Hlavní navigace

Jak zjistím, kolik mám zaplaceno na zálohách u ČSSZ?

24. 5. 2023
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Podnikatelé jsou ve většině případů povinni hradit zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Od roku 2022 ČSSZ přestala zasílat přehled o zaplacených zálohách. Kde tyto informace mohou podnikatelé zjistit?

Česká správa sociálního zabezpečení od 1. ledna 2022 přestala zasílat vyúčtování, resp. informace o zaplacených zálohách. Právě z něj mohli podnikatelé zjistit, jaká výše přijatých plateb byla přiřazena k platbám s charakterem zálohových plateb. Z tohoto podkladu potom podnikatelé vycházeli zejména při sestavování přehledu o příjmech a výdajích za uplynulý kalendářní rok.

Co se dozvíte v článku
  1. Povinnost podávat přehled o příjmech a výdajích
  2. Přechod na elektronickou komunikaci ze strany ČSSZ
  3. Další online služby
  4. ePortál ČSSZ a možnosti přihlášení
  5. Inventura zaplacených záloh
  6. Co jste se v článku dozvěděli?

Povinnost podávat přehled o příjmech a výdajích

Mimo povinnosti podávání daňového přiznání musí podnikatelé podávat také přehledy pro příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Jedná se o tzv. přehled o příjmech a výdajích za uplynulý kalendářní rok. Aby podnikatelé mohli tento přehled korektně vyplnit, musí znát informace nejen o daňovém základu, ale také výši zaplacených záloh.

Tato povinnost se týká všech osob samostatně výdělečně činných, které alespoň po část kalendářního roku vykonávaly samostatně výdělečnou činnost. Povinnost se netýká pouze těch podnikatelů, kteří jsou přihlášeni k paušální dani a neporušili její podmínky tak, aby museli přehled podávat.

Přechod na elektronickou komunikaci ze strany ČSSZ

V souvislosti se zrušením zasílání tištěných tzv. inventur zaplacených záloh spustila okresní správa sociálního zabezpečení nejednu online službu pro osoby samostatně výdělečně činné. Pokud podnikatelé potřebují vědět informace o zaplacených zálohách, musí si tyto informace prostřednictvím ePortálu ČSSZ sami vyhledat a stáhnout.

Služba „Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění OSVČ zobrazí podnikateli měsíční předpisy záloh na pojistné na důchodové pojištění, stav jejich úhrad a přehled o platbách ve prospěch příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Pozor však na to, že prostřednictvím této služby lze zobrazit pouze informace za aktuální a předcházející rok. Dnes se tak podnikatelé mohou podívat na informace vztahující se ke kalendářnímu roku 2022 a 2023.

Další online služby

ČSSZ však nabízí v rámci ePortálu i další online služby, mezi které patří například podání přehledu o příjmech a výdajích za uplynulý kalendářní rok nebo zjištění informací o zaplacených zálohách na nemocenské pojištění. Pakliže se podnikatel do tohoto portálu přihlásí, budou mu automaticky předvyplněny základní údaje.

Podnikatelé však mohou díky ePortálu komunikovat s Českou správou sociálního zabezpečení i v dalších případech – například ve věci žádosti o snížení měsíčního vyměřovacího základu OSVČ, oznámení znovu zahájení činnosti, oznamovat změněné údaje nezbytné pro provádění sociálního zabezpečení OSVČ nebo se přihlásit/odhlásit z nemocenského pojištění a další. Celou řadu tiskopisů pak mají podnikatelé k dispozici v sekci tiskopisů pro OSVČ.

ePortál ČSSZ a možnosti přihlášení

Všichni podnikatelé mají nově od roku 2023 zřízenou datovou schránku, prostřednictvím které se mohou do ePortálu ČSSZ jednoduše přihlásit. Pokud podnikatelé preferují jiný způsob, mohou přihlášení učinit také prostřednictvím identity občana – například bankovní identitou. Podnikatelé také mohou pro přístup zplnomocnit třetí osobu, a to na základě udělení plné moci.

Inventura zaplacených záloh

Přihlášení do ePortálu podnikatelé učiní prostřednictvím webových stránek České správy sociálního zabezpečení. Následně si mohou vybrat, zda se budou přihlašovat prostřednictvím datové schránky nebo identitou občana.

ebf 24 - tip duben

V rámci informací o zaplacených zálohách podnikatelé vidí přehled záloh s rozpisem pojistného období, předpisu záloh a úhrady. K dispozici jsou také informace o přehledu plateb na tzv. příjmový účet – tj. zobrazení těch plateb, které byly uhrazeny ve prospěch účtu důchodového pojištění místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Kromě uhrazených záloh jsou zde tak k dispozici platby doplatků na pojistné, penále, pokuty a další. Součet uhrazených záloh se pak nemusí vždy rovnat součtu přehledu plateb na příjmovém účtu.

Podnikatelé si pak mohou tento soupis vytisknout nebo uložit ve formátu PDF. Na takto vytištěném formuláři pak navíc uvidí, k jakému dni jsou data aktuální, identifikační údaje pojištěnce (tj. jméno, příjmení a rodné číslo) a variabilní symbol důchodového pojištění. Zároveň je zde vyznačen kalendářní rok, pro který byla data zobrazena.

Co jste se v článku dozvěděli?

Zasílá ČSSZ informace o zaplacených zálohách?
Ne, od 1. ledna 2022 nejsou informace zasílány. 
Kde mohou podnikatelé zjistit informaci o stavu zaplacených záloh?
Informace jsou dostupné na ePortálu ČSSZ. Do něj se pak podnikatelé mohou přihlásit prostřednictvím datové schránky nebo identitou občana.
Mohu udělit plnou moc třetí osobě, aby si tyto informace zjistila?
Ano, podnikatelé mohou zplnomocnit jinou osobu pro vstup do ePortálu. Typicky se potom udělují plné moci například účetní nebo daňovému poradci.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).