Hlavní navigace

Nové eNeschopenky a staronové povinnosti zaměstnance

4. 11. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Povinné elektronické dočasné pracovní neschopnosti se dotknou i zaměstnanců. Od roku 2020 jim bude vydáván už jen „Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce“.

Server Podnikatel.cz připravil ve spolupráci s Českou správou sociálního zabezpečení sérii článků věnovaných eNeschopenkám. Tentokrát z pohledu pojištěnce.

Od příštího roku se definitivně rozloučíme s pětidílným propisovacím formulářem dočasné pracovní neschopnosti. Tím dojde k zásadnímu zjednodušení toku informací mezi nemocným, lékařem a zaměstnavatelem. Všechna rozhodnutí o vzniku, potvrzení o trvání a skončení dočasné pracovní neschopnosti již budou vyhotovena a odeslána pouze v elektronické podobě.

Na základě přechodných opatření k novele zákona o nemocenském pojištění však bude současná „papírová“ podoba ponechána u nemocí vzniklých před účinností změn, tedy u neschopenek vystavených před 1. lednem 2020 (až do jejich úplného ukončení). Bude se jednat o stávající pětidílný tiskopis, kdy části určené pro zaměstnavatele bude zaměstnanec nadále předávat zaměstnavateli. Obdobně budou lékařem vystavovány a zaměstnancem předávány „Potvrzení o trvání nemoci“ (takzvané lístky na peníze). Čtěte také: Nové eNeschopenky vyžadují úpravu mzdových programů

Dočasná pracovní neschopnost a povinnosti zaměstnance

ZMĚNY A NOVINKY 2020

Co se změní pro OSVČ i zaměstnance od 1. ledna 2020? Sledujeme všechny novinky a daňové změny

U nemocí s datem rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti od 1. ledna 2020 již budou mít veškerá hlášení novou podobu. Stále se hovoří pouze o eNeschopenkách. Ostatních nemocenských dávek, jako je například peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné nebo otcovská, se změny netýkají. Žádosti o dávky budou zaměstnavatelům předávány dosavadním způsobem.

Povinná elektronická komunikace se týká pouze dočasných pracovních neschopností. Nadále se jedná o překážku v práci, a tu je zaměstnanec povinen zaměstnavateli prokázat. Dokladem pro omluvení nepřítomnosti v práci a výplatu náhrady mzdy v době prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti budou informace od ČSSZ v elektronické podobě. Zaměstnavatel bude moci pro získání informací o nemoci zaměstnanců využít nově zřizované online služby. Zaměstnanci zůstává podle zákoníku práce povinnost neprodleně svého zaměstnavatele informovat o dočasné pracovní neschopnosti. Forma ale není zákonem stanovena. Zaměstnavatel rozhodne (doporučuje se ošetřit interním předpisem) komu a jakou formou budou zaměstnanci tyto informace sdělovat (email, telefon atd.). Čtěte také: Nové eNeschopenky se týkají také OSVČ

Zaměstnanec již nebude zaměstnavateli předávat žádné části formuláře dočasné pracovní neschopnosti ani takzvané lístky na peníze. Jediným tištěným dokladem bude „Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce“.

Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce

Formulář dočasné pracovní neschopnosti bude mít nově tři díly.

  • Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti – I. díl
  • Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce – II. díl
  • Hlášení o ukončení dočasné pracovní neschopnosti – III. díl.

První a třetí díl zasílá lékař České správě sociálního zabezpečení elektronicky. Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce předá lékař zaměstnanci v papírové podobě. Vytiskne jej současně s odesláním prvního dílu formuláře příslušné OSSZ. Půjde o formát A5 – jedna strana (může být lékařem vytištěno na šířku i na výšku). Bude obsahovat číslo rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, identifikační údaje pojištěnce i zaměstnavatele. Rovněž se uvede adresa místa pobytu v době nemoci (včetně poschodí). Lékař doplní důležité údaje o dočasné pracovní neschopnosti, tj. datum rozhodnutí o dočasné pracovní neschopností, datum vyhotovení a následně i datum ukončení dočasné pracovní neschopnosti. Čtěte také: Nové neschopenky v otázkách a odpovědích

Lékař do formuláře vyznačí, zda nebyla nemoc způsobena úrazem, pracovním úrazem, úrazem zaviněným jinou osobou či pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Součástí formuláře je informace o povolených vycházkách (od jakého data a ve kterých hodinách).

Formulář bude sloužit především pojištěnci. Tudíž zde budou zaznamenány termíny příští kontroly u lékaře, údaje o případné hospitalizaci apod. Předloží se rovněž při kontrole dodržování léčebného režimu ze strany OSSZ. Po ukončení nemoci zůstává průkaz pojištěnci.

Způsob výplaty nemocenského

Zaměstnanec si již nebude moci při vystavení dočasné pracovní neschopnosti zvolit způsob výplaty nemocenského. Nemocenské se bude zpravidla vyplácet stejným způsobem, jakým je zaměstnanci vyplácena mzda. Tento údaj bude předávat OSSZ zaměstnavatel. V příloze k žádosti o nemocenské dávky (u nemoci delší než 14 kalendářních dnů) bude mimo dosavadní údaje potřebné k výpočtu nemocenského, uvádět i způsob výplaty „na účet v ČR“, „na účet banky v cizině“ nebo na „adresu“. Pojištěnec sám nebude muset způsob výplaty sdělovat. Ovšem, pokud zaměstnavatel vybere možnost „v hotovosti“ nebo vyplácí na účet nebankovního ústavu v cizině či na adresu v cizině, určí způsob výplaty a informuje o něm OSSZ sám pojištěnec. Případně může požádat o změnu způsobu výplaty. Ke sdělení může pojištěnec využít tiskopis „Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti“, který může zaslat prostřednictvím datové schránky anebo písemně poštou. V žádosti může zaměstnanec uvést, že žádá vyplácet nemocenské následujícím způsobem:

ebf 24 - tip duben

  • poukázáním na účet (číslo účtu, kód banky, specifický symbol)
  • poukázáním na účet do zahraničí (IBAN, číslo účtu, název účtu příjemce, název banky v zahraničí, adresa, ID banky a ID kód banky)
  • poštovní poukázkou na adresu v ČR.

V případě výplaty poštovní poukázkou na adresu v ČR nebo při výplatě nemocenské dávky na účet do zahraničí hradí náklady pojištěnec.

Tiskopis bude od roku 2020 k dispozici na stránkách České správy sociálního zabezpečení nebo na pobočkách OSSZ.

Hlášení o pokračování nemoci (takzvané lísky na peníze)

Tištěné potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti (takzvané lístky na peníze) se od roku 2020 ruší. Lékař tuto informaci zasílá příslušné OSSZ elektronicky. Zaměstnavatel se o pokračování nemoci dozví dle zvolené online služby. Zaměstnanec sám žádné podklady zaměstnavateli nepředává. Není vyloučeno, že bude zaměstnavatel (dle interní směrnice) požadovat po zaměstnancích průběžné sdělování informací o předpokládané délce nemoci z důvodu plánování směn, zástupů za nemoc apod.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).