Hlavní navigace

Karanténou je nyní také izolace. Jak to bude po ukončení mimořádného příspěvku?

27. 4. 2021
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Postup poskytování náhrady mzdy při karanténě a izolaci se výrazně změnil. Jedná se o „stejnou“ nemocenskou dávku. V praxi je to však složitější.

Zaměstnavatelé a jejich mzdoví účetní musí mít jasno v poskytování nemocenských dávek. Může dojít k jejich souběhu či návaznosti. Zákonem jsou stanovena pravidla. Aktuálně však došlo ke změně v karanténě a izolaci. Postupuje se novým způsobem. Zda se jedná o dočasnou či trvalou změnu, vysvětlilo ministerstvo práce a sociálních věcí.

Souběh nemocenských dávek z jednoho nemocenského pojištění

Pojištěnci nemůže z jednoho nemocenského pojištění vzniknout nárok na dvě stejné nemocenské dávky. Může však dojít k souběhu u různých nemocenských dávek. Na to pamatuje ustanovení § 48 zákona o nemocenském pojištění, kde se uvádí, že vznikne-li z jednoho pojištění současně nárok na výplatu více dávek, má přednost vždy peněžitá pomoc v mateřství, následuje otcovská, dlouhodobé ošetřovné, nemocenské a ošetřovné.

Za dvě rozdílné sociální události je považováno i nemocenské a nařízená karanténa, které se mohou v době svého trvání i překrývat, resp. „běží“ souběžně vedle sebe. V této situaci se totiž aplikuje druhý odstavec § 48 zákona o nemocenském pojištění. Zde se píše, že vznikne-li z jednoho pojištění nárok na výplatu nemocenského z důvodu dočasné pracovní neschopnosti v době, kdy pojištěnci trvá nárok na výplatu nemocenského z důvodu karantény, vyplácí se nemocenské z důvodu dočasné pracovní neschopnosti až po ukončení podpůrčí doby u nemocenského z důvodu karantény; to platí i naopak.

Platí tedy zásada, kdy nemocenské přiznané z dřívější sociální události má přednost před nemocenským náležejícím z nové sociální události. Náhrada mzdy se v případě souběhu dávek chová obdobně jako nemocenské.

Nařízenou karanténou je i izolace

Avšak od 1. března 2021 došlo k zásadní změně u izolace. Podle § 167 zákona o nemocenském pojištění se nyní karanténou rozumí i izolace. Pro pochopení nejprve definice karantény a izolace.

  • Karanténou se rozumí oddělení osoby, která sice nevykazuje příznaky onemocnění, ale byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala v ohnisku nákazy, od ostatních fyzických osob, aby se nákaza dále nešířila.
  • Izolací se rozumí oddělení osoby, která onemocněla infekční nemocí nebo jeví příznaky tohoto onemocnění, od ostatních fyzických osob. Jde opět o to, aby se infekční onemocnění dále nešířilo.

Nařízená karanténa je tedy samostatnou nemocenskou dávkou. Izolace může mít podobu nařízené karantény, ale i vystavené dočasné pracovní neschopnosti. Což má vliv na poskytování náhrady mzdy a následného nemocenského, ale aktuálně také mimořádného příspěvku. V praxi může dojít k několika variantám, které se odvíjí od postupu lékaře.

1. Lékař vystaví potvrzení o nařízené karanténě a čeká se na výsledek testu

Pacient je bezpříznakový, formou eNeschopenky (kolonka profese „Karatnéna“ diagnóza Z209) je vystavena nařízená karanténa a čeká se na výsledek testu.

Výsledek testu je negativní – ukončí se karanténa (v té době je zaměstnanci poskytována náhrada mzdy a mimořádný příspěvek).

