Hlavní navigace

Vydělejte na daňové reformě! A to ještě v prosinci

10. 12. 2007
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Nečekejte na příchod daňové reformy se založenýma rukama v klíně! Pokud vám má novela zákona o daních z příjmů přinést více užitku než ztrát, máte poslední dny na to promyslet a uskutečnit správné operace, kterými na reformě můžete vydělat.

Celý vtip, který může zajistit daňové úspory, spočívá v tom, že podnikatel stihne realizovat některé transakce ještě v roce 2007 za výhodnějších podmínek, nebo naplánuje své příjmy a výdaje v letech 2007 a 2008 tak, aby celkové zdanění bylo co nejnižší. Podnikatelům to umožňuje v tomto ohledu přátelský systém daňové evidence, znalost plánovaných negativ a pozitiv celé reformy a také tzv. přechodné období, které se uplatňuje ve všech daňových zákonech.

Přechodné období je ustanovení zákona, které říká, že na vztahy a transakce smluvené za podmínek dříve platného zákona se po určitou dobu platnosti nového zákona použijí ještě stará pravidla. Například výnosy z hypotečních listů zakoupených ještě v roce 2007 budou osvobozené od zdanění i v případě realizace těchto výnosů až v roce 2008. Podobně smlouva o finančním pronájmu uzavřená v roce 2007 se bude řídit (příznivějšími) pravidly roku 2007, i když její platnost končí až např. v roce 2010, tedy v době, kdy již budou dávno platit nové podmínky. A právě uzavření finančního pronájmu ještě v prosinci 2007 je jednou možností ve výčtu praktických tipů, díky kterým můžete ušetřit.

1. Finanční pronájem movitého majetku

V roce 2007 je možné u movitého majetku patřícího do odpisových skupin 1, 1a, 2 a 3 uzavřít smlouvu o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci tak, že doba pronájmu je 36 měsíců. Všechny splátky pronájmu budou daňově uznatelné, což znamená, že příslušný objem splátek zaplacený za jednotlivá léta lze odečíst od základu daně. Během těchto tří let se tedy dostane do daňových nákladů celá pořizovací cena majetku.

Od roku 2008 se však minimální doba pronájmu bude rovnat době odpisování v příslušné odpisové skupině. Tím se v podstatě eliminují výhody finančního pronájmu, neboť přenos vstupní ceny do nákladů nebude rychlejší než při klasické koupi a následném odpisování. Pokud koupíte stroj zařazený do druhé odpisové skupiny, budete jej odpisovat 5 let. Stejně dlouhá bude i minimální doba trvání finančního pronájmu. Daňové výdaje tedy sníží základ daně postupně během 5 let, ať už se jedná o odpisy nebo finanční pronájem. U třetí odpisové skupiny se jedná dokonce o 10 let. Pokud však uzavřete smlouvu o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci ještě do konce roku 2007, celou zaplacenou částku dostanete do daňových výdajů již během tří let. Tato možnost se týká společností a OSVČ, které neuplatňují výdaje procentem z příjmů.

2. Plánování příjmů a výdajů na přelomu roku

Daňové příjmy poplatníků, kteří nevedou účetnictví, se považují za příjem toho roku, ve kterém jsou přijaty na pokladně nebo na běžném účtu. Pokud budou tyto příjmy přijaty v období, kdy je daňová sazba nižší (15% sazba v roce 2008 znamená pro vysokopříjmové poplatníky, např. v pásmu progrese 32% sazby, významné snížení sazby), bude i jejich zdanění nižší.

Je proto evidentní, že se vyplatí naplánovat splatnost faktur za výkony provedené koncem roku 2007 až na leden 2008. Veškeré zálohy, které by mohly být přijaté ještě v roce 2007 , se rovněž vyplatí přijmout až po Novém roce. U OSVČ, které vedou účetnictví (a fungují tedy na akruální bázi, nikoliv na bázi příjmů a výdajů) se z obdobného důvodu vyplatí odsunout realizaci některých projektů na příští rok a z daňových důvodů si užít klidnější předvánoční čas.

