Hlavní navigace

Katalogoví „šmejdi“ opět útočí na podnikatele. Nenechte se napálit

30. 9. 2021
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Nejen takzvaní energošmejdi těží z toho, že lidem volají a nechají si od nich něco potvrdit. Podobného principu využívají i některé společnosti zaměřené na katalogy firem.

Stačí, aby byl člověk ve spěchu a pořádně neposlouchal, co mu volající říká, a může se dostat do problémů.

Vše začíná telefonátem

Na problematiku katalogových firem upozorňuje server Podnikatel.cz opakovaně už řadu let a jak ukazují zkušenosti některých podnikatelů, stále jde o aktuální téma. Na nynější postupy „katalogových upírů“ upozornil server Podnikatel.cz muž, jehož jméno redakce zná. Řešil několik podobných případů, které se staly jeho známým, a zkoumal, kdo za tím stojí.

Nekalé jednání probíhá prostřednictvím telefonu. Volající se rychle představil a zeptal se, zda dotyčný souhlasí s monitorovaným hovorem pro vylepšení jejich služeb, ověření dat nebo něco podobného. Poté sdělil, že u nich (na webu společnosti, jejímž jménem volá) má prezentaci, která je strašně důležitá pro to, aby jej lidé našli na internetu. Prezentace doposud běžela zadarmo, což nyní končí a volající v rámci hovoru nabízí pokračování formou placené služby. Mají připravený výhodný balíček s cenou kolem 10 000 Kč bez DPH a uvádí, že když tuto možnost zanedbáte, zmizíte z internetu.

Tyto společnosti využívají telefonních hovorů proto, že mají možnost okamžité reakce. Kdyby měl člověk čas na rozmyšlenou, případně na to, aby si o službě zjistil více, za tyto peníze by si ji zřejmě nepořídil. Řada webových katalogů totiž poskytuje tuto službu zdarma. Navíc jak uvádí jedna z příjemkyň hovoru, volající mluvila rychle a nebyla úplně příjemná. Společností je více, hovory ale mají obdobný průběh. Podstatné je, že služba, kterou jste údajně už čerpali bezplatně (ačkoliv jste netušili, o co by mělo jít), se má změnit na placenou. Příjemce hovoru často neví, o co se jedná, ale pod nátlakem nebo vlivem okolností kývne na něco, co by raději měl vidět v písemné formě. Brzy poté dorazí e-mail, kde se píše o uzavřené smlouvě, a obsahuje také odkaz na obchodní podmínky stavící člověka do velmi nevýhodné pozice. Součástí je faktura s blízkým datem splatnosti.

Například firma Synergent provozující katalog Fuzeplus pro potvrzení posílá pouze krátký úsek s útržkem záznamu telefonního hovoru, kde zaznívá souhlas s nabídkou placené služby. Jedná se o střižený zvukový soubor pochybné kvality s necelou poslední minutou hovoru. Většina telefonátu chybí, aby nebylo možné případně poukázat na sporná tvrzení. Pokud se pak nedočkají platby ve stanoveném čase, posílají opakovaně e-maily a přidávají hrozbu „zvýšených nákladů“. V některých případech firmy poslaly i předžalobní výzvu od právníka.

Oslovit mohou kohokoliv

David Chytil ze společnosti Synergent serveru Podnikatel.cz odpověděl na dotaz, podle čeho probíhá výběr lidí, které osloví s nabídkou placené služby. U nich průběžně dochází ke kontrole a validaci zveřejňovaných údajů firem a podnikatelů, kteří učinili zápis do katalogu. Cílem je, aby ty firmy měly stále aktuální informace a data a neprezentovaly data zastaralá.

Velmi důležité pro nás je, aby zákazník, který u nás placenou inzerci má, měla pro něj skutečný význam, jako např. získání nových potenciálních zákazníků či zviditelnění se, doplňuje s tím, komunikace se zákazníky, ať stávajícími, novými nebo potenciálními probíhá všemi možnými způsoby. Záleží na preferencích a potřebách konkrétních zákazníků. Ke každému přistupují zcela individuálně.

