Hlavní navigace

Názory k článku Konkurence rozšiřuje služby na železnici, ženy mají samostatné kupé

 • Článek je starý, nové názory již nelze přidávat.
 • 6. 2. 2012 23:32

  Šťoura (neregistrovaný)

  Toto tzv. zlepšení služeb nás vrací do dob dávné minulosti, kdy byli podobným způsobem segregováni například černí obyvatelé JAR od bílých. Je to opatření diskriminační a protiprávní, zcela v rozporu s ústavním právem, které hovoří ve smyslu, že všichni občané mají stejné právo na veřejné služby. Shrnuto, podtrženo, zaplatí-li si muž za jízdenku stejnou cenu, jakou zaplatí i žena, má totéž právo na osazení kupé ve vlaku jako ona. A pakliže chtějí ženy soukromí a čistě ženskou společnost, nechť České dráhy vytvoří ve vlacích kupé pro ženy a kupé pro muže, ale shodný počet v každém vlaku, aby příslušníci obého pohlaví mohli jeho pohodlí využívat. Nebo jinak - chtějí-li ženy privilegia, ať je mají, nicméně, ať jsou zpoplatněna, protože není naprosto právně přípustné, aby jeden cestující seděl při transportu v pohodlí kupé, zatímco jiný cestující, který zaplatil stejné jízdné musel z principu stát, a to ne s tím, že příště si pohne a kupé obsadí, ale s vědomím, že jako příslušník mužského pohlaví nemá na obsazení kupé nárok. To je naprosto uhozené a jestli má někdo vůči mému názoru výhrady, tak ať se v první řadě postaví k těm, kteří do kupé přístup nemají! Pak může systém segregovaných kupé obhajovat. Osobně si myslím, že kdyby byla takováto služba zpoplatněna, tak by o ni ženy okamžitě zájem ztratily. Ale můžeme se zde bavit i o jiných možnostech, jako například, že pojede vlakem na výlet muž s manželkou nebo celá rodina s dětmi, a to bude vypadat jak? Žena si bude sedět s bandou cizích ženských v kupé a chlap s dětma bude stát venku? To je příkladná výchova právě pro ty děti, které tak budou psychologicky vystaveny skutečnostem demonstrujícím rozdíly mezi muži a ženami a jejich nerovným postavením ve společnosti. Ale když se budeme bavit o rovno-nerovnoprávnosti, tak se bavme také o tom, na kterou stranu je tato více nachýlena. Skutečností je, že ženy měly vždy výsadní postavení ve společnosti, a to už od dob, kdy jsme takříkajíc slezli ze stromů. Samozřejmě to souviselo s jejich reprodukční schopností, o které se lidé původně domnívali, že na ní muž nemá žádný podíl. A dnes po desítkách tisíc let se situace nikterak nezměnila, protože ženy jsou stále upřednostnovány ve společnosti před muži bez ohledu na skutečnost, že jsou to právě ony, kdo je mnohem více fyzicky odolný (což může potvrdit každý odborník v oblasti medicíny), což je zapřičiněno jejich zesílenou pánví a páteří, aby lépe zvládali zátěž v období těhotenství, rovněž jsou odolnější psychicky a citově (stačí porovnat množství sebevražd mezi muži a ženami) a dokonce jsou výrazně imunnější vůčí mnohým chorobám, a to v důsledku produkce estrogenu, který působí jako přírodní stimulant. Dokonce jsou odolnější vůči vrozeným chorobám, což má také zvláštní důvod - je to proto, že čeká-li žena dítě ženského pohlaví, její imunitní systém na toto reaguje pozitivně, protože jeho genetický kod se shoduje s genetickou informací matky, avšak na plod pohlaví mužského reaguje imunitní systém jako na cizorodý objekt a je prokázáno, že naprostá většina dětí mužského pohlaví prošla v průběhu těhotenství jedním nebo i několika samovolnými potraty, které jsou vyvolány