Hlavní navigace

Změny v zákoně o DPH platné od ledna 2010

5. 1. 2010
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Zákon o dani z přidané hodnoty byl novelizován nejen úsporným balíčkem. Další změny totiž přináší povinnosti spojené s členstvím v Evropské unii. Mění se sazby, vracení daně i souhrnné hlášení, které nově podáváme elektronicky.

Zákon o dani z přidané hodnoty je zákonem, který od roku 2010 zaznamenal řadu důležitých změn. Tou nejvýraznější, která se dotkne každého z nás, je jistě zvýšení daňových sazeb. Základní sazba DPH se zvyšuje z 19 % na 20 %, snížená sazba z 9 % na 10 %. Změnu s účinností od 1. ledna 2010 přinesl tzv. Janotův úsporný balíček. Čtěte více: Leden bude ve znamení nejen „úsporného“ balíčku

DPH je od ledna vyšší. Otázkou zůstává, jak na tuto změnu zareaguje trh, potažmo sami podnikatelé. Ti totiž mohou své výrobky a služby o jeden procentní bod zdražit, anebo ponechat ceny stejné jako v roce 2009 a prakticky tak přijít o část zisku. Bedřich Danda, předseda Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR se domnívá, že reálnější bude druhá varianta. Pod tlakem konkurence zůstanou ceny, a to zejména u řetězců, stejné. Musíme si uvědomit, že cena na vstupu i na výstupu se zvýší, takže půjde de facto o diferenco onoho 1 procenta. Pravdou je, že zásoby nakoupené před 1. lednem 2010 jsou zatíženy 9 % či 19 %, ale to půjde prakticky o první půlrok, sděluje Danda. Předpokládá, že následně se ceny zvednou.

S vyššími sazbami DPH jsou spojena i přechodná opatření platná na přelomu roku 2009/2010. Server Podnikatel.cz o těchto opatřeních informoval článkem: Zákony 2010. S novým rokem přicházejí daňové změny

Projeví se zvýšená sazba DPH na cenách zboží a služeb?

Nejen Janotův balíček, také Evropská unie

Kromě zmíněného navýšení sazeb byl zákon o dani z přidané hodnoty novelizován o další změny, které vycházejí z aktualizace evropské směrnice. Členské státy byly povinny tyto změny implementovat s účinností od 1.1.2010. Dochází tak ke změnám v oblasti místa plnění u služeb a vracení daně plátcům v jiných členských státech.

Změna pravidel pro určení místa plnění u služeb

Zásadně se mění pravidla pro určení místa plnění u služeb, a tím i určení členského státu zdanění. Nová zvláštní pravidla se budou zavádět postupně až do roku 2015. Cílem je zdanění poskytnutých služeb ve státě spotřeby.

První základní pravidlo určuje místo plnění u služeb poskytovaných osobám povinným k dani (podnikatelským subjektům) v místě sídla příjemce služby. Jestliže se bude jednat o plnění do jiného členského státu, je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce těchto služeb. Poskytovatelé však musí vykázat uvedené služby v souhrnném hlášení. V případě, že se bude jednat o osobu nepovinnou k dani (nepodnikatele) platí druhé pravidlo, tj. rozhoduje místo sídla poskytovatele služby. Čtěte více: Co se v roce 2010 pro podnikatele mění a co ne?

Výjimky pro určení místa plnění u služeb, které závisí na místě skutečné spotřeby, se týkají zejména autopůjčoven, poskytovatelů stravovacích služeb nebo přepravních společností. Rozhodující pro správné určení místa plnění je určení příjemce služby a druh poskytované služby.

Elektronická souhrnná hlášení

V oblasti podávání daňových přiznání nedochází od 1. 1. 2010 k žádným změnám. I nadále se mohou podávat jak elektronicky, tak i na předepsaných tiskopisech. Podnikatelé se ovšem musí seznámit s novými podmínkami pro podávání souhrnného hlášení. To bude totiž možné podat pouze elektronicky. Aplikace EPO pro podávání souhrnného hlášení v elektronické podobě, včetně aktuálního elektronického formuláře, je již plátcům k dispozici na stránkách Ministerstva financí ČR. Čtěte více: Zaměstnavatelé 2010. Souhrn nejdůležitějších změn

Pokud plátce daně poskytl služby (s výjimkou služeb od daně osvobozených) v jiném členském státě, u nichž je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby, musí podat souhrnné hlášení. Elektronické souhrnné hlášení se v roce 2010 podává dvěma způsoby:

  1. Prostřednictvím Daňového portálu české daňové zprávy jako datová zpráva, která je opatřena elektronickým podpisem.
  2. Prostřednictvím datové schránky bez nutnosti elektronického podpisu. Zpráva musí být v předepsané struktuře a ve tvaru XML podle pokynu Ministerstva financí D 331.

Poprvé budeme podávat souhrnné hlášení prostřednictvím upravené aplikace EPO za měsíc leden nejpozději do 25. února 2010. Pro souhrnná hlášení za 4. čtvrtletí 2009, která mají být podána ve lhůtě do 25. ledna 2010, je možné ještě použít původní tiskopis.

Vracení daně plátcům v jiných členských státech

Nově je upravena problematika vracení daně osobám registrovaným k DPH v členských státech. O vrácení daně se žádá ve státě, ve kterém je žadatel zaregistrován k dani. Jak upřesňuje Jarmila Hanková, daňový konzultant APOGEO, žádost se podává a vyřizuje pouze a výlučně elektronickou cestou. A to prostřednictvím elektronického portálu Ministerstva financí ČR. Nově zavedený systém ulehčí a urychlí celou proceduru vracení daně. Lhůty pro vyřizování žádostí byly významně zkráceny a též se stanoví sankce pro státní správu za jejich nedodržení, dodává Hanková.

Z přechodných ustanovení vyplývá, že žádosti o vrácení daně podané po 31. prosinci 2009, včetně žádostí týkajících se období roku 2009, se již mohou podat pouze elektronicky. A to prostřednictvím Daňového portálu. Nejpozději však do 30. září 2010. Žádosti, které budou splňovat veškeré náležitosti, se elektronickou cestou postoupí k vyřízení členskému státu vrácení daně, kterého se žádost týká.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).