Hlavní navigace

Offline režim a EET nelze kombinovat, půjde však mezi nimi přejít

8. 11. 2019
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Od května 2020 budou moct ti, kteří splní podmínky, evidovat tržby offline a nikoli přes EET. Oba režimy nebude možné mít zároveň, půjde však mezi nimi přejít.

Možnost zvláštního (offline) režimu budou mít i podnikatelé, kteří aktuálně evidují přes EET. Při přecházení ale nesmíte zapomenout na několik zásadních věcí, které by vám změnu režimu mohly nejen zkomplikovat, ale dokonce i zhatit.

Kdo bude moct využít offline režim

Předně platí, že zvláštní režim nebude pro každého. Aby mohl podnikatel o offline režim požádat, musí splnit několik podmínek. Pokud nejde o poplatníka daně z příjmů právnických osob, který je poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a přijímá za jejich poskytování úhrady od zdravotní pojišťovny, musí jít o fyzickou osobu, která:

  • není plátcem daně z přidané hodnoty a
  • neprovozuje podnikatelskou činnost s více než 2 zaměstnanci, ledaže je další zaměstnanec zaměstnán pouze z důvodu a po dobu trvání překážky v práci na straně zaměstnance nebo čerpání dovolené zaměstnancem, a

zároveň nesmí výše příjmů poplatníka z evidovaných tržeb přesáhnout za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí 600 000 Kč a předpokládaná výše těchto příjmů ve 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících nesmí přesáhnout 600 000 Kč.

Čtěte také: Offline režim místo #EET nebude pro každého, pojí se s ním navíc povinnosti

Jak bude offline režim fungovat

ZMĚNY A NOVINKY 2020

Co se změní pro OSVČ i zaměstnance od 1. ledna 2020? Sledujeme všechny novinky a daňové změny

Samotný offline režim bude spočívat v tom, že podnikatel, který splní výše zmíněné podmínky, bude moct místo klasické EET vydávat účtenky z předtištěného bloku. Ten si vyzvedne na finančním úřadu. Účtenky budou zvláštním tiskopisem, který vydává ministerstvo financí. 

Účtenka vystavená ve zvláštním režimu musí obsahovat povinné údaje, jejichž výčet je uveden v § 23b zákona o evidenci tržeb. Vedle položek představujících povinné údaje obsahuje účtenka také nepovinné položky. „Tyto položky může poplatník vyplnit na základě vlastního uvážení zejména tehdy, je-li jeho záměrem splnit vystavením účtenky z bloku účtenek také povinnosti plynoucí ze zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,“ doplňuje se na oficiálních stránkách etrzby.cz.

Takto bude vypadat účtenka u zvláštního režimu


Do speciálního formuláře bude podnikatel zaznamenávat údaje o výši tržeb a počtu vydaných a případně stornovaných účtenek („Oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu“). Každé čtvrtletí pak zašle tento formulář na finanční úřad.

Průvodce EET

Koho a odkdy se EET týká? Jaké všechny povinnosti se s EET pojí? Jak vybrat pokladní systém? Přečtěte si našeho velkého průvodce elektronickou evidencí tržeb.

O offline režim už můžete požádat

Ten, kdo by chtěl evidovat ve zvláštním režimu, musí podat žádost o jeho povolení. V žádosti budou muset podnikatelé doložit, že splňují podmínky pro povolení offline režimu, což může být především u odhadu budoucích tržeb poměrně oříšek. Přestože offline režim evidence půjde využít až od května 2020, už nyní mohou podnikatelé podat žádost o jeho povolení. Vzhledem k tomu však, že některá ustanovení novely nabudou účinnosti až v příštím roce, začnou se úřady žádostmi zabývat nejdříve 1. února 2020.

Čtěte také: Offline režim je byrokratická „chuťovka“, podnikatelé raději využijí EET

Jak přejít z jednoho režimu do druhého

Možnost offline režimu se však netýká jen podnikatelů, kterých se povinnost evidovat tržby dotkne v posledních dvou vlnách. Přejít na offline režim mohou i podnikatelé, kteří aktuálně vedou EET. Platí ovšem, že oba režimy nelze kombinovat a ačkoli je možné přejít z jednoho na druhý, nelze mít oba současně.