Výsledek testu je pozitivní:

  • a) Karanténa se neukončí, nemění se diagnóza (zaměstnavateli přijde notifikace o ukončení, pokud o zasílání notifikací požádal).
  • b) Karanténa se neukončí, ale lékař provede změnu na izolaci (údaj v elektronických službách pro zaměstnavatele, případně bude doručena notifikace).
  • c) Karanténa se ukončí, vystaví se standardní dočasná pracovní neschopnost (DPN) formou eNeschopenky, diagnóza U071 kolonka profese „Izolace“.

Zaměstnavateli se zobrazí v elektronických službách informace o izolaci (i při změně). Zaměstnavatel poskytuje za období prvních 14 dnů náhradu mzdy a mimořádný příspěvek (izolačku).

Body b) i c) se považují za jednu kontinuální sociální událost karantény (za karanténu se nyní považuje izolace).

2. Již od počátku je vystavena eNeschopenka na COVID 19

Pacient trpí příznaky a je zřejmé, že jde o covid. Údaj o izolaci je uveden v elektronických službách eNeschopenky. Je rovněž uveden na průkazu dočasně práce neschopného pojištěnce.

Náhrada mzdy a mimořádný příspěvek přísluší za období prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti.

3. Je vystavena standardní eNeschopenka (např. dýchací potíže) a teprve následně zjištěna pozitivita. 

Provede se změna v rámci původní eNeschopenky k aktuálnímu datu nebo zpětně (údaj v elektronických službách, případně notifikace zaměstnavateli).

Přísluší náhrada mzdy prvních 14 dnů nemoci, příspěvek až od data nařízené izolace.

Příklad souběhu nemocenských dávek z praxe

Zaměstnanci byla 4. března 2021 vystavena eNeschopenka na běžnou nemoc (psychické potíže). Evidenčně souběžně s jiným číslem je od 15. 3. 2021 vystavena nová eNeschopenka, tentokrát však na nařízenou karanténu (kontakt s nemocným). Nařízená karanténa je ukončena 2. dubna 2021 a pacient pokračuje v původní nemoci.

Jsou zde dvě souběžné nemocenské dávky, a to:

  • dočasná pracovní neschopnost od 4. března – dosud (náhrada mzdy od 4. do 17. března 2021)
  • souběžně nařízená karanténa od 15. března do 2. dubna 2021.

Uplatní se zde pravidlo, kdy vznikne-li z jednoho pojištění nárok na výplatu nemocenského z důvodu dočasné pracovní neschopnosti v době, kdy pojištěnci trvá nárok na výplatu nemocenského z důvodu karantény, vyplácí se nemocenské z důvodu dočasné pracovní neschopnosti až po ukončení podpůrčí doby u nemocenského z důvodu karantény; to platí i naopak.

Toto se použije i pro poskytnutí mimořádného příspěvku, ten (jak potvrdila i oslovená ČSSZ) náleží pouze za tři kalendářní dny, tj. od 15. do 17. března 2021.

Jak to bude dál?

Poskytování mimořádného příspěvku bude pokračovat až do konce června 2021. Bude se i po jeho ukončení považovat za nařízenou karanténu i izolace?

Na tuto skutečnost nemá poskytování mimořádného příspěvku vliv. Zavedení mimořádného příspěvku mělo vliv na posouzení případů, kdy na sebe bezprostředně navazuje karanténa na karanténu nebo izolace na karanténu či naopak. U dočasné pracovní neschopností (DPN) platí, že navazuje-li nová DPN bezprostředně na předchozí DPN, považuje se za pokračování předchozí DPN. Tato úprava pro karanténu takto vyjádřena není, proto byl od 1. března 2021 přijat stejný postup pro karanténu, to znamená postupovat u karantény analogicky jako u navazujících DPN, pokud jde o poskytování náhrady mzdy za období prvních 14 dnů trvání karantény/izolace a od 15. dne poskytování nemocenského. Takto se bude postupovat i po ukončení platnosti zákona o mimořádném příspěvku, vysvětlila pro server Podnikatel.cz Jaroslava Sladká za ministerstvo práce a sociálních věcí.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).