Hlavní navigace

Jaké informace se uvádí v příloze k účetní závěrce?

22. 11. 2023
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
V rámci účetní závěrky na konci roku se nesestavují pouze hodnotové výkazy, jako je rozvaha nebo výkaz zisků a ztrát, ale také příloha, která podrobněji rozvádí údaje uvedené v ostatních výkazech.

Účetní jednotky sestavují účetní závěrku, která tvoří nedílný celek a skládá se z rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy. Právě příloha je v účetní závěrce poměrně důležitým výkazem, neboť vysvětluje a doplňuje informace, které jsou obsažené v rozvaze a výkazu zisků a ztrát, případně v dalších výkazech (výkaz cash flow nebo výkaz o změnách ve vlastním kapitálu).

Brand24

Účetní závěrka

Zákon o účetnictví ukládá účetním jednotkám povinnost sestavovat účetní závěrku. Pro některé účetní jednotky platí, že ji sestavují pouze jako nedílný celek rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy, pro jiné účetní jednotky platí povinnost sestavovat také přehled o peněžních tocích (tzv. cash flow) nebo přehled o změnách vlastního kapitálu.

Dle zákona o účetnictví nejsou malé a mikro účetní jednotky povinny sestavovat přehled o peněžních tocích ani přehled o změnách vlastního kapitálu. Vybrané účetní jednotky pak tuto povinnost mají vždy, pokud k rozvahovému dni a za bezprostředně předcházející účetní období překročí hodnoty uvedené v § 20 odst. 1 zákona o účetnictví – tj. aktiva byla vyšší než 40 mil. Kč a roční úhrn čistého obratu 80 mil. Kč.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).