Hlavní navigace

Náhrada mzdy v roce 2020 podle nových podmínek

6. 11. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Redukční hranice pro náhradu mzdy a nemocenské se každoročně mění. Od roku 2020 se mění nejen částky, ale i podmínky.

Náhrada mzdy poskytovaná zaměstnavatelem i následné nemocenské od České správy sociálního zabezpečení se díky redukčním hranicím zvyšuje.

Náhrada mzdy (platu, odměny) se poskytuje v souladu s § 192 zákoníku práce pouze v období prvních 14 kalendářních dnů nemoci. Od patnáctého dne je zaměstnanec zabezpečen nemocenským od České správy sociálního zabezpečení.

ZMĚNY A NOVINKY 2020

Co se změní pro OSVČ i zaměstnance od 1. ledna 2020? Sledujeme všechny novinky a daňové změny

Pro úpravu průměrného výdělku se využívají redukční hranice stanovené § 22 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění. Ty jsou každoročně odvozovány ze všeobecného vyměřovacího základu, stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění (za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se výše redukčních hranic stanoví). Pro rok 2020 se bude vycházet z vyměřovacího základu roku 2018. Vyhlášeno Sdělením ministerstva práce a sociálních věcí s číslem 270/2019 Sb.

Náhrada mzdy pro rok 2020

Při výpočtu náhrady mzdy se upravuje zjištěný průměrný výdělek stejným způsobem jako pro výpočet nemocenského z nemocenského pojištění. Příslušná redukční hranice stanovená pro účely nemocenského pojištění se následně vynásobí koeficientem 0,175 a zaokrouhlí na haléře směrem nahoru. Průměrný hodinový výdělek pro náhradu mzdy se stanoví stejným způsobem jako výdělek pro pracovněprávní účely, tj. z předchozího kalendářního čtvrtletí. Pokud zaměstnanec neodpracoval v tomto období alespoň 21 dnů, použije se v souladu s § 356 zákoníku práce výdělek pravděpodobný.

Redukční hranice pro nemocenské

Redukční hranice První Druhá Třetí
Rok 2019 1 090 Kč 1 635 Kč 3 270 Kč
Rok 2020 1 162 Kč 1 742 Kč 3 484 Kč

Redukční hranice se každoročně mění minimálně, ale i tak je nutné upravit údaje pro výpočet nemocenského a náhradu mzdy. Poskytovatel mzdového programu by měl na tuto změnu reagovat automaticky. Náhrada mzdy za pracovní neschopnost v měsíci lednu 2020 již bude vypočtena dle nových redukčních hranic.

A samozřejmě podle stávajících pravidel. Poskytování náhrady mzdy se totiž v průběhu roku změnilo. K 1. červenci 2019 byla zrušena třídenní karenční doba. Zaměstnavatel nyní poskytuje náhradu mzdy od první zameškané směny. Více v článku: Od července se snížilo nejen nemocenské, ale i superhrubá mzda

Redukční hranice pro náhradu mzdy

Krok první

Výpočet redukční hodinové hranice pro náhradu mzdy z redukčních hranic (RH) pro nemocenské pojištění:

  • První RH: 1 162 × 0,175 = 203,35 Kč
  • Druhá RH: 1 742 × 0,175 = 304,85 Kč
  • Třetí RH: 3 484 × 0,175 = 609,70 Kč

Redukční hranice pro náhradu mzdy

Redukční hranice První Druhá Třetí
Rok 2019 190,75 Kč 286,13 Kč 572,25 Kč
Rok 2020 203,35 Kč 304,85 Kč 609,70 Kč

Krok druhý

Dále se postupuje v souladu se zákonem o nemocenském pojištění. Částka první redukční hranice se započítává z průměrného hodinového výdělku ve výši 90 %. Z rozdílu částky druhé a první redukční hranice se započítává 60 % průměrného hodinového výdělku a z rozdílu třetí a druhé redukční hranice se započítává 30 % průměrného hodinového výdělku. K částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

  • 1. redukční hranice: 203,35 × 0,9 = 183,015 Kč
  • 2. redukční hranice: (304,85 – 203,35) × 0,6 = 101,50 × 0,6 = 60,90 Kč
  • 3. redukční hranice: (609,70 – 304,85) × 0,3 = 304,85 × 0,3 = 91,455 Kč

Maximální upravený redukovaný základ: 183,015 + 60,90 + 91,455 = 335,38 Kč.

Krok třetí

Vypočte se náhrada mzdy z upraveného průměrného hodinového výdělku náležícího od první zameškané směny při dočasné pracovní neschopnosti. Náhrada mzdy přísluší ve výši 60 % upraveného průměrného výdělku. Zaokrouhluje se na haléře, teprve za celý kalendářní měsíc se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru.

Příklad pro srovnání náhrady mzdy v roce 2019 s rokem 2020

Onemocněl zaměstnanec pracující v běžných osmihodinových směnách s průměrným hodinovým výdělkem 238,10 Kč, což odpovídá hrubé měsíční mzdě ve výši cca 40 000 Kč. Jeho pracovní neschopnost ve druhé polovině roku (počítáno bez karenční doby) trvala jeden pracovní týden (od pondělí do neděle).

Rok 2019

  • Z první redukční hranice bude započteno 171,675 Kč.
  • Z druhé redukční hranice bude započteno 28,41 Kč tj. (238,10 – 190,75) x 0,6.

Hodinová náhrada mzdy činí 120,051 Kč, tj. 60 % z (171,675 + 28,41). Vypočtená náhrada mzdy činí po zaokrouhlení na celé koruny nahoru 120,051 × 40 hodin =  4 803 Kč.

Rok 2020

  • Z první redukční hranice bude započteno  183,015 Kč.
  • Z druhé redukční hranice bude započteno 20,85 Kč tj. (238,10 – 203,35) x 0,6.

Hodinová náhrada mzdy činí 122,319 Kč, tj. 60 % z (183,015 + 20,85). Vypočtená náhrada mzdy činí po zaokrouhlení na celé koruny nahoru 122,319 × 40 hodin = 4893 Kč.

V roce 2020 si náš zaměstnanec ve srovnání s rokem předchozím polepší na náhradě mzdy o 90 korun.

Content First

Náhrada mzdy v roce 2020 a podklady pro výpočet

Od roku 2020 již zaměstnanec nebude zaměstnavateli předávat žádné části formuláře dočasné pracovní neschopnosti ani takzvané lístky na peníze. Jediným tištěným dokladem při dočasné pracovní neschopnosti bude „Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce“, který si ponechá. Podrobněji v článku: Nové eNeschopenky a staronové povinnosti zaměstnance

Dokladem pro omluvení nepřítomnosti v práci a výplatu náhrady mzdy v době prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti budou informace od ČSSZ v elektronické podobě. Zaměstnavatel bude moci pro získání informací o nemoci zaměstnanců využít nově zřizované online služby. Zaměstnanci nadále zůstává povinnost neprodleně svého zaměstnavatele informovat o dočasné pracovní neschopnosti a předpokládané době jejího trvání. Forma není zákonem stanovena. Zaměstnavatel rozhodne, komu a jakou formou budou zaměstnanci tyto informace sdělovat (e-mail, telefon atd.).

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).