reakcí imunitního systému na objekt, který vykazuje jiné genetické znaky, než jaké se shodují s genetickou informací matky. Proto je u mužských plodů mnohem vyšší úmrtnost a mnohem vyšší (až 75%tní) podíl výskytu duševních a mozkových onemocnění a následných poruch osobnosti. Podobné výhody lze najít i v sociálním systému - je známo, že ženy do státního rozpočtu přispívají pouze jednou třetinou, avšak čerpají z něj prostřednictvím všech zákonných dávek dvě třetiny. Kdo myslíte, že pak musí na to všechno vydělávat? Kdyby se tyto prostředky namísto toho rozdělily mezi lidi potřebné, byly by zužitkovány lépe. Další příklad - když zůstane žena sama s dětmi, tak se může uchýlit do nejrůznějších azylových domů, kterých jsou po zemi desítky ne-li stovky. Pakliže ale zůstane s dětmi sám muž, je mu sociálními pracovníky v mnoha případech navrženo, aby děti umístil do sociálního zařízení a šel na ubytovnu. To je rovněž příkladný prvek pro rodinný systém v této zemi..!! Přitom bych chtěl poukázat na zajímavou skutečnost - je to jen člověk, který prosazuje systém, ve kterém se muž má starat o rodinu, tuto živit, šatit, zkrátka zaopatřovat. Neexistuje na této planetě jiný živočišný druh, který by postupoval stejným způsobem. Do jisté míry se o potomstvo starají samci pštrosa, někteří pavoukovci a kobry. Ale to je naprostá výjimka. Není to obvyklé ani u primátů - samec sice zajišťuje bezpečí tlupy, ale o mláďata se nestará, nekrmí je ani jinak nezaopatřuje. V tomto ohledu člověk ustanovil naprosto dislogickou formu chování, která z mužů dělá čistě pitomce bez práva na vlastní přirozenost a v očích veřejnosti je každý muž prezentován pouze jako násilník, sexuální agresor, alkoholik a potenciální kriminálník (je přitom prokázáno, že patogenní predispozice k násilnému chování jsou u obou pohlaví naprosto shodné - nemluvě o tom, že když mlátí ženská chlapa, je to tolerováno a společensky posuzováno jako přirozené a opodstatněné, zatímco, když muž uhodí ženu, je to vnímáno jako domácí násilí a jsou z toho vždy vyvozeny patřičné, ale mnohdy taky nepatřičné důsledky - naproti tomu se nepovažuje za vhodné, aby muž působil na veřejnosti jako oběť, zvláště pak ve vztahu k ženám, takže i v takovém případě je mužům doporučováno se žalobou hovořící o násilnickém a agresivním chování ženy, nikam nechodit, protože by si tím vysloužil jen ostudu a stejně by nikdy ničeho nedosáhl, což ale opět jen přispívá k šíření všeobecného modelu chování, který prezentuje skutečnost, že ženy muže tlouct mohou, zatímco muži ženy nikoli). Ale ještě zpět . Je naprosto přirozené, že všichni samci ve zvířecí říši jsou samotáři a jen v příslušné sezoně, která se u každého druhu liší, se spáří se samicemi, aby tak zajistili přežití druhu, ale více se o mláďata ani rodinu nestarají. Není mi jasné, proč by tomu u člověka mělo být jinak. Člověk za dobu svojí existence nikterak neprokázal, že by vynikal nějakou zvláštní inteligencí, a proto argument, že to dělá právě proto, že vyniká nad živočichy, neberu, protože je nesmyslný a hloupý. Zádný živočich na světě si například neznečišťuje vlastní životní prostředí nebo brloh - to dělá jen člověk. A nejen to, člověk naprosto systematicky ničí celou planetu jako celek, a proto mu nelze přisuzovat žádnou významnou inteligenci. Zkrátka a dobře, ženy, které si odjakživa stěžují na diskriminaci, na nerovné postavení ve