Hlavní navigace

Od července se snížilo nejen nemocenské, ale i superhrubá mzda

6. 8. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Tato změna se projeví jak v měsíčních mzdách zaměstnanců, tak v ročním zúčtování příjmů. Obdobně u osob samostatně výdělečně činných.

Novela zákoníku práce zrušila od července 2019 karenční dobu. Od tohoto data poskytuje zaměstnavatel náhradu mzdy i za první tři zameškané směny.

Spolu se zrušením karenční doby se upravila i sazba pojistného na nemocenské pojištění. Jde o jednu z kompenzací slibovaných zaměstnavatelům ke zmírnění finančních dopadů spojených s poskytováním náhrady mzdy. Více v článku: Nižší pojistné na nemocenské pojištění

Co všechno se změnilo v roce 2019?

Změny pro OSVČ i zaměstnance na jednom místě

 Snížení nemocenského pojištění vyžaduje upgrade mzdového systému, případně ruční přenastavení sazeb u jednodušších programů. Sazba pojistného na sociální zabezpečení za zaměstnavatele činí 24,8 % (dosud 25 %) z vyměřovacích základů zaměstnanců. Z toho 2,1 % (dosud 2,3 %) na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti. Toto snížení bohužel zaměstnavatelům nepokryje předpokládané zvýšené náklady spojené s vyplácením náhrady mzdy od první zameškané směny.

V některých textech se objevuje nepřesná informace, že zaměstnavatel nyní hradí náhradu mzdy od prvního dne nemoci. To samozřejmě není pravda. Zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci náhradu mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti od první zameškané směny. Náhrada od zaměstnavatele v době prvních 14 dní nemoci náleží jen za zameškané směny a za svátky, za které jinak zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo se mu mzda či plat nekrátí. Na rozdíl od nemocenského, které náleží od patnáctého dne nemoci za kalendářní dny. Čtěte více: Mýty a realita zrušení karenční doby od poloviny roku 2019

Nemocenské se snižuje i OSVČ

Jelikož je v zákonné úpravě stejná procentní výše sazby na mocenské pojištění placené zaměstnavatelem i osobou samostatně výdělečně činnou, která je účastna nemocenského pojištění, snížilo se pojistné i v tomto případě. Od ledna 2019 platily osoby samostatně výdělečně činné, které se přihlásily k nemocenskému pojištění, minimální pojistné 138 Kč. Od měsíce července poklesla minimální platba na 126 Kč. Čtěte také: Od července se sníží sazba pojistného na nemocenské pojištění 

Jak pro server Podnikatel.cz upřesnila Jana BuraňováČeské správy sociálního zabezpečení, u OSVČ, které jsou dobrovolně účastny nemocenského pojištění, může v praxi nastat několik variant.

1. OSVČ si sníží platbu na nemocenské od měsíce července 2019 ze 138 Kč na 126. Budou hradit pouze nezbytné minimum.

2. OSVČ si platbu na nemocenské od měsíce července 2019 nesníží. Zde se další postup odvíjí od výše vyměřovacího základu.

  • Osoby, jejichž maximální měsíční vyměřovací základ pro platbu pojistného na nemocenské pojištění (vypočtený z určeného/vypočteného vyměřovacího základu uvedeného na přehledu o příjmech a výdajích za rok 2018) je vyšší než 6000 Kč, budou mít z platby 138 Kč na nemocenské pojištění automaticky vyšší měsíční vyměřovací základ než minimální a spolu s ním i případné vyšší nemocenské dávky. Česká správa sociálního zabezpečení jim dle uhrazené vyšší platby na nemocenské v období od července 2019 pro dávku nemocenského pojištění vypočte vyšší vyměřovací základ než z předchozích plateb, právě s ohledem na snížení sazby pojistného. 
  • Osoby, jejichž maximální měsíční vyměřovací základ pro platbu pojistného činí 6000 Kč (mají stanoven minimální vyměřovací základ), budou mít počátkem roku 2020 vyčíslen přeplatek na pojistném na nemocenském pojištění. Tento však nebude automaticky vrácen. Od roku 2019 se osobám samostatně výdělečně činným před vrácením přeplatku na kontě nemocenského pojištění ponechává částka odpovídající dvojnásobku minimálního pojistného. A to pro případ, kdy OSVČ zaplatí pojistné opožděně nebo v nižší výši, než by mělo být placeno. Díky této rezervě nemusí při prodlení dojít k zániku účasti na nemocenském pojištění.

Změna ovlivní i superhrubou mzdu zaměstnanců

Počínaje měsícem červencem, tj. u výplat za červenec zpracovávaných a vyplacených v měsíci srpnu, bude celkový odvod sociálního pojistného za zaměstnavatele o 0,2 % nižší. Nejedná se však o jedinou změnu ve výpočtu mezd. 

Jaké změny nás čekají v roce 2020?

Sledujeme chystané změny zákonů

Snižuje se i superhrubá mzda. Ta tvoří základ daně pro výpočet zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Vychází se z hrubé mzdy zaměstnance, ke které se přičítá zdravotní (9 %) a sociální pojištění (24,8 %, dosud 25 %) zaměstnavatele. Výsledkem je superhrubá mzda, která se pro výpočet zálohy na daň zaokrouhluje na stokoruny nahoru. Od července se tedy pracuje se superhrubou mzdou 133,8 %, nikoli 134 %. Čtěte také: Kontroly práce v době pobírání náhrady mzdy se mohou změnit

Díky zaokrouhlení základu daně nebude změna nijak výrazná a zaměstnanci ji ve výplatách téměř nezaznamenají. Kupříkladu daň zaměstnance s hrubou mzdou 30 383 Kč činila v měsíci červnu 6120 Kč, v měsíci červnu se sníží na 6105 Kč (jde o vypočtenou daň před uplatněním slev na dani). Rozdíl v tomto případě činí pouhých 15 Kč.

Změna se logicky projeví ve vyúčtování příjmů na konci roku. Tedy v daňovém přiznání i v ročním zúčtování příjmů u zaměstnavatele. Jak pro server Podnikatel.cz vysvětlil Lukáš HeřtusGenerálního finančního ředitelství, zmíněná novela bude zohledněna poprvé u příjmů ze závislé činnosti vyplacených za červenec v srpnu 2019. Do celoročního základu daně po skončení roku 2019 (bez ohledu na to, zda bude vypořádávána povinnost prostřednictvím ročního zúčtování záloh nebo daňového přiznání) budou vstupovat celkové dosažené příjmy za zdaňovací období 2019 a u povinného pojistného (podle § 6 odst. 12 zákona o daních z příjmů), které měl povinnost platit zaměstnavatel v průběhu roku 2019, bude celkovou výši pojistného tvořit povinné pojistné za měsíce 1–6 se sazbou 34 % a povinné pojistné za měsíce 7–12 se sazbou 33,8 %.

skoleni_18_3

Úhrn pojistného, které byl povinen zaměstnavatel odvést za zaměstnance za období 2019 (tj. za měsíce 1–6 a 7–12 s příslušnou sazbou), bude uveden rovněž na potvrzení od zaměstnavatele pro účely daňového přiznání.

Redakční tip

Kde je radost pracovat? Podívejte se do luxusních kanceláří

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).