Hlavní navigace

Neotálejte a snižte si ještě letos základ daně

21. 12. 2007
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Reforma veřejných financí už nedočkavě postává za dveřmi Nového roku a firmy tudíž mají posledních necelých 14 dní na to využít dosavadního daňového systému. Tradičně se rovněž s koncem roku pojí snaha podnikatelů o snížení základu daně. Způsobů mají hned několik.

Příchod nového roku s sebou přinese i menší revoluci v daňovém systému. Jak se na reformu veřejných financí připravit a hlavně jak ji ještě v tomto roce využít, radil článek Pavla Stehna Vydělejte na daňové reformě! A to ještě v prosinci. Neméně důležitou informací pro podnikatele je, jak si před koncem roku snížit daňový základ a tak ušetřit.

Co tvoří základ daně?

Základem daně je dle § 23, odst. 1, Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně a příjmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady), a to při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období. Základ daně se vždy zjišťuje z výsledku hospodaření nebo z rozdílu mezi příjmy a výdaji u poplatníků, kteří nevedou účetnictví.

Zaběhnuté metody snižování

Existuje poměrně mnoho známých možností, jak snížit daňový základ. Některé můžete uplatňovat, ať už jste podnikatel, či jen zaměstnanec. Pokud si platíte penzijní připojištění a přispíváte více jak 6 000 Kč ročně, můžete si přebytek odečíst od základu daně (maximální odpočet je 12 000 Kč). Podobně je tomu i u soukromého životního pojištění, u kterého v případě splnění podmínek dle § 15, odst. 6, Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů , můžete také snížit daňový základ. Zákon upravuje i možnosti u státem podporovaného životního pojištění. Podobně si lze rovněž snížit základ daně o zaplacené úroky z úvěrů na bydlení v celém zdaňovacím období.

Další možností je darování peněz či majetku. Můžete se tak stát zadarmo dobrodincem. Pokud přispějete darem dobročinným organizacím, církvím, obcím a či dalším v zákoně uvedeným institucím a částka, kterou jako právnická osoba věnujete, bude větší než 2 000 Kč, můžete si ji odečíst od základu daně až do výše 5 % základu daně. Bude-li dar určený vědeckým institucím nebo školám, zvyšuje se horní hranice pro firmy až na 10 % daňového základu. Podrobný výčet možných odečitatelných položek a slev na dani naleznete na business serveru Podnikatel.cz.

Podnikatelé si mohou od daňového základu odečíst také propagační a reklamní předměty. Jejich hodnota však jednotlivě nesmí překročit 500 Kč, čímž je míněna cena bez DPH pro plátce DPH a cena včetně DPH u subjektů, které plátci DPH nejsou.

Tipy odborníka

Daňový analytik společnosti Akont, která se zabývá mezinárodním daňovým plánováním a offshore podnikáním, Pavel Stehno, doporučuje podnikatelům dvě metody snížení základu daně.

  1. Nákup drobného movitého majetku
  2. Vytvoření rezerv na opravy

I nákup tiskárny snižuje daňový základ

Prvním tipem, který také firmy a OSVČ často koncem roku využívají, je nákup menšího movitého majetku (cena nižší než 40.000 Kč). Ten se totiž nemusí odpisovat a jde hned do nákladů. Proto koncem roku všichni nakupují kancelářské potřeby, tiskárny apod., řekl pro business server Podnikatel.cz Pavel Stehno.

Vytvořte si rezervy na opravy již letos

Druhým doporučením je vytvoření rezerv na opravy hmotného majetku ještě v prosinci 2007. Podle zákona o rezervách je totiž tvorba rezervy na opravu hmotného majetku daňově uznatelná v tom zdaňovacím období, kdy je tvořena. Pokud tedy podnikatel očekává opravy na movitém majetku v roce 2008 (a podle zákona o rezervách je příslušná rezerva na tyto budoucí opravy daňově uznatelná), tak se mu vyplatí vytvořit rezervu ještě v prosinci 2007. Tato daňově uznatelná rezerva snižuje základ daně.