společnosti a snaží se vehementně využít každé příležitosti k získání jakékoli výhody jsou jen vypočítavé a velmi dobře si uvědomují, že jsou ve výhodě už od samého počátku lidstva. Takže, jaké výhody by ještě chtěly. Skutečnost, že jsou nebo mohou být muži nějak obtěžovány svědčí jen o jejich vyzývavém chování, kterého se dnes naprostá většina žen dopouští, ať už záměrně či podvědomě - pakliže se žena chová a obléká tak, že nepřitahuje pozornost, asi mi nebude připadat atraktivní, a když bude působit nenapadně, nedokážu si představit, že bych ji mohl nějak obtěžovat - což rozhodně ale neplatí pro ženu, která již z dálky vypadá, jako kdyby si tím vydělávala. Rovněž skutečnost, že právní norma hovoří o tom, že záleží vždy jen na ženě, kdy, kde, s kým, jak a jestli vůbec, a že dokonce i vynucený styk v manželství se ve všech případech považuje za znásilnění, má za následek neúměrnou sexuální frustraci mezi příslušníky mužské populace, kteří se poté dopouštějí sexuálních deliktů na ženách, protože je to pro ně v této společnosti jediný způsob, jak se styku domoci. A přitom mám zato, že ženám by z principu nevadil styk samotný, ale spíše jim vadí, že je to zadarmo, a že o tom v takové situaci nemají možnost rozhodovat, ale musí se přizpůsobit požadavkům agresora. Jsem si jistý, že kdyby jim předtím strčil do kapsy balík bankovek, tak by jim to vůbec nevadilo. O tomto zase hovoří statistiky, které dokumentují množství sexuálních partnerů u mužů a u žen a rovněž četnost pohlavního styku, kdy údajně ženy vystřídají za život až devítinásobný počet partnerů, přičemž k nevěře se přiznalo v anonymním dotazování rovněž devět žen z deseti, zatímco muži pouze čtyři. A to psychologové původně předpokládali, že ženy budou své nevěry tajit i před nimi, zatímco chlapi se budou chlubit i tím, co není pravda - ale výsledek byl, jak je vidět, překvapivý a naprosto jasně vypovídal o sexuální apetenci mužů a žen, kdy ženy naprosto jasně prokázaly, že jsou sexuálně mnohem aktivnější, zatímco muži se musejí spokojit čistě se sexuální frustrací nebo autoerotikou. Za těchto okolností se není čemu divit, že se pak dopouštějí sexuálního násilí na ženách. I když dost dobře nechápu, co z toho mají, protože takový styk by mně osobně vůbec nic neřekl, chápu, proč se tohoto dopouštějí. V minulosti byly zákony postaveny poněkud jinak a byla v nich začleněna i klauzule o "plnění manželských povinností", kdy mohli muž i žena požadovat anulování manželství, pakliže jejich partner odmítal své povinnosti plnit. Dnes je všechno výhradně v režii ženy - muž nemá práva žádné. Proto mně není jasné, čemu by posloužilo ještě to, kdybychom opět začali s předpotopními praktikami segregace, rasové nebo národnostní diskriminace a podobnými nesmysly. Ať jsou rovná pravidla, ale pro všechny bez rozdílu, pak se uvidí. Jak vyplývá z váše uvedeného - další prvnky nerovnoprávnosti mezi muži a ženami nejsou této společnosti k užitku, ale spíše naopak a já nedokážu pochopit, jak může někdo takovou pitomost vůbec vymyslet a už vůbec, jak může vejít v platnost. Považuju to vrchol hlouposti představitelů Českých drah a opět upozorňuju, že se jedná o opatření protiústavní a je jen otázkou času, kdy toto někdo napadne u ústavního soudu, který může toto opatření nakázat zrušit a udělit Českým drahám dost vysokou pokutu za zavádění nerovných podmínek při přepravě cestujících.

