Hlavní navigace

Jak správně uplatňovat náklady, podnikáte-li z domova? Známe základní pravidla

6. 10. 2016
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
V případě podnikání z domova je nutné dostatečně odlišit náklady na provoz domácnosti od těch souvisejících s podnikatelskou činností. Přečtěte si možná řešení.

Podnikání z domova může mít pro živnostníky mnoho výhod, mezi něž patří nejen snížení některých nákladů na podnikatelskou činnost, ale i pohodlí domácího prostředí či schopnost efektivněji skloubit práci s rodinným životem.

V takovém případě je však nutné být schopen dostatečně odlišit náklady na provoz domácnosti od těch souvisejících s podnikatelskou činnosti tak, aby bylo možné ty „podnikatelské“ uplatnit bez jakýchkoliv obav z nezákonného jednání. Tento problém každý rok řeší v České republice nespočet živnostníků. Pojďme se proto zaměřit na jeho možná řešení.

Na minimaxový přístup zapomeňte

Na úvod je nutné konstatovat, že většina živnostníků v České republice se řídí jednoduchou, avšak z právního a daňového hlediska zcela nesprávnou poučkou tzv. minimaxového přístupu, který poskytuje dvě možná východiska. Jedním z nich je, že živnostník podnikající z domova volí přístup uplatňování pokud možno co nejvíce nákladů, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady bezprostředně související s podnikáním, či nikoliv.

Druhou možností naopak je, že neuplatňuje náklady vůbec žádné, kvůli obavám z možných postihů ze strany finančního úřadu, jelikož si správným způsobem uplatňování není jist. Určitě je něco pravdy na tom, že neexistuje žádný správný univerzální způsob, jak náklady související s podnikáním rozlišovat a uplatňovat, avšak asi není nutné ani zdůrazňovat, že ani jeden z výše uvedených přístupů není správný.

V případě uplatňování nákladů při podnikání z domova však obecně platí, že živnostník by se vždy měl pokusit náklady související s podnikáním od nákladů na provoz domácnosti oddělit ve všech oblastech týkajících se jeho podnikatelských aktivit. V praxi se to dá řešit mnoha způsoby, zpravidla v závislosti na konkrétním typu podnikání.

Mezi nejúčinnější způsoby oddělování pracovních nákladů patří jejich kalkulace dle poměru podlahové plochy věnované prostoru sloužícímu k podnikání (tzv. provozovně), představovaným např. pracovnou, dílnou či prodejnou, od ostatní plochy určené k bydlení. V následujících pasážích se budeme věnovat, jak nejlépe při takovýchto výpočtech postupovat.

Co je to „provozovna“ a co vše musí splňovat

Ještě před tím, než se uchýlíme k tomu, jak správně postupovat při oddělování „domácích“ od „pracovních“ nákladů, by bylo vhodné si ujasnit, co se vlastně skrývá pod pojmem provozovna. Podle živnostenského zákona se provozovnou rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Nemůže jím být tedy jakýkoliv prostor, nýbrž pouze ten, který je svým charakterem po všech stránkách způsobilý pro výkon daného druhu podnikatelské činnosti v souladu s právními předpisy (zejména se stavebním zákonem).

Z toho vyplývá, že např. provozování truhlářské dílny či autoservisu pravděpodobně nebude po technické ani stavební stránce uskutečnitelné v bytě panelového domu, na rozdíl od poskytování právních, daňových či účetních služeb, jejichž nároky na provozovnu jsou v tomto ohledu zcela rozdílné a vyhovující tak i podmínkám běžného panelového bytu.

Živnostenský zákon stanovuje i některé další náležitosti, které musí provozovna splňovat. Jedná se např. o povinnost trvalého a zvenčí viditelného označení provozovny obchodní firmou, názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem, povinnost prokázání vlastnictví k prostorám provozovny (popř. souhlas vlastníka objektu s užíváním prostor, není-li jím samotný podnikatel). Provozovny určené k prodeji zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být také trvale zvenčí a viditelně označeny jménem a příjmením osoby odpovědné za jejich provoz, jakož i jejich provozní (otevírací) dobou.

Jak přistoupit k uplatňování nákladů?

Při kalkulaci daňově uznatelných nákladů je nejprve potřeba definovat, jak velkou část domácnosti zabírají prostory související s podnikáním. Vezměme si jako názorný příklad provoz autoservisu v garáži rodinného domu, která tvoří 25 % podlahové plochy domu. V takovém případě by tedy (čistě teoreticky) bylo možné uplatňovat náklady ve výši jedné čtvrtiny celkových daňově uznatelných nákladů.

