Hlavní navigace

Exekuční srážky ze mzdy se sníží, dlužníci si výrazně polepší

4. 3. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Od měsíce dubna 2020 se zvýší nejen životní a existenční minimum, ale i nezabavitelná částka, která zůstane dlužníkům po exekučních a insolvenčních srážkách.

Nařízení vlády o zvýšení částek životního a existenčního minima je v závěru legislativního procesu. Po osmi letech se změnu podařilo prosadit.

Vyšší životní a exekuční minimum

V důvodové zprávě ke zmíněnému nařízení se uvádí, že vzhledem k významu životního a existenčního minima v systémech sociální ochrany by částky životního a existenčního minima měly být upravovány v souladu s vývojem spotřebitelských cen tak, aby jejich výše odpovídala nezbytným nákladům na výživu a ostatní základní osobní potřeby. Ovšem tyto částky nebyly zvýšeny od roku 2012. I když podmínky pro jejich zvýšení byly opakovaně naplněny.

Vyšší částky životního minima a částku existenčního minima hodlala ministryně práce a sociálních věcí zvýšit již od 1. ledna 2020. Nakonec se změnu podařilo prosadit v mimořádném termínu, a to od 1. dubna 2020. Zvyšovat se bude o 13,2 % dle skutečného nárůstu nákladů na výživu a na ostatní základní osobní potřeby. Valorizace částek životního minima a částky existenčního minima se projeví ve zvýšení úrovně sociálních dávek, které jsou od životního a existenčního minima odvozovány. Zároveň ale dojde ke změně okruhu příjemců dávek poskytovaných v závislosti na výši příjmu. Čtěte také: Vyšší nezabavitelná částka v exekucích od ledna 2020

Částka životního minima se zvyšuje u jednotlivce z 3 410 Kč (o 450 Kč) na 3 860 Kč, u první osoby v domácnosti z 3 140 Kč (o 410 Kč) na 3 550 Kč a u druhé a další osoby v domácnosti (která není nezaopatřeným dítětem) z 2 830 Kč (o 370 Kč) na 3 200 Kč. Částku životního minima pro nezaopatřené děti se navrhuje valorizovat u dětí ve věku do 6 let z 1 740 Kč (o 230 Kč) na 1 970 Kč, od 6 do 15 let z 2 140 Kč (o 280 Kč) na 2 420 Kč a u nezaopatřených dětí od 15 do 26 let z 2 450 Kč (o 320 Kč) na 2 770 Kč.

Částka existenčního minima se zvyšuje o 290 Kč, tj. z 2 200 Kč na 2 490 Kč.

Srovnání současných a zvýšených částek minima

Tabulka zobrazuje aktuální částky životního a existenčního minima, změnu od 1. dubna 2020 a jejich rozdíl, tj. nárůst konkrétních částek.

Životní minimum Částky od 2. ledna 2012 Částky od 1. dubna 2020 Rozdíl
Jednotlivec 3 410 Kč 3 860 Kč 450 Kč
První dospělá osoba v domácnosti 3 140 Kč 3 550 Kč 410 Kč
Druhá a další dospělá osoba v domácnosti 2 830 Kč 3 200 Kč 370 Kč
Dítě od 15 do 26 let (nezaopatřené) 2 450 Kč 2 770 Kč 320 Kč
Dítě od 6 do 15 let 2 140 Kč 2 420 Kč 280 Kč
Dítě do 6 let 1 740 Kč 1 970 Kč 230 Kč
Existenční minimum 2 200 Kč 2 490 Kč 290 Kč

Srážky ze mzdy a vyšší nezabavitelná částka

Nezabavitelnou částku tvoří dvě složky: životní minimum jednotlivce a normativní náklady na bydlení. Průměrné náklady na bydlení byly vyčísleny a zveřejněny formou nařízení vlády č. 349/2019 Sb. Pro rok 2020 činí 6 502 Kč. Nyní dochází i k valorizaci životního minima. Tím od měsíce dubna vzroste základní nezabavitelná částka. A to až o 450 Kč.

Povinný (tj. zaměstnanec v exekucích) má vždy nárok na nezabavitelnou částku a další částky dle počtu vyživovaných osob. Na manžela povinného se započítává jedna čtvrtina nezabavitelné částky, i když má samostatný příjem. Na vyživované dítě se započítává jedna čtvrtina nezabavitelné částky každému manželovi zvlášť, jsou-li srážky prováděny ze mzdy obou manželů. Jedna čtvrtina nezabavitelné částky se nezapočítává na žádného z těch, v jejichž prospěch byl nařízen výkon rozhodnutí pro pohledávky výživného, jestliže výkon rozhodnutí dosud trvá. Čtěte také: Může zaměstnavatel předat exekutorovi výplatní pásku a mzdový list zaměstnance?

V průběhu výpočtu se obvykle pracuje s haléřovými částkami. Na celé koruny nahoru se zaokrouhlí v souladu s nařízením vlády o nezabavitelných částkách č. 590/2006 Sb., až konečná nezabavitelná částka po součtu na poplatníka a jeho vyživované osoby. Aktuální nezabavitelná částka vychází v celých korunách, není potřeba zaokrouhlovat.

Srovnání aktuální a nové nezabavitelné částky

Rok 2019  od 1. ledna 2020  od 1. dubna 2020
Životní minimum jedince 3 410,00 Kč 3 410,00 Kč  3 860,00 Kč
Náklady na bydlení 6 233,00 Kč 6 502,00 Kč  6 502,00 Kč
Základní nezabavitelná částka
9 643,00 Kč 9 912,00 Kč  10 362,00 Kč
 Dvojnásobek nezabavitelné částky 19 286,00 Kč  19 824,00 Kč  20 724,00 Kč
2/3 ze základní nezabavitelné částky (dlužník) 6 428,67 Kč 6 608,00 Kč  6 908,00 Kč
1/4 ze základní nezabavitelné částky na dlužníka (vyživovaná osoba) 1 607,17 Kč 1 652,00 Kč 1 727,00 Kč
Maximum 1/3 zbytku čisté mzdy 6 428,67 Kč 6608,00 Kč  6 908,00 Kč

Příklady nezabavitelných částek po zvýšení

Pro srážky ze mzdy za měsíce leden až březen 2020:

  • Svobodná, bezdětná pracovnice bude mít základní nezabavitelnou částku 6 608 Kč.
  • Ženatý zaměstnanec (manželka a dvě děti) bude mít nezabavitelnou částku 11 564 Kč (6 608 + 1652 + 1652 + 1652).

Pro srážky ze mzdy za měsíc duben 2020 (po zvýšení životního minima)

  • Svobodná, bezdětná pracovnice bude mít základní nezabavitelnou částku 6 908 Kč (tj. zvýšení čisté mzdy po provedených srážkách o 300 Kč). 
  • Ženatý zaměstnanec (manželka a dvě děti) bude mít nezabavitelnou částku 12 089 Kč (6 908 + 1 727 + 1 727 + 1 727). Čistá mzda zaměstnance po provedených srážkách bude vyšší o 525 Kč.

Změna zasáhne také zaměstnavatele. Bude nutná úprava mzdového programu tak, aby exekuční a insolvenční srážky za měsíc duben byly provedeny již podle nových podmínek.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).