Hlavní navigace

Rok 2010: Co se pro podnikatele mění a co ne?

1. 1. 2010
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Začátek roku přináší řadu legislativních změn. Dotknou se OSVČ, zaměstnavatelů i jejich zaměstnanců, motoristů i rodičů nebo důchodců.

Tak jako obvykle je začátek nového roku bohatý na legislativní změny, které se dotýkají OSVČ, zaměstnavatelů, zaměstnanců i všech občanů. Business server Podnikatel.cz přináší přehled těch nejdůležitějších, přičemž se k jednotlivým změnám podrobně ve svých článcích ještě vrátí.

Daňové změny pro rok 2010

Změny výdajových paušálů

Pro rok 2010 opět dochází ke změnám ve výdajových paušálech, které mohou podnikatelé uplatnit při výpočtu daně z příjmů. Změny se oproti roku 2009 dotknou těch, kteří mají příjmy z podnikání podle zvláštních předpisů, příjmy z užití duševního vlastnictví a autorských práv, příjmy z výkonu nezávislého povolání, příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele smluv a rozhodce nebo příjmy insolvenčního správce, včetně předběžného a jeho zástupce. Těm se pro rok 2010 snižuje paušál z 60 na 40 procent.

Letos se také zvyšuje sazba daně z přidané hodnoty, a to o jeden procentní bod. Nově jsou tedy sazby DPH 10 a 20 procent.

Podobně narůstají daně z nemovitostí, a to až na dvojnásobek. Čtěte více: Katastrofální vize rozpočtu nutí k úsporám. Podnikatelé souhlasí

Další změny:

  • změny daňových slev pro invalidní důchodce
  • změna daňového zvýhodnění na dítě

Čtěte více: Zákony 2010: S novým rokem přicházejí daňové změny

Co čeká zaměstnavatele a zaměstnance?

Začátek roku přináší řadu změn, které se dotknou zaměstnavatelů a jejich zaměstnanců.

Změní se

Novela zákona o důchodovém pojištění znamená změnu týkající se zaměstnávání důchodců. Nově bude možné s důchodci uzavírat pracovní smlouvy na dobu neurčitou, což dosud nebylo možné. Čtěte více: Od ledna se mění podmínky zaměstnávání starobních důchodců

Již koncem roku 2009 se změnila pravidla vztahující se na platby daní, daňových záloh, nově se mění pravidla také pro platbu sociálního a zdravotního pojištění. Zatímco dosud se za den platby u daní nebo daňových záloh považoval den, kdy částka odešla z účtu poplatníka, nově se za tento den považuje ten, kdy byla částka připsána na účet úřadu. Stejně je tomu u plateb sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnance. U zdravotního pojištění se navíc mění i jeho splatnost. Je splatné kdykoliv ve lhůtě mezi 1. a 20. dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za které se pojištění platí. Jeho splatnost tak nezáleží na dnu výplaty. Čtěte více: Od ledna 2010 se zkracuje lhůta pro odvod pojistného

Na první pohled by to mohlo vypadat, že se v roce 2010 zvýší nemocenské dávky. Mění se totiž redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu v závislosti na vývoji výše průměrné mzdy. První redukční hranice je nově 791 Kč, druhá redukční hranice 1186 Kč a třetí redukční hranice 2371 Kč. Jenže zároveň se mění také procentní sazba pro výpočet nemocenského. Proto se nakonec nemocenské dávky nezvýší, ale sníží. Změna redukčních hranic ovlivní také výpočet dávek v prvních 14 dnech nemoci. Čtěte více: Se zvýšením redukčních hranic se zvyšuje i náhrada mzdy

Vyhláškami (Vyhláška č. 462/2009 Sb. vydaná Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR ze dne 16.12.2009, Vyhláška Ministerstva financí ČR č. 459/2009 Sb. ze dne 14.12.2009) se nově upravují také cestovní náhrady poskytované zaměstnancům a sazby zahraničního stravného.

Co se naopak nezmění?

Bez ohledu na původně plánovaný pokles zůstávají pro rok 2010 sazby sociálního a zdravotního pojistného stejné jako v roce 2009, tedy na 2,3 %. Čtěte více: Zaměstnavatelé 2010: Souhrn nejdůležitějších změn

S 1. lednem měl původně nabýt účinnosti zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců, jeho platnost se však posouvá až na 1. leden 2013. O jeden rok se odkládá také pokles sazby pojistného na nemocenské pojištění, které platí zaměstnavatel.

