Hlavní navigace

Evidenční listy důchodového pojištění se odevzdávají do konce dubna a letos se vyplňují nově

13. 4. 2011
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Letos se mění způsob vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění. Jak do evidenčáku zaznamenat pracujícího důchodce?

Blíží se termín konečného odeslání evidenčních listů důchodového pojištění zaměstnanců a s ním i čas na připomenutí základních zásad. Evidenční listy (ELDP) za rok 2010 musí být vystaveny nejpozději 30. dubna 2011. To se samozřejmě týká pracovních poměrů, které trvaly až do konce roku 2010. Pokud skončila výdělečná činnost před 31.12., měly být odeslány nejpozději do 31.1.2011. Čtěte také: Nemocenské dávky 2011 a uplatnění jejich nároku

Tiskopis ELDP ve dvou podobách

Aktuálně existují dvě podoby tiskopisu evidenčních listů, a to:

  • tiskopis třídílný (tři spojené listy) k vyplnění na psacím stroji běžného typu písma. Všechny tři výtisky musí být podepsány pověřeným zaměstnancem a razítkem zaměstnavatele
  • tiskopis jednodílný (jeden list) k vyplnění na počítači. Zaměstnavatel k jeho vyplnění využije buď speciální mzdový software nebo program pro vyplňování ELDP, volně přístupný uživatelům webu ČSSZ. Zde je umožněno přímé vyplnění údajů na obrazovce a provedení tisku potřebných údajů na předepsaný formulář ELDP (originální barevný tiskopis ČSSZ). Program umožní i tisk dvou stejnopisů, tj. jeden pro organizaci a jeden pro pojištěnce. Aplikace vyžaduje program 602XML.

Jak evidenční listy zasílat?

Zaměstnavatel odevzdává (odesílá poštou) na příslušnou OSSZ originální (barevný) tiskopis s podpisem a razítkem. Na originále nemusí být podpis zaměstnance, ten je vyžadován na kopii, která zůstává uložena u zaměstnavatele. Zaměstnavatel uschová stejnopis po dobu 3 kalendářních roků po roce, kterého se týká. Druhý stejnopis se přidává zaměstnanci nejpozději v den, kdy je originální tiskopis předkládán OSSZ. Čtěte také: Jak na čerpání řádné dovolené po mateřské?

Řada mzdových účetních využívá jednodušší a rychlejší způsob. Tím je zaslání souboru dat v elektronické podobě. To lze učinit:

  • prostřednictvím portálu veřejné správy PVS (dostupné 24 hodin denně, vyžaduje elektronický podpis nebo kvalifikovaný certifikát)
  • prostřednictvím CD nebo diskety (3,5“/1,44 MB)
  • prostřednictvím datových schránek se ELDP nezasílají
ČSSZ vydala zásady pro vyplňování tiskopisů evidenčních listů s barevně vyznačenými změnami od 1.1.2010, od 1.6.2010 (změny v ošetřovném) a 1.1.2011. Stahujte: Zásady pro vyplnění ELDP.

Změny v údajích ELDP od 1.1.2010

Od roku 2010 se s ohledem na změny související se zvýšením důchodu za dobu výdělečné činnosti při pobírání důchodu vedou ELDP pro všechny pracující starobní důchodce. U pojištěnců, kteří dovršili důchodový věk pro přiznání důchodu a jejichž pojištění trvá i nadále, se údaje v ELDP zapisují do dvou řádků. Vykazuje se písmenem „D“ (důchodový věk) ve druhém znaku trojmístného údaje. Do prvního řádku se zapisují údaje do dne předcházejícího dni dovršení důchodového věku pro nárok na starobní důchod, do druhého se uvádí údaj o pojištění do dovršení důchodového věku do konce kalendářního roku. Čtěte také: Od roku 2010 se vedou evidenční listy důchodového pojištění i starobním důchodcům

Pokud tedy pojištěnec za trvání výdělečné činnosti v roce 2010 dovršil důchodový věk a jeho pojištění trvá i nadále, vykazuje se doba pojištění od dovršení důchodového věku uvedením údaje D – důchodový věk ve druhém znaku trojmístného údaje (doba do dovršení důchodového věku = první řádek s trojmístným údajem 1++ a doba po dovršení důchodového věku = druhý řádek s trojmístným údajem 1D+).
Příklad vyplnění ELDP

Údaj D se ve druhém znaku trojmístného údaje uvádí rovněž při vyplňování ELDP:

  • výdělečně činného poživatele tzv. předčasného starobního důchodu, který vykonává výdělečnou činnost, před dovršením důchodového věku,
  • pro všechny poživatele starobního důchodu, výdělečně činné po dovršení důchodového věku (podle informací ČSSZ se jedná jak o případy, kdy poživatel pobírá důchod v plné výši, tak i o případy, kdy pobírá důchod ve výši poloviny).

Evidenční list důchodce vyhotovený v průběhu roku

Jestliže vyzve sociálka zaměstnavatele v průběhu kalendářního roku k zaslání ELDP, zpravidla k sepsání žádosti o dávku důchodového pojištění a pojištění trvá i po jeho odeslání uvede se jako datum „Do…“ poslední den kalendářního měsíce, za který byl zaměstnanci naposledy zúčtován příjem. Na dalším evidenčním listu vyhotovovaném za zbývající období trvání pojištění v daném kalendářním roce, se uvede v údaji „Od…“ první den kalendářního měsíce následující po měsíci, za který byl původně vyhotovený evidenčák odeslán. To neplatí, pokud je ELDP přikládán k žádosti o starobní důchod sepsané až 4 měsíce před požadovaným datem přiznání důchodu a výdělečná činnost již po datu přiznání důchodu nadále netrvá. V takovém případě zaměstnavatel na zbývající měsíce před přiznáním důchodu evidenční list nevyhotovuje.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).