Hlavní navigace

Každá 6. firma nepodala kontrolní hlášení. Jak to bude skutečně s těmi sankcemi?

1. 3. 2016
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Andrej Babiš si mne ruce. Systém kontrolního hlášení se až na malé nedostatky rozjel bez problémů. Hlášení i přesto neodevzdala šestina firem. Co jim hrozí?

Firmy přistoupily ke kontrolnímu hlášení svědomitě. Velký díl na tom také nesou vysoké sankce, které jsou v současné době zaneseny v zákoně o DPH. Nad nimi ale visí otazník, protože ministr financí Andrej Babiš už dříve prohlásil, že to jeho resort se sankcemi přepískl, a teď se čeká na schválení novely zákona, která sankce zmírní. Jenže jak k tomu přistoupí Finanční správa nyní, když jí sankce ukládá zákon?

První kontrolní hlášení bylo jen s drobnými nedostatky

Prakticky ihned po prvním termínu podání historicky prvního kontrolního hlášení uskutečnil ministr financí spolu s Finanční správou tiskovou konferenci, na které představil výsledky jednotlivých podání.

Ilustrační obrázek
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek

Kontrolní hlášení nepodala šestina firem. Odevzdalo ho 245 tisíc plátců DPH z celkových 290 tisíc, kteří měli povinnost odevzdat kontrolní hlášení do 25. února. Podle údajů Finanční správy byla většina podaných kontrolních hlášení v pořádku. Jen pouhá čtyři procenta nepodala hlášení ve správném formátu či struktuře, tedy nebyla přijata a zaevidována. 

Čtěte také: 100 tisíc korun. Účetní vyčíslují kvůli kontrolnímu hlášení náklady a zdražují

Mám radost, že se tento přelomový systém v boji s daňovými úniky rozjel takto zlehka a bez výraznějších problémů, komentoval první statistiky ministr financí Andrej Babiš. Potvrdilo se, že tvrzení, že kontrolní hlášení nepůjde podat a podobné účelové výmysly, kterým jsme 
v posledních týdnech čelili, bylo nutno brát s velkou rezervou, dodal Babiš.

Ti, co podali kontrolní hlášení k DPH chybně z důvodu chybného formátu, dostanou nyní zprávu od Finanční správy, která jim zároveň určí přesnou lhůtu, dokdy musí své kontrolní hlášení opravit. Pokud to stihnou v termínu, žádná pokuta jim nehrozí. V opačném případě může správce daně rozhodnout o uložení pokuty. A tady už nastává problém, protože pokuty jsou zatím v zákoně stanoveny vysoko.

Aktuálně uvádí zákon o DPH u kontrolních hlášení tyto lhůty a sankce.

  • 1000 Kč, pokud jej dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván,
  • 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván,
  • 30 000 Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo
  • 50 000 Kč, pokud šlo o řádné hlášení a nepodá jej vůbec nebo ani v náhradní lhůtě.

Zákon navíc obsahuje další pokuty, které mohou plátci DPH v souvislosti s kontrolním hlášením dostat. U nich ale již existuje možnost pro správce daně stanovit jejich výši, a to do 50 000 Kč plátci, který na základě výzvy správce daně k odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení, a až do výše 500 000 Kč pro plátce, kteří nesplněním povinnosti související s kontrolním hlášením závažně ztěžují nebo maří správu daní.

Čtěte také: Pokuty u kontrolních hlášení budeme zatím udělovat jen výjimečně, slibuje úřad

Finanční správa i přesto dopředu avizuje, že u prvních podání přimhouří oko. Nesprávný formát zatím považuje za drobnou chybu: Věřím, že drobné chyby, které se vyskytly, se plátcům podaří odstranit a Finanční správa se bude moci plně soustředit na nepoctivé, řekl generální ředitel generálního ředitelství Martin Janeček.

Čtěte také: Poctiví podnikatelé se vyhnou kontrolám z berňáku, díky kontrolnímu hlášení 

Nejčastějším důvodem chybného formátu a struktury kontrolního hlášení bylo nevyplnění ID datové schránky nebo e-mailu nebo chybějící či chybný formát DIČ odběratele/dodavatele, takže podle Finanční správy opravdu drobné nedostatky.

Problémy mohou nastat při párování dat

Jiná situace už bude po spárování dat z kontrolního hlášení. Jakmile bude zjištěn nesoulad mezi údajem dodavatele a údajem odběratele, budou oba vyzváni ke změně nebo potvrzení původních údajů. Lhůta pro reakci je 5 kalendářních dní (včetně svátků i víkendů). Pokud plátce zareaguje v plném rozsahu vyzývaných skutečností, sankce mu nehrozí. V opačném případě už vysoké pokuty hrozí. Pokud připadne doba reakce na víkend či svátek, účetní se při změně zapotí. I přesto může plátce při stanovení pokut požádat o prominutí sankcí, a to do 3 měsíců od nabytí účinnosti novely zákona, která pokuty zmírňuje a navíc mění reakční dobu z 5 kalendářních na 5 pracovních dnů.

Finanční správa i přesto nepředpokládá, že tyto vysoké pokuty udělovat bude. Nebude mít totiž do nabytí účinnosti novely zákona na to čas: Vzhledem k vytíženosti Finanční správy zejména v první polovině kalendářního roku, vyplývající z potřeby vykonávat běžné postupy, jakými jsou zpracování daňových přiznání k daním z příjmů a podobně, je kvůli administrativní náročnosti rozumné odložit vydávání výše uvedených rozhodnutí o platebních výměrech na druhou polovinu kalendářního roku, řekla serveru Podnikatel.cz mluvčí Finanční správy Petra Petlachová.

Ta však zároveň doplnila, že plátci na to nemají až tolik spoléhat. Správci daně nebrání vydávat uvedená rozhodnutí v závažných případech (obecně v souladu s taktickými postupy správce daně) i dříve, doplnila Petlachová, která navíc připomněla, že pokutu lze uložit také do 3 let ode dne, ve kterém došlo k porušení povinnosti.

účto únor klímová

Podali jste kontrolní hlášení pozdě? Nic vám nehrozí

A jak to bude s pokutou, pokud plátce podal kontrolní hlášení pozdě? Žádná nebude. Finanční správa slibuje, že pokutu ve výši 1000 korun za pozdní podání bez výzvy správce daně udělovat nebude. Nabytím účinnosti novely totiž tato pokuta zaniká, a proto není podle Finanční správy důvod ji vyměřovat. 

Jenže i Finanční správa musí ctít zákon, ve kterém však všechny pokuty zahrnuty jsou. Poruší tak neudělením pokuty správce daně zákon? Nikoli. Pokud poruší plátce příslušnou povinnost, musí správce daně nejprve o placení pokuty rozhodnout platebním výměrem a současně ji předepsat do evidence daní, jinými slovy o konečné pokutě vždy rozhoduje Finanční správa. Ta, pokud nerozhodne o platebním výměru do června, kdy bude již účinná novela zákona o DPH, zákon neporuší. O výměru totiž může rozhodnout až do 3 let ode dne porušení povinnosti.

Autor článku

Šéfredaktor Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).