Hlavní změny pro rok 2010
Změna Co Jak
Daňové změny Výdajové paušály Snížení výdajového paušálu na 40 % u příjmů z podnikání podle zvláštních předpisů, příjmů z užití duševního vlastnictví a autorských práv, příjmů z výkonu nezávislého povolání, příjmů znalce, tlumočníka, zprostředkovatele smluv a rozhodce nebo příjmů insolvenčního správce, včetně předběžného a jeho zástupce
DPH Zvýšení na 10 a 20 %
Daně z nemovitostí Zvýšení až na dvojnásobek
Novela zákona o důchodovém pojištění Zaměstnávání důchodců Nově možnost uzavírání pracovních smluv na dobu neurčitou
Platba daní a pojistného Datum úhrady Nově se za datum úhrady bere datum připsání platby na účet úřadu, nikoliv den jejího odeslání z účtu plátce
Redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu Změna výše redukčních hranic První redukční hranice je nově 791 Kč, druhá redukční hranice 1186 Kč a třetí redukční hranice 2371 Kč

Změna pro provozovatele e-shopů

Zásadní změna týkající se prodeje zboží do zahraničí prostřednictvím internetového obchodu sice platí již od prosince 2009, není však na škodu ji v souhrnu letošních změn ještě připomenout. Internetový prodej zboží se nově jednoznačně řídí právem kupujícího, se kterým se prodávající musí seznámit. Českých obchodníků se nařízení tolik nedotkne, prodávají spíše na domácím trhu, maximálně na Slovensko, což plyne z toho, že jejich e-shopy jsou především českojazyčné, komentoval změnu pro business server Podnikatel.cz Jan Vetyška, výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci. Čtěte více: E-shopy čeká změna: Než prodáte zboží za hranice, nastudujte si tamní legislativu

Co čeká podnikatele – motoristy?

Další novinka se dotkne motoristů. V případě nehody, ke které není nutné přivolat policii, musí nově odevzdat záznam o nehodě u své pojišťovny jak viník, tak poškozený. Dosud stačilo, aby příslušný formulář odevzdal jen pojištěný viník nehody. Čtěte více: Záznam o nehodě musí nově odevzdat viník i poškozený

Rok 2009 byl pro vás:

Mění se také podmínky pro dálniční kupóny a mýtné, stejně jako jejich cena. Dálniční kupóny se budou prodávat pouze pro vozidla do 3,5 tuny, v následujících cenách a pro následující časové období:

  • na kalendářní rok za 1200 Kč (v roce 2009 cena 1000 Kč)
  • na 1 měsíc za 350 Kč (v roce 2009 cena 330 Kč)
  • na 10 dnů za 250 Kč (v roce 2009 týdenní známka za 220 Kč)

Vozidla nad 3,5 tuny budou platit mýtné. Čtěte více: Zákony 2010: Leden bude ve znamení nejen „úsporného“ balíčku

A další změny

V roce 2010 se změny dotknou také těch, kteří pobírají nebo budou nově žádat o přídavky na dítě. Klesá totiž hranice rozhodného příjmu pro nárok na tuto dávku. Plyne z toho, že těch, kteří budou mít na dávku nárok, bude méně. V lednu 2010 se hranice rozhodného příjmu i výše přídavku na dítě vrátí do původní podoby, tj. do podoby před červencem 2009. Maximálním možným příjmem rodiny pro vznik nároku na dávku je opět 2,4 násobek životního minima, uvádí Dagmar Kučerová v článku na serveru Podnikatel.cz. Čtěte více: Novela zákona sníží počet vyplacených přídavků na dítě

Koncem prosince 2009 také nabyl účinnosti zákon o volném pohybu služeb. S lednem se také mění finanční limity u veřejných zakázek. Veřejných zakázek se týká také schválené zavedení registru osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

CHP22 temata2

Velkou změnou roku 2010 je nový trestní zákoník. Ten kompletně nahrazuje dosavadní trestní zákon. Nový zákoník je rozsáhlejší a strukturovanější, zásadním způsobem mění a modernizuje české trestní právo.

Jaký bude rok 2010

Ekonomové přitom nejsou v prognózách pro Českou republiku na rok 2010 právě optimističtí. Předpokládají růst nezaměstnanosti a varují před pokračujícím zadlužováním země. Rok 2010 bude v mnoha směrech ještě těžší, uvedl například pro business server Podnikatel.cz profesor Fordham University v New Yorku Milan Zelený. Čtěte více: Milan Zelený: Rok 2010 bude v mnoha směrech ještě těžší

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).