Hlavní navigace

O kolik si kvůli vyšším daním sáhneme hlouběji do kapsy?

4. 1. 2010
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: 329515
S novým rokem přišly také nové vyšší daně, které nějakým způsobem pocítí prakticky každý. O procento vzrostla DPH, zdvojnásobila se velká část daně z nemovitosti a zvýšily se spotřební daně u paliv, lihu, tabáku a piva.

Prvního ledna letošního roku začala platit zbylá opatření tzv. Janotova balíčku. Novinky, které se týkají zvýšení daní, se prakticky dotknou všech občanů Česka. V roce 2010 se zvýšila o jedno procento daň z přidané hodnoty (DPH), vzrostly spotřební daně, daň z nemovitostí a po krátké době trvání znovu klesly výdajové paušály.

Hlavní důvod přijetí vyšších daní je jasný, snížení nadměrného deficitu veřejných financí. V souvislosti s přípravou návrhu zákona o rozpočtu České republiky na rok 2010 je nezbytné na přechodnou dobu přijetím nezbytných úprav jak příjmové, tak výdajové položky státního rozpočtu, zastavit negativní tendenci neúměrného zadlužování státu, uvedl předkladatel zákona ministr financí Eduard Janota v důvodové zprávě k zákonu.

DPH se zvýšila o procento

Změna, která se nějakým způsobem projeví ve všech peněženkách, je zvýšení DPH. Základní sazba se zvýšila z 19 na 20 procent a snížená sazba vzrostla z 9 na 10 procent. Vzhledem k tomu, že DPH tvoří součást cen zboží, je možné, že dojde k mírnému zdražení. Jak však odborníci upozorňují, vyšší ceny přijít nemusí, řada podnikatelů si totiž kvůli konkurenci spíše sníží marže a ceny ponechá na stávající úrovni.

Novela zákona rovněž stanovila, že pro uplatnění daně za období předcházející 1. lednu 2010 se použijí ustanovení zákona platného do konce roku 2009. Ministerstvo financí si od zvýšení sazby DPH slibuje nárůst příjmů státního rozpočtu o 12,4 miliardy korun. Vezmou-li se v úvahu i místní rozpočty, měla by se díky vyšší DPH zvednout příjmová stránka všech rozpočtů o necelých 18 miliard korun. Čtěte také: Změny v zákoně o DPH platné od ledna 2010 

Anketa

Projeví se zvýšená sazba DPH na cenách zboží a služeb?

Daň z nemovitostí se zdvojnásobila

Další opatření v daňové oblasti se týká daně z nemovitostí, která se skládá z daně z pozemků a daně ze staveb. Samotná výše daně se dle povahy pozemku a nemovitosti v některých případech až zdvojnásobuje. Sazba z pozemků u orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů zůstává na 0,75 % a stejná sazba 0,25 % stále platí pro trvalé travní porosty, hospodářské lesy a rybníky s intenzívním a průmyslovým chovem ryb. Na dvojnásobek se naopak zvýší sazba u zastavěných ploch a nádvoří (na 0,20 Kč za metr čtvereční), u stavebních pozemků (na 2,00 Kč za metr čtvereční), a ostatních ploch, pokud jsou předmětem daně (na 0,20 Kč za metr čtvereční).

Sazby daně z nemovitosti (část daň z pozemku)
Druh pozemku Sazba daně do konce roku 2009 Sazba daně od ledna 2010
Orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad 0,75 % 0,75 %
Trvalý travní porost, hospodářský les a rybník s intenzívním a průmyslovým chovem ryb 0,25 % 0,25 %
Zastavěná plocha a nádvoří 0,10 Kč/m2 0,20 Kč/m2
Stavební pozemek 1,00 Kč/m2 2,00 Kč/m2
Ostatní plocha, pokud je předmětem daně 0,10 Kč/m2 0,20 Kč/m2

Druhá složka daně z nemovitostí, daň ze staveb, se pak takřka kompletně zvyšuje na dvojnásobek. U obytných domů pak jejich majitel nově zaplatí 2 koruny za metr čtvereční zastavěné plochy, stejně jako za ostatní stavby, které tvoří příslušenství k obytným domům (z výměry přesahující 16 m2 zastavěné plochy). Daň ze staveb také vzroste vlastníkům rekreačních chalup, chat a domů, kde daň vzrostla na 6 korun ze metr čtvereční zastavěné plochy a u staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám, s výjimkou garáží, na 2 Kč za jeden metr čtvereční zastavěné plochy.

