Hlavní navigace

Nové eNeschopenky se týkají také OSVČ

16. 9. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Nejen zaměstnancům, ale i osobám samostatně výdělečně činným se změní postup při dočasné pracovní neschopnosti.

Zaměstnavatelé si budou moci požádat o nové služby. A to již od měsíce prosince 2019. Stihnou to do začátku roku?

Proces vedoucí ke spuštění elektronických dočasných pracovních neschopností je v plném proudu. Česká správa sociálního zabezpečení postupně rozesílá informativní dopisy všem zaměstnavatelům a ošetřujícím lékařům. Tato změna se samozřejmě dotkne také pacientů, ať již v pozici zaměstnance či osoby samostatně výdělečně činné.

Nemocný zaměstnanec – povinnosti a výplata dávky

Od příštího roku se zrychlí předávání informací mezi nemocnými, ošetřujícími lékaři, Českou správou sociálního zabezpečení a zaměstnavateli. Zaměstnanci již nebudou zaměstnavatelům předávat podklady k výplatě nemocenských dávek. Změna se týká pouze dočasné pracovní neschopnosti. U ostatních dávek se zavedené postupy nemění.

Zaměstnanec obdrží při vzniku dočasné pracovní neschopnosti pouze „Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce“, který bude vytištěn po zpracování neschopenky. Bude se jednat o zcela nový tiskopis ve formátu A5 – jedna strana. Jeho povinnosti vůči zaměstnavateli tím samozřejmě nekončí. Nadále bude neprodleně informovat o překážce v práci. Například telefonicky nebo e-mailem. Zaměstnavatel může rovněž požadovat prokázání existence překážky a jejím trvání předložením „Průkazu dočasně práce neschopného pojištěnce“. Postup by měl být ideálně ošetřen interním předpisem zaměstnavatele, tj. komu, jakým způsobem a v jakých lhůtách hlásí zaměstnanec důležité informace spojené s dočasnou pracovní neschopností. Čtěte také: Nové neschopenky v otázkách a odpovědích

Z hlediska finanční kompenzace se pro zaměstnance v období prvních čtrnácti dnů nemoci nic nemění. Zaměstnavatel nadále poskytuje náhradu mzdy. Při pokračování nemoci zasílá od patnáctého dne nemocenské okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ). Nově bude o způsobu platby prioritně informovat zaměstnavatel, a to elektronicky pro tento účel doplněným tiskopisem „Příloha k žádosti o dávku“.

  1. Pokud zaměstnavatel uvede výplatu dávky „na účet v ČR“ nebo na „adresu v ČR“, bude OSSZ pojištěnci vyplácet nemocenské stejným způsobem, jaký uvedl zaměstnavatel, a pojištěnec nebude muset vůči OSSZ způsob výplaty sdělovat.
  2. Bude-li vybrána možnost „v hotovosti“, bude muset určit způsob výplaty a informovat o něm OSSZ sám pojištěnec. Ke sdělení způsobu výplaty může pojištěnec využít tiskopis „Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti“ anebo může zaslat sdělení o vybraném způsobu prostřednictvím datové schránky anebo písemně poštou.
  3. Jestliže je zaměstnanci mzda standardně vyplácena prostřednictvím držitele poštovní licence do ciziny nebo do ciziny na účet jiného peněžního ústavu než banky, tj. zaměstnavatel vyplácí mzdu jiným způsobem, neoznačí na tiskopisu žádný ze způsobů výplaty mzdy a o této skutečnosti informuje příslušnou OSSZ pomocí speciální kolonky pro další sdělení. Následný postup je obdobný jako u výplaty mzdy v hotovosti, OSSZ vyzve pojištěnce, aby určil způsob výplaty nemocenského. Čtěte také: Od července se snížilo nejen nemocenské, ale i superhrubá mzda

Nemocná osoba samostatně výdělečně činná

Změna nemine ani osoby samostatně výdělečně činné. Ovšem pouze ty, které mají nárok na nemocenské dávky, tj. plátce dobrovolného nemocenského pojištění. Také OSVČ obdrží od ošetřujícího lékaře „Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce“. Ten v jejich případě nebude sloužit k prokazování vzniku nemoci zaměstnance, ale stejně jako u zaměstnanců také k doplnění dalších údajů (termín návštěvy u ošetřujícího lékaře, zaznamenávání údajů o trvání a ukončení nemoci) a rovněž pro případnou kontrolu ze strany OSSZ. Jak pro server Podnikatel.cz upřesnil Vladimír LukovskýČeské správy sociálního zabezpečení. Nemocenské dávky se OSVČ vyplácí stejným způsobem, jakým OSVČ platí pojistné na nemocenské pojištění. A to na účet nebo prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu uvedenou v registru pojištěnců, pokud OSVČ neurčí jiný způsob výplaty. Pro oznámení jiného způsobu výplaty je připraven tiskopis, který bude přístupný na webových stránkách ČSSZ nebo přímo dostupný na OSSZ (eventuálně PSSZ,MSSZ).

Zaměstnavatel žádá již od prosince

Zaměstnavatelům přibydou povinnosti ještě před spuštěním elektronických dočasných pracovních neschopností. Od měsíce října bude probíhat testování kompletního řešení eNeschopenky. Od měsíce následujícího pak bude možné do systému napojovat lékařské softwary. Podle ministerstva práce a sociálních věcí je projekt momentálně ve fázi intenzivních prací na vývoji aplikační podpory ČSSZ podle zpracovaných detailních analýz. Probíhá rovněž testování externí komunikace s vývojáři lékařských softwarů, k němuž se přihlásilo 28 společností. Čtěte také: Kontroly práce v době pobírání náhrady mzdy se mohou změnit

CHP22 temata2

Na konci července ČSSZ zveřejnila podrobný popis rozhraní služby pro vývojáře mzdových a personálních software. Služba nese název „Data o pracovní neschopnosti zaměstnanců“. Od ledna ji budou zaměstnavatelé využívat pro stahování dat o pracovních neschopnostech zaměstnanců do jejich softwarů. Nasazení do testovacího prostředí je naplánováno v průběhu měsíce září.

Služba zaměstnavatelům typu dotaz – odpověď bude fungovat přes kanál VREP (APEP), tj. kanál v současné době již provozovaný pro příjem elektronických podání od zaměstnavatelů. O tuto službu a rovněž o zasílání notifikací (informací o vzniku, trvání a ukončení dočasných pracovních neschopností do datových schránek či mailové pošty zaměstnavatelům) bude možné žádat od prosince 2019. Dá se předpokládat, že většina zaměstnavatelů bude o tyto služby žádat ještě před vánočními svátky. Zajímalo nás, jak rychle budou žádosti vyřizovány a zda budou do konce roku skutečně vyřízeny. O novou službu či o zasílání notifikací bude možné požádat rovněž elektronicky, prostřednictvím ePortálu ČSSZ. Nepředpokládáme proto kapacitní problémy s vyřizováním těchto žádostí, ujišťuje zaměstnavatele Vladimír Lukovský z České správy sociálního zabezpečení.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).