Hlavní navigace

Jak si zřídit firemní školu? Poradíme, i z pohledu účetnictví

5. 10. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Autor: 258398
Jak na náklady související s provozem firemních mateřských školek? Čtěte přehledný návod včetně pohledu účetního.

Zřízením firemní mateřské školky pro děti svých zaměstnanců lze považovat za určité benefity, které poskytuje zaměstnavatel svým zaměstnancům. Bude-li firma zřizovat svoji firemní mateřskou školku, může ji zřídit buď:

 • na základě živnostenského zákona,
 • na základě školského zákona, kdy bude školka zapsána do registru škol. 

Zřízení školky na základě živnostenského zákona nemá tak přísné podmínky pro zřízení a provoz, jako zřízení mateřské školky na základě školského zákona.

Žádost o zapsání mateřské školy do rejstříku MŠTM je nutno podat vždy do 30. 9. předchozího roku, než pro který má být zapsána. Tzn., pokud jste chtěli školské zařízení zapsat do rejstříku škol MŠTM pro školní rok 2013/2014, musela být žádost podána do 30. 9. 2012.

Čtěte také: Firemní školy v Česku frčí. Jejich počet se zvýšil o polovinu

V případě, že provozovatel bude chtít provozovat zařízení dle živnostenského zákona, může být zřizovatelem  fyzická i právnická osoba. V případě, že se bude zařízení provozovat dle školského zákona, musí být zřízena školská právnická osoba.

Firemní mateřská školka může být financována z několika zdrojů. Pokud je zapsána do rejstříku škol, má možnost žádat o dotace na mzdy personálu. Dále je možné školku financovat z peněz z EU ze získaného grantu, například po dobu jejího pilotního provozu, než se školka zaběhne. Pokud se jedná například o „univerzitní školku“, je z větší části dotována z peněz univerzity, z části je také financována rodiči dětí, které zařízení navštěvují.

Čtěte také: Nenechte si utéct klíčové zaměstnance. Objevte pro ně nové benefity

Účetní jednotka by měla účtovat o provozu mateřské školky jako o samostatném vnitropodnikovém středisku (útvaru), které má své výdaje související s provozem předškolního zařízení a současně má své příjmy. 

Za výdaje související s provozem předškolního zařízení jsou považovány např.

 • nájemné prostor, 
 • vybavení prostor nábytkem, 
 • hračkami, 
 • didaktickými pomůckami, 
 • režijní materiál jako ručníky, povlečení, hygienické a čisticí prostředky,
 • odborné konzultace, 
 • výuka speciálních dovedností, 
 • potraviny, 
 • mzdy zaměstnanců, 
 • odvody z mezd (sociální a zdravotní pojištění). 

Příjmy předškolního zařízení jsou příspěvky na stravu, úhrady poskytovaných služeb, dary a případné dotace. Veškeré příjmy a výdaje související s provozem by měly být řádně zaúčtovány na účtech nákladů a výnosů. 

Provozovatel by měl sledovat spotřebu materiálu, které podléhají normám (potraviny) a měl by prokázat veškeré výdaje, které byly vynaloženy na provoz předškolního zařízení. 

Je důležité, aby zřizovatel mateřské školy měl s rodiči uzavřenou smlouvu o poskytování služeb, kde jsou vyjmenovány práva a povinnosti provozovatele školky. Při uzavírání této smlouvy nesmí docházet k diskriminaci jednotlivých dětí a provozovatel musí zajistit rovné podmínky pro všechny děti. Provozovatel zařízení má povinnost vést evidenci docházky dětí, zejména z důvodů prokázání fakturovaných služeb rodičům, případně pro kontrolu finančního úřadu.

Kdy je možno účtovat o nákladech na tato zařízení do daňových nákladů a kdy nelze výdaje spojené s mateřskými školkami považovat za výdaje daňové?

Mateřská školka není zapsána v registru škol

Rozhodne-li se zřizovatel svoji mateřskou školku zřídit na základě živnostenského zákona, mateřská školka nebude zapsána v registru škol, potom bude postupováno dle § 25, odst. 1, písm k) zákona o dani z příjmu. Výdaje převyšující příjmy, tedy ztráta, bude daňově neúčinná.

U takto zřízené mateřské školky nemá zřizovatel nárok na pravidelné dotace, může však využít pouze dotační programy ESF na určité období, pokud budou vypsány.

Mateřská školka je zapsána v registru škol

Pokud se zřizovatel rozhodne svoji školku zřídit na základě školského zákona a mateřská školka bude zapsána do rejstříku škol, potom bude moci uplatnit případnou ztrátu z provozu do daňových výdajů dle § 24 odst.2 písm. j) zákona o daních z příjmů. Zřizovatel může požádat o dotace na mzdy, které se stávají dotacemi pravidelnými. Avšak náklady na provoz a investice si hradí sám ze svých prostředků.

Příspěvek na provoz mateřské školky provozovateli

Zaměstnavatel může poskytnout svým zaměstnancům příspěvek na úhradu mateřské školky v případě, že toto předškolní zařízení neprovozuje, pouze přispívá na provoz. Tento výdaj pro zaměstnavatele není výdajem daňovým, ale je výdajem dle § 25 odst. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů.

ebf 24 - tip duben

Peněžní příspěvek zaměstnancům na úhradu školky

Zvolí-li zaměstnavatel peněžní formu příspěvku zaměstnanci na úhradu mateřské školky, kterou neprovozuje. Je tento výdaj pro zaměstnavatele výdajem daňovým, ale na straně zaměstnance se jedná o příjem daňový, který podléhá zdanění.

Dle platných zákonných norem, lze pouze u mateřských škol zřízených na základě školského zákona a zapsaných do registru škol, uplatnit daňovou ztrátu. Pokud bude zřízena mateřská škola dle živnostenského zákona, je případná ztráta, která byla dosažena z jejího provozu, považována za ztrátu nedaňovou.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).