Vezmeme-li však v úvahu např. zvýšenou energetickou náročnost veškerého technického vybavení autoservisu, bude s největší pravděpodobností možné uplatnit mnohem vyšší náklady na elektřinu, jelikož jeho spotřeba nebude tvořit čtvrtinu celkové spotřeby elektrické energie domu, ale mnohem více. Proto u některých nákladů nebude výpočet dle poměru podlahové plochy dost dobře použitelný.

Pro výpočet poměru podlahové plochy provozovny je nejprve nutné zjistit, jak velkou podlahovou plochu bytu či domu provozovna zabírá, a následně spočítat její poměr vůči celkové podlahové ploše objektu. Představuje-li tedy váš kadeřnický salón či advokátní kancelář např. 25 % podlahové plochy celého objektu, budete uplatňovat náklady v celkové výši jedné čtvrtiny veškerých daňově uznatelných nákladů.

Tento přístup je zcela adekvátní a použitelný u většiny daňově uznatelných nákladů, s výjimkou některých druhů nákladů (jak jsme již nastínili výše). Toto se týká především nákladů na energie, telefon či internet, u nichž je situace o něco komplikovanější, jelikož jejich spotřeba (a tudíž i rozsah uplatnění) se zpravidla bude odvíjet od konkrétního druhu podnikání.

Jak uplatňovat náklady na energie, telefon či internet?

V případě oddělování daňově uznatelných nákladů na energie (např. elektřiny, vody nebo plynu) a nákladů na telefon a internet není situace tak jednoduchá a je potřeba se vždy řídit okolnostmi daného případu. Je tak nutné vycházet především z toho, o jaký typ podnikání se jedná a jaká je jeho reálná spotřeba s ohledem na tyto náklady.

Bude-li podnikatel v garáži svého domu provozovat autoservis a myčku aut, ve kterém se bude nepřetržitě pracovat s hydraulickými zvedáky a vysokotlakovými vodními čističi náročnými na spotřebu vody a elektrické energie, přičemž prostory bude z důvodu špatných izolací zároveň potřeba nadměrně vytápět, bude tak i poměr uplatnitelných nákladů na energie i podstatně vyšší než při provozování kosmetického salónu či advokátní kanceláře.

Podnikatel tak bude muset např. způsobem porovnávání spotřeby energií v domě před a po započetí podnikání zjistit, v jakém poměru se náklady v důsledku této činnosti zvýšily, a podle toho také postupovat při jejich uplatňování pro daňové účely. Jelikož poskytovatelé elektrické energie zpravidla nabízejí výhodnější podmínky pro společnosti než pro domácnosti, vyplatí se tak rovněž zcela oddělit domácí spotřebu elektrické energie od té pracovní, což však vyžaduje zavedení dvou separátních elektroměrů s oddělenými tarify.

Které náklady jsou daňově uznatelné?

Na závěr je důležité umět dostatečně dobře rozlišit, které náklady jsou daňově uznatelné, a které nikoliv. Obecnou poučkou je, že daňově uplatnitelné jsou pouze takové náklady, které mají souvislost s podnikáním a představují tak skutečné výdaje na dosažení, udržení a zajištění zdanitelných příjmů. U drobných živnostníků se tedy bude zpravidla jednat např. o výdaje na pronájem prostoru, na elektřinu, vodu, plyn, telefon či internet.

Je však nutno vždy pamatovat na to, že povinnost prokázat veškeré tyto skutečnosti leží na podnikateli, a proto v případě kontroly finančního úřadu je vždy dobré mít ke všem uplatňovaným výdajům připraveno dobré odůvodnění jejich přímé souvislosti s vašimi podnikatelskými aktivitami. Pro tyto účely není určitě na škodu vést si jakoukoliv formu evidence, která by v případě potřeby finanční úřad o důvodnosti takto uplatněných nákladů důkladně přesvědčila.

MM_socky3

Komplikace se také mohou vyskytnout, pokud byste chtěli uplatnit např. náklady na údržbu či rekonstrukci bytu či domu, jelikož v takovém případě je nutné, aby předmětná nemovitost byla účetně v obchodním majetku společnosti. Samozřejmě i v takovém případě by se zkoumalo, zdali je předmětná nemovitost opravdu užívána k dosažení, udržení a zajištění zdanitelných příjmů podnikatele.

Závěrem

Z výše uvedeného lze vypozorovat, že žádný univerzální postup pro uplatňování daňově uznatelných nákladů při podnikání z domova neexistuje. Na druhou stranu při uplatnění výše popsaných postupů metodou „podlahové plochy“, jakož i důsledného oddělování „soukromých“ a „pracovních“ spotřebních výdajů za energie, internet či telefon, s odůvodněním každé jen trochu sporné položky, lze s čistým svědomím uzavřít, že v takovém případě se opravdu není čeho obávat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).