Co se týče přechodu, tak výrazně jednodušší bude z offline režimu na EET. Kdo získá povolení evidovat offline a po čase se rozhodne přejít na EET, stačí mu pro přechod zaevidovat tržbu skrze EET. Zákon totiž obsahuje ustanovení, že povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu zaniká okamžikem zaslání údajů o evidované tržbě správci daně datovou zprávou. Opačná situace je však díky tomuto ustanovení o něco komplikovanější. Podnikatel si totiž musí ohlídat, aby neměl už účinné povolení a on nezaslal ještě tržbu skrze EET a povolení pro zvláštní režim si tak nezrušil. Nicméně i přechod z EET na offline režim lze naplánovat.

Podle nového ustanovení § 11a odst. 3 novely zákona o evidenci tržeb správce daně o žádosti rozhodne ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího podání. Rozhodnutí o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu je účinné ode dne následujícího po dni, ve kterém poplatník převezme blok účtenek, nejpozději však patnáctým dnem ode dne oznámení tohoto rozhodnutí. 

Kdo by nyní vedl EET a chtěl na offline režim přejít už od května 2020, může využít přechodné ustanovení novely, které upravuje situaci, kdy by povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu podle úpravy obsažené v § 11a odst. 3 zákona o evidenci tržeb nabylo účinnosti dříve, než nabudou účinnosti ustanovení tohoto zákona upravující evidenci tržeb ve zvláštním režimu. V takové situaci povolení nabývá účinnosti až prvním dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení tohoto zákona, tedy spolu se spuštěním evidence tržeb ve zvláštním režimu, upřesnil serveru Podnikatel.cz Jakub Vintrlík z tiskového oddělení ministerstva financí. Stačí tedy o offline režim požádat dopředu a od 1. května 2020 přestat evidovat v EET.

Čtěte také: Jak odhadnout budoucí tržby u offline režimu EET? Poraďte si sami, říkají úřady

Jak dlouho je povolení platné a kdy lze o něj znovu požádat

Rozhodnutí o povolení evidovat ve zvláštním režimu může být podnikateli oznámeno všemi způsoby dle § 39 daňového řádu, tedy datovou schránkou, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nejčastěji však bude podle ministerstva financí v praxi využíván postup, kdy k oznámení rozhodnutí dojde v rámci jednání přímo na finančním úřadě, kdy správce daně poplatníkovi spolu s rozhodnutím předá také potřebný počet bloků účtenek. Poplatník by měl ke správci daně jít s již jasnou představou o počtu bloků, který reálně odpovídá počtu jeho hotovostních tržeb za 4 kalendářní čtvrtletí, píše se na webu etrzby.cz.

Povolení evidovat ve zvláštním režimu se vydává bez časového omezení a zaniknout může několika způsoby. Kromě již zmíněného zaslání datové zprávy o evidované tržbě jej též může zrušit finanční úřad, a to ve třech případech podle odstavce 5 zákona o evidenci tržeb:

a) požádá-li o to poplatník,
b) zjistí-li správce daně, že pominuly podmínky pro jeho vydání, nebo
c) porušuje-li poplatník závažným způsobem evidenční povinnost.

školení únor 24 - zaměstnávání malého rozsahu

Kdo přejde mezi režimy a svoji volbu si následně rozmyslí, může se opět vrátit. Jen musí počítat s lhůtami, které opětovný přechod limitují. Další žádost o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu lze podat nejdříve po

a) 60 dnech ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí předchozí žádosti,
b) 60 dnech ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení povolení podle odstavce 5 písm. a) nebo b),
c) 6 měsících ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení povolení podle odstavce 5 písm. c),
d) 60 dnech ode dne zániku povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu.

Podívejte se, jak to vypadá v Paralelní Polis, kde bojkotují celý projekt EET

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).