Obdobný princip platí samozřejmě i u výdajových položek. Pokud vedete daňovou evidenci a máte možnost nakoupit zásoby materiálu, drobný movitý majetek s cenou nižší než 40.000 Kč či zaplatit zálohy na různá další plnění, vyplatí se vám tak učinit ještě v prosinci 2007. Výdaje vynaložené v tomto roce totiž sníží daňový základ roku 2007, který je daněn vyšší sazbou, než jakou bude daněn daňový základ roku 2008.

Chcete připojit své postřehy, náměty a názory k reformě veřejných financí? Rádi byste svými příspěvky zkvalitnili obsah chystaného speciálu? Pak využijte našeho diskuzního vlákna a

VSTUPTE DO DISKUZE »

3. Tip pro společnosti využívající úvěry a půjčky

Od 1.1.2008 se podstatně zpřísňuje uznatelnost úrokových nákladů. To je nepříjemné zejména pro společnosti, které využívají ve velké míře cizí kapitál a nemají mnoho kapitálu vlastního. To je častý případ obchodníků se zbožím či developerských společností, které výstavbu nových nemovitostí financují převážně obchodními úvěry. Přísná a navíc poměrně složitá pravidla si můžete prostudovat v článku Daňová reforma a úvěry: Změna uznatelnosti úrokových nákladů, kde se můžete dočíst o konkrétních omezeních uznatelnosti výše úroku v úvěrech od spojených i nespojených osob a rovněž o detailech nových pravidel kapitálové přiměřenosti.

Je velmi pravděpodobné, že v případě uzavření úvěrové smlouvy ještě do konce roku 2007 dostanete do úrokových nákladů vyšší částku než u stejné smlouvy uzavřené v roce 2008. Konkrétní úspora závisí na tom, od koho si společnost půjčuje, s jakým úrokem a jaký je její vlastní kapitál.

Neříká vám nic „superhrubá mzda“? Slyšeli jste další pojmy související s reformou, které vám nejsou až tak zcela srozumitelné? Využijte našeho slovníčku pojmů a

ZADEJTE DOTAZ »

4. Koupit akcie nebo založit akciovou společnost se vyplatí do konce roku

Na podobném principu se vyplatí také koupit akcie nebo založit akciovou společnost (eventuálně koupit ready-made a.s.) ještě v roce 2007. Fyzické osoby totiž naposledy v roce 2007 mohou těžit z výhody, že prodej akcií držených alespoň po dobu šesti měsíců (tzv. časový test) mají osvobozený od zdanění. To se ale díky přechodnému období týká po neomezeně dlouhou dobu všech akcií, které FO nabude do konce roku 2007. Například akcie získané v prosinci 2007, ať už koupí nebo založením společnosti, lze prodat v roce 2009 osvobozené od zdanění.

Pozadí této změny a možnosti, jak se na ni připravit, můžete najít v článku Daňová reforma zpřísní prodej cenných papírů u fyzických osob. Zde je mimo jiné vysvětlena i skutečnost, že podobné negativní a nekoncepční změny v daňových předpisech vedou ke stále větší potřebě podnikatelů daňově plánovat a využívat zákonem dovolené daňové optimalizace.

Content 22 tip novy

Aktuální odborné publikace

hledejte na serveru Knížky.cz

Podnikatel.cz doporučuje publikace:

5. Pojistné za prosinec 2007 se vyplatí podnikatelům zaplatit ještě letos

Na závěr ještě uveďme jednoduchou ale celkem užitečnou radu pro všechny podnikatele. Od příštího roku nebude mít OSVČ možnost odečíst od daňového základu placené pojistné. Proto zaplaťte své pojistné za prosinec 2007 ještě v letošním roce. O tuto částku si tak snížíte daňový základ. Pojistné zaplacené v lednu 2008 a později již bude vyloučeno z daňových výdajů.

Pavel Stehno, daňový analytik poradenské společnosti Akont, která se zabývá mezinárodním daňovým plánováním a offshore podnikáním

Měšec - logo

KALKULAČKA PRO VÝPOČET ČISTÉ MZDY PO REFORMÁCH »

Anketa

Tyto rady jsou pro vás:

Autor článku

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).