Hlavní navigace

Nemáte ještě identifikační číslo provozovny? Možná nebude ani třeba

6. 6. 2011
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 397604
V letošním létě měli mít již všichni živnostníci identifikační číslo provozovny (IČP), kterým musí být provozovna označena. Termín této povinnosti se však posunul až na srpen roku 2012. Do té doby se navíc IČP možná zruší úplně.

Od prvního srpna tohoto roku měly mít původně již všechny provozovny živnostníků své identifikační číslo (IČP). Zákonodárci však tento termín o rok posunuli, takže pokud jste neobdrželi od živnostenského úřadu své IČP, nemusíte panikařit. Aby toho navíc nebylo málo, připravuje se novela, která má IČP zcela zrušit.

Tyto skutečnosti však nemění nic na tom, že pokud číslo již máte, měli byste jím svoji provozovnu označit. Kromě něj navíc zákon požaduje další údaje, které musí cedule určující vaši provozovnu obsahovat. Poradíme vám, jaké údaje se týkají jednotlivých podnikatelů či kde musíte mít označení umístěné.

IČP pro staré provozovny až od roku 2012

Před necelým rokem nabyla účinnosti novela živnostenského zákona, která zavedla novinku v podobě identifikačního čísla provozovny. Od 1. července loňského roku tak má každá nově ohlášená provozovna své vlastní číslo, které musí podnikatel na provozovně uvést. Provozovny, které podnikatelé využívaly před tímto datem, měly původně obdržet IČP od příslušného živnostenského úřadu do konce června letošního roku. Tito podnikatelé pak měli nejpozději 1. srpna 2011 začít přidělené identifikační číslo provozovny používat a svoji provozovnu jím označit. Zákonodárci však na konec původní termín o rok odložili. Tato nová povinnost byla zákonem č. 424/2010 Sb. posunuta na datum 30.června 2012, respektive 1.srpna 2012, potvrdil serveru Podnikatel.cz Leoš Dvořák z živnostenského úřadu ve Znojmě. Čtěte více: Podnikáte v provozovně? Musíte ji nově označit identifikačním číslem

Důvodem ročního posunu se stalo zpoždění spuštění ostrého provozu základních registrů, na které se zavedení IČP vázalo. Úřady mají čas přidělit číslo provozovnám zřízeným před 1. červencem 2010 do konce června příštího roku. V současnosti tedy pro tyto podnikatele, platí, že provozovny stačí číslem označit až od 1. srpna roku 2012. Pokud vám tedy od úřadu ještě žádné číslo nepřišlo, není důvod k panice. Úřady proto vyzývají, aby podnikatelé v klidu počkali, až jim číslo bude přiděleno Náš živnostenský úřad postupně přiděluje IČP jednotlivým provozovnám, která budou všem podnikatelům doručena. Zjistit IČP bez přidělení nelze, uvedla serveru Podnikatel.cz Zdeňka Jeřábková, vedoucí živnostenského úřadu v Českých Budějovicích.

Úřady též navíc připomínají, že pokud působí v jedné provozovně více podnikatelů, každý z nich by měl obdržet své vlastní IČP. Samotné IČP tvoří desetimístné číslo. Skládá se z devítimístného pořadového čísla doplněného o kontrolní číslici, sloužící ke kontrole správnosti pořadového čísla. Pokud provozovnu přebere po původním podnikateli jiná osoba, dostane provozovna své nové číslo. Stejně tak nelze jednou přidělené IČP přidělit jiné provozovně, a to i tehdy, že podnikatel, který provozovnu ohlásil, svoji činnost nikdy nezahájil nebo ji už ukončil.

Jestliže podnikatel provozovnu číslem neoznačí, jedná se dle živnostenského zákona o správní delikt, za který hrozí pokuta až do výše 100 000 korun. Nicméně této pokuty se podle slov z živnostenských úřadů podnikatelé bát nemusí, nejčastěji se totiž za špatné označení provozovny uděluje pokuta v blokovém řízení, jejíž výše je limitovaná hranicí 5000 korun. Čtěte více: Kdy postačí místo podnikání a kdy už je nutná provozovna?

IČP se možná zruší

Celá problematika IČP však možná brzy skončí v propadlišti dějin. Podle posledních zpráv, které má server Podnikatel.cz k dispozici, se totiž připravuje novela živnostenského zákona, která má IČP zrušit. Tento krok přitom už na konci roku loňského roku navrhla expertní skupina na ministerstvu průmyslu a obchodu. Podle skupiny znamenalo IČP zvýšení administrativní zátěže podnikatelů, i úřadů státní správy, přičemž není zřejmý účel a význam tohoto kroku.


Podle expertní skupiny IČP též znevýhodňoval podnikatelské subjekty, které podnikají
na základě živnostenského oprávnění, oproti podnikatelům podnikajícím podle jiných právních předpisů. Že se příslušný návrh na zrušení IČP opravdu připravuje, potvrdili serveru Podnikatel.cz i pracovníci živnostenských úřadů. V přípravě je již paragrafové znění, kde tato povinnost označení již není uzákoněná. Proto zdejší úřad zatím „plošně“ IČP nepřiděluje, sdělil serveru Podnikatel.cz Leoš Dvořák. Čtěte více: Z chajdy provozovna? Přečtěte si, co vše je třeba nahlásit a na co si dát pozor

Co musí obsahovat označení provozovny?

Identifikační číslo provozovny však nepatří mezi jediné údaje, kterými musíte svou provozovnu označit. Kromě IČP, pokud nedojde k jeho zrušení, musí být provozovna trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem. Mobilní provozovna a automat musí být dále označeny údajem o sídle nebo místě podnikání nebo adrese, na které je umístěna organizační složka zahraniční osoby. Čtěte více: Poradna: Jak správně označit provozovnu?

Specifické požadavky má živnostenský zákon na provozovny určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům. Ty musí být trvale a zvenčí viditelně označeny také

a) jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, s výjimkou automatů,
b) prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o mobilní provozovnu nebo automat,
c) kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování.

Cloud 22 temata

Jaký typ, písmo, barvu či velikost označení může podnikatel zvolit, zákon ani žádná vyhláška neupravuje. Zákon „pouze“ stanovuje, že označení musí být trvalé a zvenčí viditelné. Jednotlivé úřady se však v posouzení, co je trvalé a zvenčí viditelné, značně liší. Zatímco některým úředníkům postačí označení na zvonku, jiní za to mohou udělit pokutu. Vyplatí se proto dojít na místně příslušný živnostenský úřad a přesnou podobu označení s nim konzultovat. Vyhnete se tak případným potížím při kontrole.

Při uzavření provozovny je podnikatel povinen, nebrání-li tomu závažné důvody, předem na vhodném a zvenčí viditelném místě označit počátek a konec uzavření, s výjimkou mobilních provozoven a automatů. Čtěte více: Jak na stánkový prodej a mobilní provozovny? Čtěte podrobného průvodce

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).