Daň na 8 Kč za 1 m2 stoupá i u garáží vystavěných odděleně od obytných domů a u samostatných nebytových prostorů užívaných jako garáže. Také provozoven podnikatelů se vyšší daň ze staveb nevyhne. Podnikajícím zemědělským prvovýrobcům a lesním a vodní hospodářům se daň zdvojnásobí na 2 Kč za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy. Podnikatelům v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice a v ostatní zemědělské výrobě narůstá daň na 10 Kč za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy. Nárůst daně platí v neposlední řadě také pro ostatní stavby (na 6 Kč za 1 m2 zastavěné plochy), pro byty a ostatní samostatné nebytové prostory (na 2 Kč za 1 m2 upravené podlahové plochy.

Sazby daně z nemovitosti (část daň ze staveb)
Druh stavby Sazba daně do konce roku 2009 Sazba daně od ledna 2010
Obytný dům 1 Kč/m2 2 Kč/m2
Přílušenství k obytným domům z výměry přesahující 16 m2 zastavěné plochy 1 Kč/m2 2 Kč/m2
Stavby pro individuální rekreaci a rodinné domy využívané pro individuální rekreaci 3 Kč/m2 6 Kč/m2
Doplňková stavba k domům určeným pro individuální rekreaci (s výjimkou garáže) 1 Kč/m2 2 Kč/m2
Garáž oddělená od obytné stavby či samostatné nebytové prostory užívané jako garáž 4 Kč/m2 8 Kč/m2
Stavba sloužící pro zemědělskou prvovýrobu, pro lesní a vodní hospodářství 1 Kč/m2 2 Kč/m2
Stavba sloužící pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ostatní zemědělskou výrobu 5 Kč/m2 10 Kč/m2
Stavba sloužící pro ostatní podnikatelskou činnost 10 Kč/m2 10 Kč/m2
Ostatní stavba 3 Kč/m2 6 Kč/m2
Byt a ostatní samostatné nebytové prostory 1 Kč/m2 2 Kč/m2

Ostatním podnikatelům zůstává daň stejné výši, tj. na 10 korunách za metr čtvereční zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy. V těchto případech se totiž většinou jedná o sazbu daně v oblasti služeb a drobného podnikání a zvýšení základní sazby daně případně ještě i v kombinaci s využitím místního koeficientu v kompetenci obce, by mohlo být za současných ekonomických podmínek pro tyto podnikatele neúnosné, vysvětluje se důvodové zprávě k zákonu.

Příklad

Pan Novák má byt v Praze o výměře 100 m2 , za který do konce roku 2009 platil daň z nemovitostí ve výši 600 korun ročně:
100 m2 x bytový koeficient 1,2 x (pražský koeficient 5 x sazba daně ve výši 1 Kč za m2)
= 600 Kč

Od roku 2010 bude pan Novák platit za stejný byt v Praze daň ve výši 1200 korun ročně:
100 m2 x bytový koeficient 1,2 x (pražský koeficient 5 x sazba daně ve výši 2 Kč za m2)
= 1200 Kč

Občané nemusí kvůli zvýšení daně podávat nové přiznání k dani z nemovitostí, finanční úřad by jim měl sám zaslat nový platební výměr. Daň z nemovitostí se platí vždy jednou ročně a to na začátku roku dopředu (tj. v lednu 2010 zaplatí daň na rok 2010). Daňové přiznání z nemovitostí se pak podává jen jednou. Výjimkou jsou situace, kdy dojde například ke změně výměry pozemku, změně v užívání stavby či nástavba dalších nadzemních podlaží. Nové přiznání se musí rovněž podat, pokud dojde ke změně vlastník nemovitosti (oznamuje se úřadu až během ledna následujícího roku). Čtěte více na Měšec.cz: Daň z nemovitosti 2010: Víme, jak na ni.

Výdajové paušály se zpátky snížily

V polovině roku schválil parlament navzdory nesouhlasu Eduarda Janoty vyšší výdajové paušály pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Paušály zůstaly stejné jen u zemědělců a u příjmů z pronájmu. Nově se zvýšily řemeslníkům na hodnotu 80 % příjmů, čímž se jejich výdajový paušál vyrovnal se zemědělci. Polepšily si i další živnosti, jejichž strop by se zvedl o 10 %, respektive o 20 %, na stejnou hodnotu 60 %.

