Hlavní navigace

Zaměstnance si můžete také pronajmout a ušetřit si tak starosti

10. 7. 2008
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Autor: 258398
Potřebujete rychle sehnat kvalitního zaměstnance? Proč nezkusit agenturu práce. Uzavřete dohodu o dočasném přidělení zaměstnance, ušetříte si mnohdy zdlouhavé výběrové řízení s nejistým výsledkem. Zajistěte si rychlou „dodávku“ pracovní síly.

Podstatou agenturního zaměstnávání je uzavření písemné dohody agentury práce s uživatelem (podnikatelem) o dočasném přidělení zaměstnance. Agentura práce dočasně přiděluje své zaměstnance k výkonu práce jinému zaměstnavateli.

Smluvní vztahy u agenturního zaměstnávání

  1. Pracovněprávní vztah

  2. Dohoda o dočasném přidělení

Agentura práce může být právnickou a fyzickou osobou zprostředkovávající zaměstnání. K výkonu této činnosti je potřeba povolení udělené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Přidělení zaměstnance k dočasnému výkonu práce u uživatele probíhá na základě písemného pokynu.

Pokyn obsahuje zejména tyto části:

  • název a sídlo uživatele,
  • místo výkonu práce u uživatele,
  • dobu trvání dočasného přidělení,
  • určení vedoucího zaměstnance uživatele oprávněného přidělovat zaměstnanci práci a kontrolovat ji,
  • podmínky jednostranného prohlášení o ukončení výkonu práce před uplynutím doby dočasného přidělení, byly-li sjednány v dohodě o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce,
  • informaci o pracovních a mzdových podmínkách srovnatelného zaměstnance uživatele.
Další podrobnosti popisuje § 309 Zákoníku práce

Dočasné přidělení končí uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno. Ukončení dočasného přidělení může být i jednostranným prohlášením uživatele o dočasném přidělení, např. pokud zaměstnanec nesplňuje podmínky pro výkon práce.

Agentura práce a uživatel jsou povinni zabezpečit, aby pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance nebyly horší než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance.

Zaměstnanec a uživatel nemají uzavřenou žádnou smlouvu!

Agentura práce nemůže téhož zaměstnance dočasně přidělit k výkonu práce u téhož uživatele na dobu delší než 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Toto omezení neplatí v případech, kdy o to agenturu práce požádá zaměstnanec, nebo jde-li o výkon práce na dobu zastupování za zaměstnance uživatele, který čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou.

A praxe? Jaké jsou možnosti

Agenturní zaměstnávání se v praxi osvědčuje. Potvrzují to i slova personálního odborníka: Mezi hlavní výhody spolupráce s naší agenturou patří především zajištění kvalifikovaných pracovníků ve velmi krátké době, trvale nízká fluktuace našich zaměstnanců, rozsáhlé pokrytí náborovacími středisky, velká flexibilita při náhlé změně požadavků výrobních podniků, řekl serveru Podnikatel.cz Patrik Kulla, Managing Director personální agentury A and T Construction. Ten dále dodal, že v současné době agentura zaměstnává 1500 pracovníků na území ČR a SR.

Jak potvrdili i další personalisté, o agenturní zaměstnávání mají zájem především větší podniky. I menší firmy ale v dnešní době začínají jevit zájem v této oblasti.

Výhody a nevýhody

+ Výhodou pracovních agentur je, že mají rozsáhlou náborovou síť, databázi uchazečů o místo a dlouhodobou inzerci. Agentury, které působí na trhu už delší dobu, své zaměstnance znají, mají o zaměstnancích potřebné reference. Čtěte více: Klíčovým článkem každé společnosti je její zaměstnanec. 

- Nejčastější nevýhodou u agenturního zaměstnávání je, že některé agentury nadsazují svou cenu, podnik pak za „půjčeného“ zaměstnance platí víc než za vlastního. U seriózní agentury však neplatíte víc, než jsou náklady na vlastní zaměstnance.

Patrik Kulla k ceně služeb dodává a zároveň uzavírá: Agentury, které mohou své zaměstnance dobře finančně ohodnotit, mají možnost poskytovat kvalitnější služby například ve formě snížené fluktuace a s tím spojených ušetřených nákladů na nové zaškolení pracovníků.

Agenturní zaměstnávání – dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli:

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).