Pokud náš systém vyhodnotí potenciální růst, nabízíme zákazníkovi přechod do placené Garance s prezentací služeb a výhod, které získá na víc. Dále je již zcela na něm, aby se rozhodl, zda smlouvu na placené služby uzavře, prodlouží či zruší, popisuje dále.

Jak tuto situaci řešit?

Fuzeplus je webový portál obsahující seznam firem a institucí. Prvním krokem by tedy měla být kontrola, zda na něm opravdu máte nějakou prezentaci. Ta je ve většině případů stručná – obsahuje jméno, adresu, kontakt a IČO. Záleží na tom, zda jste se na tomto zápisu nějak podíleli nebo ho udělal někdo jiný.

Data mohou pocházet z veřejných rejstříků nebo může jít o kopie jiných katalogů (už nyní existuje několik kopií Fuzeplus provozovaných jinými firmami stejného majitele). Jestli jste se někdy v minulosti registrovali právě na tyto stránky právě této firmy, byť k bezplatné službě, znamená to, že s provozovatelem už máte smlouvu. Nejspíše jste ji odsouhlasili ve chvíli registrace a prezentace je tam na jejím základě.

V tom případě by nemělo být složité se z ní vyvázat – u bezplatné služby by mělo stačit požádat o její ukončení. Když jste to ale nebyli vy, kdo registraci vytvořil, tak žádná smlouva neexistuje. Ten, kdo svými tvrzeními vzbuzuje dojem existence dříve uzavřené smlouvy, uvádí člověka v omyl. To je argument pro vyslovení námitky neplatnosti smlouvy podle příslušných paragrafů občanského zákoníku (§ 583, § 584 OZ).

David Chytil uvádí, že portfolio jimi nabízených služeb je velmi široké a zápis společnosti v katalogu je pouze doplňková záležitost. Zákazníci, kteří mají s jejich společností uzavřenou smlouvu na služby, mohou být zapsáni i do firemního katalogu, ale zcela záleží na rozsahu služeb, které mají s konkrétním zákazníkem sjednané. Jelikož se jedná o veřejný katalog, do kterého může provést registraci jakýkoliv subjekt, je zcela na něm, o jaké služby projeví zájem a v jakém rozsahu.

Základní registrace je zcela zdarma bez jakýkoliv dalších závazků či poplatků. Pokud tedy rozsah služeb spadá již do placené inzerce, tak ano, se zákazníkem je uzavřena konkrétní smlouva, která specifikuje rozsah služeb i cenu. Primárně se ale zaměřujeme na zákazníky, kteří mají zájem na své propagaci pracovat dlouhodobě, dodává.

Smlouva musí mít určité náležitosti, aby platila. Je dost dobře možné, že v telefonátu nebylo úplně všechno v pořádku, že člověk žádnou smlouvu neuzavřel a je proti jeho zájmům udělat cokoliv, co by se dalo vykládat jako dodatečný souhlas. Naopak je potřeba uzavření smlouvy aktivně odmítnout.

V tomto ohledu je důležité dát si pozor: snažíte se o neplatnost smlouvy, nikoliv odstoupení od ní. Při odstoupení od smlouvy totiž uznáváte její platnost a jste vázáni smluvními podmínkami, tedy obchodními podmínkami dané společnosti. Ty vás staví do velmi nevýhodné pozice. Pokud člověka při jednání uvedli v omyl, je cílem dosáhnout neplatnosti smlouvy od samého začátku. Uhrazení faktury se chápe jako přijetí smlouvy. Proto by člověk neměl fakturu zaplatit s představou, že pak bude možné od smlouvy odstoupit a zpětně vymáhat peníze.

Pro popření nebo odmítnutí uzavření smlouvy potřebujete argumenty (například byli jste uvedeni v omyl, nebyly splněny formální náležitosti a podobně). Proto potřebujete záznam telefonátu v celé délce, tedy od okamžiku, kdy člověk souhlasil s jeho pořízením až po závěr hovoru.

Pokud společnost tvrdí, že člověk uzavřel smlouvu, poté právo na záznam telefonátu vyplývá ze zákona (nový občanský zákoník § 1822, odst. (2)). Pokud firma celou nahrávku neposkytne (je potřeba mít důkaz o žádosti, které nebylo vyhověno), jde o čin v rozporu s dobrými mravy, protože tím byla znemožněna dodatečná kontrola obsahu údajné smlouvy a tím vám bylo i znemožněno uplatnit práva daná příslušnými ustanoveními zákona.

