do speciálního formuláře údaje o výši tržeb a počtu vydaných a případně stornovaných účtenek („Oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu“). Každé čtvrtletí pak zašle tento formulář na finanční úřad.

Aby mohl podnikatel o zvláštní režim požádat, musí splnit několik podmínek. Pokud nejde o poplatníka daně z příjmů právnických osob, který je poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a přijímá za jejich poskytování úhrady od zdravotní pojišťovny, musí jít o fyzickou osobu, která:

 • není plátcem daně z přidané hodnoty a
 • neprovozuje podnikatelskou činnost s více než 2 zaměstnanci, ledaže je další zaměstnanec zaměstnán pouze z důvodu a po dobu trvání překážky v práci na straně zaměstnance nebo čerpání dovolené zaměstnancem, a
 • zároveň nesmí výše příjmů poplatníka z evidovaných tržeb přesáhnout za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí 600 000 Kč a předpokládaná výše těchto příjmů ve 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících nesmí přesáhnout 600 000 Kč.

Kdo splňuje podmínky a rozhodne se místo EET pro zvláštní režim, musí podat žádost a v ní doložit výše uvedené skutečnosti. Přestože zvláštní offline režim evidence půjde využít až od května 2020, žádost lze podávat už nyní. Pozor jen na to, že EET a zvláštní režim nelze mít zároveň, musíte se rozhodnout pro jeden způsob evidence.

Čtěte více: Offline režim a EET nelze kombinovat, půjde však mezi nimi přejít

Evidováním tržby lze pověřit jiného podnikatele

ZMĚNY A NOVINKY 2020

Co se změní pro OSVČ i zaměstnance od 1. ledna 2020? Sledujeme všechny novinky a daňové změny

Některé typy podnikatelů, kteří například sdílejí společnou provozovnu (například kadeřnice), mohou využít možnost přenosu evidenční povinnost na jiného podnikatele. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o evidenci tržeb může poplatník, kterému tržba plyne, pověřit evidováním tržby jiného poplatníka, aby za něj tuto tržbu evidoval. Vznikly už navíc i služby, které nabízí, že budou za podnikatele na základě pověření tržby evidovat. I tak si ale musí podnikatel požádat o autentizační údaje a přihlásit se do aplikace EET. Pověřením se navíc nezbavíte odpovědnosti za případné pochybení a nedodržení zákona a pověřeným nemůže být dle zákona ani váš zaměstnanec.

školení květen 24 - novinky

Zákon také určuje systém nepřímého zastoupení, který se využije především v případě komisionářské smlouvy. Tržbu pak musí evidovat ten, kdo jedná svým jménem na účet jiného. Tento model se využije především u zastaváren a bazarů.

Tip na další obsah

Podívejte se na kavárnu, ve které bojkotují EET.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).