Hlavní navigace

Jak zažádat o vrácení přeplatku na silniční dani?

2. 11. 2022
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
V návaznosti na novelu zákona o silniční dani došlo k výraznému zúžení předmětu daně a tím i osob, které jsou této dani podrobeny. Jak zažádat o vrácení již uhrazených záloh?

Finanční správa vydala tiskovou zprávu ohledně přeplatků na silniční dani z titulu uhrazených záloh, které byly v návaznosti na novelu zákona o silniční dani zrušeny. Aktuálně finanční správa eviduje přes 1,5 miliardy Kč na přeplatcích u silniční daně. Jakými způsoby můžou poplatníci o vrácení zaplacených záloh požádat a jaké jsou lhůty pro jejich vrácení?

Co se dozvíte v článku
 1. Novela zákona o silniční dani
 2. Zrušení záloh a podávání přiznání
 3. Zrušení registrace k silniční dani
 4. Jak zažádat o vrácení přeplatku
 5. Jaké jsou lhůty pro vyplacení přeplatku?
 6. Co jste se v článku dozvěděli?

Novela zákona o silniční dani

Novela zákona o silniční dani stanovuje změny ve zdaňování vozidel. Ačkoli novela nabyla účinnosti dnem 1. července 2022, podle přechodných ustanovení zákona se aplikuje již na celé zdaňovací období roku 2022, tedy se zpětnou účinností od 1. ledna.

Předmětem silniční daně tak nově budou pouze nákladní vozidla s hmotností nad 3,5 tuny (týká se to kategorií vozidel N2 a N3) a jejich přípojná vozidla (týká se to kategorií vozidel O3 a O4). Dle novely zákona tak bude výše daně pro zdanitelná vozidla stanovena až pro vymezená nákladní vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více a pro jejich přípojná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více.

Dle novely zákona je tak předmětem daně silniční zdanitelné vozidlo, kterým se pro účely daně silniční rozumí silniční vozidlo kategorie N2 nebo N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrována v registru silničních vozidel v České republice.

Za poplatníka daně je tak nově považován zejména ten, kdo:

 • je jako provozovatel vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla,
 • užívá zdanitelné vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena.

Novinkou, kterou novela přináší, je také to, že poplatníkem již není zaměstnavatel. A to z důvodu, že osobní automobily a přípojná vozidla nejsou předmětem daně.

Zrušení záloh a podávání přiznání

V důsledku novely tak došlo ke zrušení záloh a značnému snížení daně. Lhůta pro samotnou platbu daně a podání daňového přiznání zůstává zachována, tedy musí být provedeno do 31. ledna následujícího kalendářního roku.

Pokud poplatník podává daňové přiznání, uvádí v něm pouze zdanitelná vozidla:

 • u kterých je dílčí daň – tj. daň za jedno vozidlo – vyšší než 0 Kč,
 • u kterého je uplatňována sleva na dani,
 • jsou osvobozena v případě, že by jinak byla dílčí daň vyšší než 0 Kč.

Zrušení registrace k silniční dani

Pro zjednodušení administrace dochází ke zrušení registrace automaticky. Poplatníci tak v rámci zrušení registrace nemusí činit žádné kroky. Pokud poplatníkovi vznikla registrační povinnost před nabytím účinnosti novely, zaniká tato povinnost ze zákona k datu 1. ledna 2022. Finanční správa nevydává rozhodnutí o zrušení registrace.

Jak zažádat o vrácení přeplatku

Správci daně rozesílají SMS v případě, že je u daného poplatníka evidován přeplatek na silniční dani. Není to však automatické.

Poplatníci mohou zjistit stav a případnou existenci přeplatku na portálu Online finančního úřadu – MOJE DANĚ. Informace si poplatníci mohou vyžádat také u místně příslušného správce daně.

Aby bylo možné přeplatek vrátit, je zapotřebí o vrácení přeplatku zažádat. Formulář žádosti mohou poplatníci vytvořit například na webových stránkách finanční správy online.

V rámci žádosti vyplní poplatník údaje o daňovém subjektu – tj. typ daňového subjektu a jeho identifikaci. V případě, že je daňovým subjektem fyzická osoba, vyplňují se identifikační údaje, jako je jméno, příjmení, rodné číslo a adresa bydliště. V případě právnických osob se doplňuje IČ, DIČ, název společnosti, sídlo a identifikaci fyzické osoby jednající za právnickou osobu.

V rámci žádosti se vyplňuje také bankovní spojení, na které má být přeplatek vyplacen. V rámci žádosti musí daňový subjekt specifikovat přeplatek, který má být vyplacen. V případě, že pole „specifikace přeplatku“ nebude vyplněno, bude daňovému subjektu vrácen celý vratitelný přeplatek ze všech osobních daňových účtů u správce daně, jemuž je žádost podána.

ebf - tip - debata

Žádost o vrácení přeplatku se podává místně příslušnému správci daně, a to buď osobně, nebo v zastoupení. Podání na finanční úřad lze učinit datovou schránkou, v listinné podobě, anebo prostřednictvím online finančního úřadu. Žádost o vrácení přeplatku nelze zasílat e-mailem. Poplatníci však mohou podání učinit i ústně do protokolu.

Jaké jsou lhůty pro vyplacení přeplatku?

Správce daně musí vyřídit řádně podanou žádost ve lhůtě 30 dní. Pozor však na to, že pokud poplatník nepodá žádost o vrácení vratitelného přeplatku, nebude mu vyplacen automaticky. V případě, že by poplatník nepožádal o vrácení přeplatku ve lhůtě 6 let od konce roku, ve kterém přeplatek vznikl, zanikne poplatníkovi nárok na vrácení přeplatku a přeplatek se stane příjmem státu.

Co jste se v článku dozvěděli?

Odkdy nemusím platit silniční daň?
Novela zákona o silniční dani je účinná od 1. 7. 2022. Podle přechodných ustanovení se však znění zákona aplikuje zpětně, a to již od 1.1.2022.
Jak požádat o vrácení přeplatku na silniční dani? 
Podání na finanční úřad lze učinit datovou schránkou, v listinné podobě, anebo prostřednictvím online finančního úřadu. Žádost o vrácení přeplatku nelze zasílat e-mailem. Poplatníci však mohou podání učinit i ústně do protokolu. 
Jaká je lhůta pro vrácení přeplatku na silniční dani?
Lhůta pro vyřízení žádosti správcem daně je 30 dní.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).