Hlavní navigace

Jak na doložení pojištění dlouhodobého pobytu v cizině

7. 10. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Nově je nutné doložit pojištění při dlouhodobém pobytu v cizině, jinak hrozí doplatek za nepojištěnou dobu. Co vše budou pojišťovny jako doklad akceptovat?

Od začátku září 2015 je účinná novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která výrazněji zasáhla do oblasti zdravotního pojištění. Ty nejvýznamnější změny se týkají dlouhodobých pobytů pojištěnců v cizině a postupu při změně zdravotní pojišťovny. Čtěte také: Chcete změnit zdravotní pojišťovnu? Platí pro to nová pravidla. Čtěte jaká

Dlouhodobý a krátkodobý pobyt v cizině

Pobyt v cizině dělíme na krátkodobý a dlouhodobý. Pokud se pojištěnec zdržuje v cizině méně než 6 měsíců, jedná se o pobyt krátkodobý. Pojištěnec je nadále účastníkem českého systému veřejného zdravotního pojištění, platí zde pojistné a plní veškeré povinnosti dané zákonem. Jiná situace nastává při dlouhodobém pobytu v zahraničí, tj. při plánovaném pobytu delším než šest měsíců. Pojištěnec, který pobývá (resp. bude pobývat) v cizině dlouhodobě, může požádat o vynětí z českého systému zdravotního pojištění na základě § 2 odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění.

V souladu s ustanovením § 8 odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění se za dlouhodobý pobyt v cizině považuje pouze nepřetržitý pobyt delší než 6 měsíců. K vynětí ze zdravotního pojištění v České republice je ovšem nutno splnit tři podmínky:

  1. Nepřetržitý pobyt v cizině potrvá nejméně 6 měsíců.
  2. Zdravotní pojištění v cizině potrvá po celou dobu pobytu v cizině. 
  3. Na pracoviště zdravotní pojišťovny bylo doručeno písemné Prohlášení o dlouhodobém pobytu v cizině.

Taková osoba nebude až do dne návratu z ciziny účastníkem zdravotního pojištění v ČR, tedy neplatí pojistné a nemá nárok na úhradu zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění. Pojištěnec se odhlašuje zásadně před odjezdem, zpětné odhlášení z pojištění možné není. Prohlášení (a průkaz pojištěnce) lze doručit na pojišťovnu až v době, kdy už v zahraničí je. Povinnost platit pojistné však zanikne dnem, který je uveden v písemném prohlášení, ne však dříve než dnem následujícím po dni, kdy toto prohlášení bylo doručeno.

Doložení pobytu v zahraničí

A právě tady nastala od září 2015 významná změna. Pokud pojištěnec dlouhodobě pobývá v cizině, a z tohoto důvodu u nás neplatí zdravotní pojištění, musí nově zdravotní pojišťovně po svém návratu doložit, že platil zdravotní pojištění jinde. Jestliže odjede do zahraničí a následně nepředloží doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině na celou dobu trvání pobytu, je nucen i v případě, že nebyl v cizině pojištěn byť jediný den, doplatit české zdravotní pojišťovně celé pojistné. A to za celou dobu, kdy byl v zahraničí, nebo pouze za dobu, k níž nedoloží doklad o zaplaceném pojištění v cizině.

Ilustrační obrázek
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Při dlouhodobém pobytu v cizině se zpětně dokládá pojištění.

Při dlouhodobém pobytu v cizině se tedy pojištěnec nadále z našeho zdravotního pojištění odhlašuje, ale po příjezdu musí počínaje 1. září 2015 doložit doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině a jeho délce. Pokud tak neučiní, doplatí pojištění za celou dobu, jako by k řádnému odhlášení nedošlo. Potěšující je, že zdravotní pojišťovny v těchto případech penále vymáhat nebudou. To platí i pro případy, kdy pojištění v zahraničí nepokrývá celou dobu pobytu. Opět je ale potřeba doplatit zpětně pojistné za každý kalendářní měsíc, ve kterém nebyl pojištěnec v cizině pojištěn. Změny mají údajně předcházet i případům, kdy se pojištěnec účelově přihlásil po dlouhodobém pobytu v zahraničí do systému veřejného zdravotního pojištění, aby mohl čerpat relativně levnou péči v České republice. Po jejím poskytnutí se opět odhlásil z důvodu dlouhodobého pobytu v cizině. Proto je zavedena dvouměsíční lhůta, po níž se pojištěnec nebude moci po návratu z dlouhodobého pobytu v cizině odhlásit.

Čím pobyt v cizině doložit

Co však zdravotní pojišťovny uznávají jako „doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině"? V této otázce musí mít pojištěnec jasno, aby mu byl doklad následně zdravotní pojišťovnou akceptován a jeho odhlášení z pojištění v České republice bylo platné. Pojišťovny budou akceptovat doklad o jakémkoli pojištění, které v případě potřeby pokryje náklady na léčení a případně repatriaci. Za pojištění v cizině se tedy považuje vedle zdravotního pojištění uzavřeného a placeného v cizině (zejména v souvislosti se zaměstnáním) také cestovní pojištění, které zahrnuje pojištění léčebných výloh, upřesňuje Jiří Rod ze Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Cestovní zdravotní pojištění léčebných výloh v zahraničí poskytují nejen komerční pojišťovny, ale i některé zdravotní pojišťovny. Dokonce lze jako pojištění v cizině akceptovat i pojištění úhrady zdravotní péče v zahraničí prostřednictvím bankovní platební karty. Úskalím tohoto pojištění je jeho délka. Pohybuje se u většiny platebních karet jen v rozmezí 60–90 dní, pojištění vzniká překročením hranice České republiky. Bývá tedy využíváno spíše pro opakované krátkodobé zahraniční cesty. Akceptovatelné by bylo i při dlouhodobém pobytu, ovšem pouze při předložení dokladu o uzavřeném pojištění v zahraničí na zbývající období tak, aby pojištění pokrylo celou dobu pobytu.

Cizina není Evropská unie

Uvedené platí pouze pro pobyt v cizině, tj. mimo země Evropské unie. Zde platí jiná pravidla. Pojištěnci totiž vlastí kartu EHIC (Evropský průkaz zdravotního pojištění), která je v České republice zároveň národním průkazem zdravotního pojištění. Jak vysvětluje na svých webových stránkách Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR, slouží jako průkaz pojištěnce v České republice a současně ve všech ostatních členských státech (Evropská unie, státech Evropského hospodářského prostoru a ve Švýcarsku) při uplatnění nároku na lékařsky nezbytnou zdravotní péči během pobytu. Jedná se pouze o nezbytnou zdravotní péči, v případě pobytu v uvedených zemích se proto vždy doporučuje sjednat cestovní připojištění.

Pojištěnec se ze systému českého zdravotního pojištění odhlašuje, pokud vykonává v některé ze zemí Evropské unie výdělečnou činnost, na jejímž základě se stává tamním pojištěncem. Ovšem i v případě dlouhodobého pobytu v zemích Evropské unie může pojištěnec ustanovení o dlouhodobém pobytu využít, a to pokud nebude podléhat tamním právním předpisům o sociálním a zdravotním zabezpečení.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).