Hlavní navigace

Jak efektivně spolupracovat při podnikání?

11. 7. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Zejména začínající podnikatel může mít nápadů a práce až nad hlavu. Na jednu lidskou bytost toho může být zkrátka hodně. V takové chvíli je na místě úvaha o spojení sil s další spřízněnou duší. Jak tuto situaci nejlépe řešit?

Stejně jako podnikání v jednom, i podnikání ve více lidech přináší své výhody i nevýhody a otázky, které je třeba vyřešit. Jednou z prvních otázek je, jakou formu společného podnikání zvolit. Existují možnosti, jak spolupracovat v podnikání a přitom nebýt v zaměstnaneckém poměru. První možností pro spojení podnikatelských sil je smlouva o sdružení. Dále připadá v úvahu založení obchodní společnosti.

Smlouva o sdružení

Nejdůležitějším předpisem upravujícím sdružování podnikatelů je Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Smlouva o sdružení je podrobně upravena v Hlavě šestnáct v §§ 829–841. Petr Nečas ze Živnostenského úřadu v Blansku pro business server Podnikatel.cz uvádí: Touto smlouvou se několik osob může sdružit za účelem dosažení sjednaného cíle.

Smlouva o sdružení nemusí mít písemnou formu, avšak pro posílení právní jistoty účastníků sdružení ji lze jen doporučit. Smlouvu je také vhodné nechat úředně ověřit.

Smlouva by měla podle ustanovení § 829 občanského zákoníku obsahovat:

  • označení účastníků sdružení,
  • vymezení předmětu činnosti, tj. účelu, kterého má být společnou činností dosaženo,
  • rozsah a způsob vykonávání povinností účastníka sdružení vůči ostatním účastníkům sdružení,
  • vymezení činností jednotlivých účastníků,
  • stanovení majetkových hodnot, které jsou účastníci povinni poskytnout pro účely sdružení ve formě peněz nebo jiného majetku.

Takovéto sdružení nemá vlastní právní subjektivitu. Podnikatelé i nadále vystupují jako jednotlivci. Každý z nich podniká na základě vlastního živnostenského oprávnění. Bankovní účet sdružení musí založit jeden z účastníků smlouvy na své jméno. Tento účet pak slouží výhradně pro potřeby sdružení. Sdružení vzniká podpisem smlouvy o sdružení. Nemusí se nikde registrovat (v obchodním nebo živnostenském rejstříku) ani ohlašovat. Každý z účastníků je však povinen chovat se v souladu se smlouvou tak, aby přispěl k dosažení sjednaného cíle a vyvarovat se chování, které by mohlo dosažení ujednaného cíle znemožnit či jinak ohrozit.

Podnikatelé ve smlouvě dojednají, jakým způsobem poskytnou sdružení peníze nebo jiné majetkové věci. Důležité ustanovení je v § 834. Ten stanovuje, že majetek získaný při výkonu společné činnosti se stává spoluvlastnictvím všech účastníků. Za závazky vůči třetím osobám jsou podnikatelé zavázáni společně a nerozdílně. Čtěte více: Odběratel nezaplatil? Máte několik možností, jak na něj

Každý účastník může ze sdružení vystoupit, ale ne v takové době, kdy by mohl sdružení výrazně poškodit. Účastník sdružení může být také z vážných důvodů vyloučen, ale jen tehdy, shodnou-li se na tom ostatní účastníci jednomyslně.

Tato forma podnikání je tedy vhodná zejména pro ty společníky, kteří si skutečně mohou důvěřovat a spolupráci myslí opravdu vážně. Také může být jakýmsi předstupněm pro založení obchodní společnosti. Čtěte více: Podnikejte jako rovnocenní partneři – s.r.o. versus sdružení

Některé výhody a nevýhody smlouvy o sdružení
Výhody Nevýhody
příjmy se daní pouze jako u fyzické osoby nutnost uvádět jména podnikatelů
jednodušší administrativa společné ručení

Platba DPH ve sdružení

Pokud je alespoň jeden z účastníků sdružení plátcem DPH, musí se i ostatní účastníci povinně registrovat jako plátci DPH, a to nejpozději k datu, kdy uzavřou smlouvu o sdružení. V případě, že není žádný z účastníků plátcem DPH, pak se posuzuje pro povinnost registrace obrat souhrnně za všechny účastníky sdružení, stejně jako u fyzických osob, které podnikají.

Pokud se tedy sdružení stane plátcem DPH, nastanou určité změny. Protože není sdružení právním subjektem, má na starosti DPH ten, kdo vede podle smlouvy účetnictví. Právě on po skončení roku převede odpovídající podíl příjmů a výdajů na jednotlivé účastníky sdružení, a to v poměru podle uzavřené smlouvy o sdružení.

Obchodní společnost

Výhodou založení obchodní společnosti je možnost volby jména, které nemusí obsahovat identifikaci podnikatelů. Z čistě psychologického hlediska je lepší podnikat jako obchodní společnost, i když je to pouze „one man enterprise“, lidi si myslí, že výsledný produkt bude kvalitnější, když se jim o to postará celá company, než jen jeden člověk – živnostník, doporučuje jedna z čtenářek v diskuzi na business serveru Podnikatel.cz.

V úvahu připadá zejména:

  • společnost s ručením omezeným (s. r. o.),
  • veřejná obchodní společnost (v. o. s.).
Některé výhody a nevýhody veřejné obchodní společnosti (v. o. s.)
Výhody Nevýhody
příjmy se daní pouze jako u fyzické osoby ručení celým svým majetkem
možnost zajímavého názvu složitější administrativa
Některé výhody a nevýhody společnosti s ručením omezeným (s. r. o.)
Výhody Nevýhody
ručí se pouze do výše vkladu danění příjmů jako právnická osoba
možnost zajímavého názvu složitější administrativa

Čtěte více: Podnikejte jako rovnocenní partneři – s.r.o. versus sdružení.

Jakou formu podnikatelské spolupráce volíte (jste zvolil/a)?

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).