Navíc to přinese i absolutní daňovou úsporu vzhledem k tomu, že letos je u OSVČ progresivní sazba daně (až 32 %) a příští rok 15 %. Vlastně si tak podnikatel sníží daň o víc, než o kolik by si ji snížil příští rok, dodal pro business server Podnikatel.cz Pavel Stehno. Výhodnost díky rozdílu sazeb u OSVČ je specifikum letošního roku, které vzniklo díky reformě veřejných financí. U firem se jedná o standardní cestu, jak vždy snížit základ daně.

Čas se krátí

O dalších radách, jak snížit celkovou daňovou povinnost pomocí přesunů daňových základů mezi lety 2007 a 2008, čtěte v článku Vydělejte na daňové reformě! A to ještě v prosinci.

Podle článku Jany Bohutínské Nová daň z příjmů právnických osob přinese nejisté úspory patří také k důležitým změnám, které by neměly podnikatelé přehlédnout, skutečnost, že se pro právnické osoby nově zavádí osvobození příjmů z prodeje podílů na dceřinných společnostech (při splnění určitých předpokladů). Osvobozeny budou příjmy jak z prodeje akcií, tak z prodeje obchodních podílů.

Pojistné se již nezapočítává a i úvěry se komplikují

Jana Bohutínská se ve svém druhém „reformním“ článku na téma Daň z příjmů fyzických osob po reformě: Všichni stejně? věnovala změnám v základu daně. Od nového roku totiž OSVČ nebudou moci snížit daňový základ o odvody na sociální zabezpečení, státní politiku zaměstnanosti a na zdravotní pojištění – odvody nadále nebude možné zahrnovat do nákladů.

Pokud tedy podnikatel uplatňuje výdaje paušálem (pohybuje se mezi 80 – 40 % příjmů dle typu podnikání), zahrnují veškeré výdaje poplatníka související s podnikáním. Odvody již nelze do výdajů zahrnout, což se může mnohých živnostníků velmi citelně dotknout. Například v případě minimálních záloh na povinné sociální, zdravotní a dobrovolné nemocenské pojištění u OSVČ se jedná o částku 3073 Kč měsíčně (platí do dubna 2008), respektive 36 876 Kč ročně. Tato částka dosud byla živnostníkovým nákladem, což novela ruší.

Novela též ruší minimální daň. Zrušení minimální daně hlavně prospěje živnostníkům, jejichž příjmy se pohybují kolem 100 tisíc korun ročně, nebo naopak těm, kteří se dosud pohybovali v nejvyšším daňovém pásmu.

Reforma také omezuje daňově uznatelné platby úroků z úvěrů ve dvou věcech. Především si dlužník bude moci z daňového základu odečíst jen úroky do určité výše (konkrétně jde o sazbu PRIBOR + 4 %) a k tomu je pro tyto účely limitována i výše samotného úvěru. Jestliže bude větší než dvojnásobek vlastního základního kapitálu (v některých případech trojnásobek a šestinásobek), platby úroků z takových úvěrů nebude dlužník moci využít jako daňově uznatelný náklad.

Tato skutečnost asi nejvíce postihne developerské firmy, které většinu svých aktivit financují z úvěrů a mívají často malý základní kapitál, který nepostačuje stanoveným limitům. Současně odborníci počítají, že změna v daňové uznatelnosti úroků z úvěrů negativně ovlivní malé a střední podniky, jelikož bývají rizikovější skupinou a úvěry mají dražší. Nová pravidla se použijí pouze pro smlouvy uzavřené po 1. lednu 2008 a pro smlouvy, k nimž byl uzavřen dodatek měnící výši jistiny nebo úrokovou sazbu po tomto datu. Pokud tedy přemýšlete o úvěru, pokuste se jej realizovat do konce roku.

Kdo vám radí v otázkách snižování základu daně?

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).