Podle muže, kterému jeho známí poskytli hovory k náslechu, byl ve všech telefonátech problém s všeobecnými obchodními podmínkami. Správným postupem je ověřit, že zákazník všeobecné obchodní podmínky zná a souhlasí s nimi. V daných hovorech byly vždy zmíněny jen letmo, v proudu řeči.

Pokud byste na přímou otázku: „znáte VOP společnosti XY s.r.o.?“ odpověděli, že nikoli, musel by vám je telefonista přečíst celé od A do Z a vyžádat si souhlas dříve, než je učiní součástí smlouvy. Pokud jsou někde v záznamu hovoru zjevné nepravdy a zavádějící dvojznačné formulace, jedná se o důvod pro vyslovení námitky neplatnosti smlouvy.

Tip: Procházíme volební programy a zjišťujeme, kdo slibuje podnikatelům nejlepší výhody. Čtěte volební speciál

Případů je hodně

Katalogové podvody jsou spojeny s několika společnostmi. Například firma ES Katalog za pět let své existence nasbírala řadu negativních ohlasů v tisku i na sociálních sítích a bylo na ni podáno i několik trestních oznámení na Policii České republiky.

Jejich telefonní linka 530 513 590 má přes sto sedmdesát negativních hodnocení na stránkách „Můžu to zvednout“. Mnozí uživatelé popisují stejnou fintu v podobě důrazného tvrzení, že bez prezentace v ES katalogu by stránky uživatele zmizely z dosahu vyhledávačů Seznam a Google. Někteří zde varují a doporučují hovor odmítnout, jiní připouštějí, že sami naletěli a raději zaplatili. Tato společnost do uzávěrky časopisu neposkytla své vyjádření.

Také společnost Synergent se několikrát ocitla u soudu. Například Okresní soud v Uherském Hradišti konstatoval, že prezentace jedné firmy v katalogu Fuzeplus, po které Synergent vymáhal zaplacení částky za tuto službu, byla vytvořena z IP adresy patřící jiné osobě. Tento spor tak firma Synergent s.o. prohrála a vznikla jí tak povinnost uhradit náklady soudního řízení včetně nezanedbatelných nákladů na služby advokáta protistrany. Tento spor nebyl jediný. K těm společnostem, které soudní spor vyhrály, patří například firmy Grimax, Ramet a Mikrop Čebín. Požadavky úspěšně odmítla i obec Rybí. Ukazuje se tak, že obrana je možná.

školení červen - novinky

Podle Davida Chytila je stížností na jejich společnost jen několik desítek a absolutní většina z nich je na jejich společnost podávána z toho důvodu, že klient zapomene, že s nimi nějakou smlouvu uzavřel. Uznává však, že je uzavírání smluv po telefonu vzhledem k tomu problematické. Již nyní máme nastaveny naše firemní procesy včetně povinností operátorů tak, abychom minimalizovali jakékoliv možné nekorektní jednání vůči zákazníkům, a pokud zjistíme, že operátor nevedl telefonní hovor korektně, ihned se tuto situaci snažíme řešit, doplňuje.

Dávejte si pozor a buďte ostražití

Nejlepší obranou před podvody tohoto typu je prevence. Je třeba dávat si v hovorech pozor, k čemu dáváte souhlas. Pokud máte nějaké pochybnosti nebo nejste plně koncentrovaní, je lepší vždy hovor ukončit. Také není dobré nechat se nějakými záminkami nalákat k prodlužování hovoru, protože dostatek materiálu může poskytnout i prostor k jeho editování. Volající často využívají nejrůznější triky, jako jsou nejasné formulace, polopravdy, ale také maskování významných detailů za nevýraznou výslovnost, drmolení, modulaci hlasu nebo narušení pozornosti různými zvuky na pozadí a podobně. Volající čísla je také možné zkontrolovat na webech k tomu určených, například www.muzutozvednout.cz nebo www.kdomivolal.eu a případně zde také sdílet zkušenosti s ostatními uživateli.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).