 • 6. 2. 2012 23:54

  Šťoura (neregistrovaný)

  Pakliže bychom považovali takovéto segregační prvky za normální, musely by se nevyhnutelně ozvat i populační minority a požadovat stejné výhody. Takže bychom měli nakonec nejen kupé, ale i přímo vlaky pro bílé, černé, žluté, hnědé, chytré, hloupé, homosexuály, lesbické ženy a další. To vytváří nesmyslnou normu, která by každé minoritě umožňovala dožadovat se nějakých konkretních zvýhodnění, ať už by se jednalo o cokoli. A kdyby byly menšinové skupiny zvýhodňovány, muselo by k tomu docházet jedině za předpokladu, že většinová část populace by byla znevýhodněna, protože pro rovnoprávné postavení všech by tu pak již nebyl prostor ani peníze. Zkrátka a dobře se domnívám, že bez ohledu na to, zda tento systém již funguje v zahraničí, je to krok nesprávným směrem, který nás posouvá do dob, které považuju za dávno přežité a naprosto nehodné následování. Tím bych to asi uzavřel - jestli jsem se svým monologem dopustil nějakých nesrovnalostí s podmínkami tohoto diskuzního fora (protože ty skutečně vylučují, aby člověk mohl bez omezení napsat všechno, co by se napsat dalo), nechť redakce můj příspěvek klidně smaže, ale mám zato, že už samotný postup drah je svým obsahem v rozporu se vším, co toto forum považuje za předpoklad "slušné a kultivované debaty", a nejen debaty ale i samotných přepravních podmínek, které jsou v nesouladu se zákonnými a ústavními právy občanů.

 • 7. 2. 2012 10:04

  mamcaRBK (neregistrovaný)

  Dobrý den.Souhlasím s Vámi, také mi to připadá trochu padlé na hlavu. Před mnoha lety, když jsem jezdívala s dětmi za svou matkou - tehdy to bylo ještě cenově přijatelné- bylo časté, že na delších tratích byl vagon pro matky s dětmi. Nebyl za to žádný příplatek, ale všichni věděli, že kde jsou děti, není klid. A já jsem mohla cestou dětem číst a hrát si s nimi. Vagon byl na trati Liberec- Stará Paka, bylo to dost daleko.
  Nevím, proč by musel být vagon nebo kupé jen pro ženy. Problém je spíš v tom, že problematické lidi, kteří obtěžují ostatní cestující, nikdo nemůže potrestat. Průvodčí na to fyzicky nemá, aby je usměrnil a nikdo mu nepomůže, on nemá žádnou pravomoc..
  Čili se nejedná o to, aby ženy cestovaly bezpečněji, ale aby vlaky byly bezpečnější. Jestliže budu muž, který má 60-70 kg, také nebudu potěšený z cestování s metrákovými chlapíky, kteří jsou posilnění nějakým alko a neberou si servítky, jsou bezohlední ke všem.
  Myslím si, že to ČD myslí dobře, ale nakakaly si do vlastního hnízda. Kdyby bylo cestování bezpečné, nepotřebovali by cestující speciální ochranu segregovaných vagonů nebo kupé. Doufám, že tudy cesta nepovede. Homolková.

 • 7. 2. 2012 11:23

  Šťoura (neregistrovaný)