Jenže ministr financí nakonec prosadil svou a v rámci úsporného balíčku opět paušály snížil. Vyšší výdajové paušály tak mohou OSVČ použít pouze v letošním daňovém přiznání, tedy pro daňový rok 2009. Až budou OSVČ podávat přiznání za rok 2010, budou muset použít opět většinou nižší paušál. To se týká příjmů z podnikání podle zvláštních právních předpisů a z jiné samostatné výdělečné činnosti. U nich paušály ze stávajících 60 % znovu klesnou na úroveň 40 % z příjmů. Paušály z živností řemeslných a neřemeslných zůstanou i v tomto roce na 80 %. Čtěte také: Zákony 2010: S novým rokem přicházejí daňové změny.

Srovnání výše výdajových paušálů v letech 2008 – 2010
Druh činnosti Výdajový paušál rok 2008 Výdajový paušál rok 2009 Výdajový paušál rok 2010
Příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství 80% 80% 80%
Příjmy ze živností řemeslných 60% 80% 80%
Příjmy ze živností (kromě řemeslných) 50% 60% 60%
Příjmy z podnikání podle zvláštních předpisů 40% 60% 40%
Příjmy z užití duševního vlastnictví a autorských práv 40% 60% 40%
Příjmy z výkonu nezávislého povolání 40% 60% 40%
Příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele smluv a rozhodce 40% 60% 40%
Příjmy insolvenčního správce, včetně předběžného a jeho zástupce 40% 60% 40%

Dle § 7 odst. 1 a 2 zákona o daních z příjmů

Spotřební daně se vyššímu zdanění také nevyhnuly

Janotův balíček v oblasti daní také zvýšil spotřební daně pro motorové benziny, ostatní benziny a letecké pohonné hmoty benzinového typu a pro střední oleje a těžké plynové oleje. Vyšší spotřební daně se nevyhnuly ani lihu, tabákovým výrobkům a pivu. Eduard Janota si od zvýšení spotřební daně z minerálních olejů sliboval nárůst příjmů o 7,6 miliardy korun, od vyšší spotřební daně z lihu 0,5 miliardy korun, od dalšího zdanění tabákových výrobku 2 miliardy korun a vyšší daň z piva měla přinést 1,2 miliardy korun. Čtěte také: Rok 2010: Co se pro podnikatele mění a co ne?

Tyto propočty už ale přesně neplatí, jelikož schválený zákon je oproti návrhu mírně pozměněný. Sazba u minerálních olejů narostla sice o předpokládaných 1 Kč/l, ale už u destilátů došlo ke změně. Daň z lihu se zvedla o 2000 Kč/hl etanolu, ale u ovocných destilátů a pěstitelského pálení se daň zvýšila „pouze“ o 1000 korun na hektolitr etanolu. U tabákových výrobků došlo k nárůstu daně u cigaret v pevné části o 0,03 Kč/kus na 1,07 Kč/kus a u ostatního tabáku o 60 Kč/kg na 1340 Kč/kg. V původní návrhu se počítalo přitom se zvýšením o něco vyšším (na 1,09 Kč/kus, respektive na 1350 Kč/kg). Spotřební daň z tabákových výrobků však začne platit až 1. února 2010.

Podle návrhu také vzrostla spotřební daň z piva. Základní sazba se zvýšila o 8 Kč/hl, v nejmenší velikostní skupině podle výroby piva v hektolitrech ročně (malé nezávislé pivovary) sazba narostla z 12 Kč/hl na 16 Kč/hl a adekvátně k tomu stouply i sazby v ostatních velikostních skupinách malých nezávislých pivovarů. Nárůst spotřební daně kritizovaly už dříve právě malé pivovary, podle kterých bude pro ně likvidační. Čtěte také: Pivovarům vadí počasí i recese, míří proto do arabského světa.

školení červen 22 - tip do článku

Navrhované zvýšení spotřební daně znamená její „brutální“ nárůst o 42 % na jeden hektolitr piva. Navíc to poškodí nejen malé pivovary, ale také střední a i největší pivovarské skupiny v zemi. Pivovarníci upozorňují na to, že u rostoucího segmentu lahvového piva dodávaného především řetězcům ke zdražení nedojde, uvedl v tiskové zprávě Český svaz pivovarů a sladoven (ČSPS).

Ještě v prosinci však senát navrhl ponechat spotřební daň u piva na tehdejší úrovní, jenže poslanecká sněmovna toto opatření projedná až na lednové schůzi. Řada pivovarů tak od nového roku zdražila pivo zhruba o 5 procent (tedy asi o korunu), ostatní zatím čekají, jak dopadne situace ohledně spotřební daně. Zvýšením cen o více než korunu také zareagovala řada čerpacích stanic. Vzhledem k tomu, že mnoho pump má zásoby pohonných hmot nakoupených ještě s nižší spotřební daní, bude zdražování paliv postupné.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).