  Přiznám se, že od ženy jsem souhlasnou reakci ani nečekal. Svědčí to o tom, že máte skutečně zdravý úsudek a naprosto objektivně posuzujete aktuální stav věci. I já musím souhlasit s tím, že se ve vlacích a dopravních prostředcích všeobecně vyskytují nejrůznější živly, se kterými by se nechtěl potýkat ani chlap, natož ženská a osádka vlaku opravdu nemá žádné pravomoce a počítám, že tím pádem ani velký zájem toto řešit. Takže namísto toho, aby vykázali z vlaku nějaké nežádoucí elementy, zaměřují se na diskriminaci těch slušných, kteří si to nechají líbit. A takových příkladů mě napadá hned několik i z jiných oblastí. Zajímavá je už ta skutečnost, že ačkoli většinu skutků, které v touto problematikou souvisí má na svědomí jedna konkrétní minorita, tak dnes už tato natolik využívá své rozdílnosti v barvě pleti s argumentem, že jsou rasově či národnostně diskriminováni, že ve sdělovacích prostředcíh už ani neuslyšíte slovo "cigán" nebo "rom". Namísto toho se jim dnes říká "sociálně nepřizpůsobiví", čímž může být myšlen kdokoli. Natolik se média bojí jejich původního označení, aby nebyly spojeny s nějakou tou diskriminací menšiny. Ale řeknu vám k tomu jediné - jestliže někoho nesnášíte proto, že krade, proto že znásilňuje a tluče jiné lidi, jestliže někoho nesnášíte proto, že nemá základní hygienické návyky a chová se zkrátka jako dobytek, to není rasismus. Já jsem nikdy neřekl, že někoho nesnáším proto, že je černý nebo hnědý nebo žlutý. Já lidi posuzuju podle toho, jak se chovají. A jestliže se někdo umí chovat slušně, pak je mně jedno, jestli je bílý, černý, zelený nebo modrý. Já otevřeně vystupuju proti těm příslušníkům ne menšiny, ne skupiny, ale celého národa, kteří se neumějí chovat jako lidi a chovají se jako prasata! Přitom mohu otevřeně říct, že mezi moje nejlepší kamarády patří právě cigáni - to si nedělám "kozy". Ale jsou to lidi čistotní, pracovití, slušní, kteří by mohli jít mnohdy příkladem i našim tzv. bílým občanům. I další problematiku jste vystihla správně - že jde dozajista o celkovou bezpečnost v dopravních prostředcích. Proti tomu v zásadě nic, ale to se obávám nevyřeší průvodčí nebo jiný personál ve vlaku. To opravdu vyžaduje uniformovaného policistu a nestalo by se, myslím, nic, kdyby policisté vykonávali veřejnou službu i v dopravních prostředcích a sem tam nasedli do autobusu nebo vlaku, projeli se a jen tak namátkově kontrolovali, zda se tam lidi chovají slušně a podle zaběhnutých společenských norem a případně z dopravních prostředků vykazovali lidi, kteří se budou tomuto vymykat. Ovšem muselo by to probíhat způsobem tím, že budou zaměřovat svoji pozornost na lidi, kteří vyloženě obtěžují cestující nebo se chovají vulgárně, agresivně, protože jak znám současné legislativce, tak ti jsou schopni vymyslet například takovou blbnost, jako že by policisté měli z dopravních prostředků vykázat lidi, kteří budou podnapilí. Ale řekněme si to na rovinu - kdo z nás někdy necestoval domů veřejnými dopravními prostředky poté, co byl někde s kamarády na pivo nebo na firemním večírku at. Ale nemuseli jsme se přitom nutně chovat nějak výstředně a zbytečně na sebe upozorňovat. I člověk notně opilý může na veřejnosti vystupovat v klidu a slušně. Já tady mám na mysli ty lidi, kteří svými excesy skutečně obtěžují okolí a dopouštějí se rovnou přestupkového jednání, ne-li přímo prvků naplňujících skutkovou podstatu trestného činu. Souhlasím s tím, že takoví lidé nemají ve veřejných dopravních prostředcích co dělat.
  Jenže to zase zakládá obrovské nároky na naše legislativce, protože by museli ustanovit právní normu, podmínky, vymyslet, která složka policie by takovou činnost prováděla, a kdo by ji platil, nemluvě o tom, že než by se to dostalo do oběhu, přimysleli by k tomu spoustu nedůležitých pitomostí, takže z výsledného efektu by jako obyčejně nakonec sešlo. Vsadím se, že by si to podmínili například požadavkem, aby policisty, kteří budou takovou službu provádět platily dopravní podniky apod. Jenže za těchto okolností se nápravy nikdy nedočkáme. Ještě bych chtěl podotknout fakt, že já sám žádné veřejné dopravní prostředky vůbec nepoužívám - leda vyjímečně, takže mě se tato situace prakticky vůbec nedotýká, ale reaguji a velmi rád reaguji na všechny nesmysly, se kterými se v naší zemi denně setkávám a často se nestačím divit, co takoví lidi, kteří jsou zjevně inteligentnější než já, dokážou vymyslet, zvláště pak, když tyto jejich vynálezy ovlivňují všechny občany v této zemi. Patrně je to tak, jak kdysi prohlásila jedna moje kolegyně v práci. "Svět nemění inteligenti, ale blbci!"

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).