Hlavní navigace

Od ledna se mění podmínky zaměstnávání starobních důchodců

8. 12. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Důchodci, ale i jejich zaměstnavatelé se dočkají podstatných změn. Ty se týkají jak nově uzavřených pracovních poměrů, tak i těch stávajících. Novela je přínosná pro důchodce, některé zaměstnavatele pravděpodobně nepotěší.

Počínaje lednem 2010 vstoupí v platnost novela zákona o důchodovém pojištění. Konkrétně se mění § 37, který upravuje podmínky pro výplatu starobních důchodů. Od roku 2010 již neplatí, že nárok na výplatu důchodu má zaměstnaný důchodce jen při uzavřeném pracovním poměru nebo dohodě o pracovní činnosti nepřesahujícím délku jednoho roku.

Do této doby bylo tedy možné starobního důchodce zaměstnat v maximální délce jednoho roku. Poté se mohl sjednat další pracovní poměr, případně dohoda o pracovní činnosti, ovšem opět nejvýše na jeden rok. Od ledna 2010 se starobní důchodci nově zaměstnávají na dobu neurčitou. V případě, že by chtěl zaměstnavatel zaměstnat důchodce na dobu určitou, platí obecné podmínky omezující takové zaměstnávání, tzv. „řetězení“ pracovních poměrů. Čtěte více: I v důchodovém věku můžete bez obav podnikat

Pracovní poměr na dobu určitou lze uzavřít podle zákoníku práce § 39 odst. 2 celkem na dobu nejvýše dvou let ode dne vzniku tohoto pracovního poměru. To samozřejmě platí i pro každý další pracovní poměr na dobu určitou sjednaný v uvedené době se stejným zaměstnavatelem, jestliže od skončení předchozího pracovního poměru neuplynulo minimálně šest měsíců.

Postup při přechodu uzavřených pracovních poměrů z roku 2009 do roku 2010

Toto nové ustanovení přinese celu řadu otázek, jak postupovat při již uzavřených pracovních poměrech. Pracovní poměr uzavřený se starobním důchodcem před 31. prosincem 2009 skončí uplynutím sjednané doby. Jestliže se ale zaměstnavatel se zaměstnaným důchodcem dohodnou na prodloužení pracovního poměru, započte se do celkové doby dvou let také doba trvání pracovního poměru před 1. lednem 2010. Pro lepší orientaci v této problematice připravil server Podnikatel.cz ve spolupráci s ČSSZ několik možných variant.

Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou může být realizováno cestou uzavření nového pracovního poměru nebo dodatku k pracovní smlouvě. Většina našich odpovědí vychází z předpokladu, že se jedná o dodatky, což je v praxi častější. Čtěte více: I předčasný starobní důchodce může podnikat

Uzavřený pracovní poměr končí k 31. prosinci 2009

Pracovní poměr se starobním důchodcem byl uzavřen na dobu od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008 a prodloužen dodatkem od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009.

Od 1. ledna 2010 lze s tímto důchodcem uzavřít pracovní poměr na dobu neurčitou nebo nový pracovní poměr (nelze prodloužit dodatkem) na dobu určitou, nejdéle na 2 roky.

Uzavřený pracovní poměr skončí v průběhu roku 2010

Pracovní poměr se starobním důchodcem uzavřený na období od 1. února 2008 do 31. ledna 2009, byl prodloužen dodatkem od 1. února 2009 do 31. ledna 2010.

Od 1. února 2010 je možné uzavřít pracovní poměr na dobu neurčitou nebo nový pracovní poměr (nelze prodloužit dodatkem) na dobu určitou, nejdéle na 2 roky.

Přijímání starobních důchodců na krátkodobé zástupy za nemoc nebo mateřskou dovolenou

Na pracovní poměry sjednávané opakovaně na krátkodobé zástupy za nemoc, případně za mateřskou dovolenou se nová úprava nevztahuje. Tyto lze sjednávat i nadále bez omezení.

Postup při řetězení na sebe nenavazujících pracovních poměrů

Pracovní poměr se starobním důchodcem byl uzavřen na období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008, dále od 1. ledna 2009 do 31. října 2009. Poslední pracovní poměr byl sjednán od 1. prosince 2009 na dobu určitou do 31. ledna 2010.

Dle sdělení Kamila Vařeky, ředitele odboru komunikace a tiskového mluvčího ČSSZ , lze další pracovní poměr uzavřít například od 1. března 2010 na dobu určitou nejdéle na 2 roky nebo na dobu neurčitou. K tomu, co bylo sjednáno s účinností od data spadajícího do účinnosti staré právní úpravy, se až do uplynutí doby, na kterou bylo sjednáno (tj. zde do 31. ledna 2010) nepřihlíží. Podmínka „dva roky a dost“ se začíná sledovat až od účinnosti právního vztahu spadajícího do období účinnosti nové právní úpravy (tj. zde od 1. března 2010), dodává Vařeka.

školení červen 22 - tip do článku

Anketa

Jsou změny v zaměstnávání starobních důchodců přínosné?

Jak se dotkne novela zaměstnanců, kterým bude starobní důchod přiznán v roce 2010?

Zaměstnancům s přiznaným starobním důchodem v roce 2010 se prakticky nic nezmění. Takovému zaměstnanému důchodci bude náležet od ČSSZ starobní důchod, současně však může dále pracovat. A to až do doby, než podá výpověď sám, nebo než tak učiní jeho zaměstnavatel, například z organizačních důvodů. Jak upřesnil Kamil Vařeka, nemusí dokonce zaměstnavateli ani oznamovat, že se stal starobním důchodcem. Pouze na jeho výzvu. Ten se to však stejně dozví, protože bude osloven OSSZ ke sdělení rozhodných skutečností, upřesňuje Vařeka.

Pro zaměstnance, kteří se rozhodnou pracovat i po dosažení nároku na starobní důchod bude tedy situace od roku 2010 jednodušší. Zaměstnaný důchodce se nemusí obávat, zda s ním jeho zaměstnavatel uzavře pracovní poměr na dobu určitou, což bylo doposud podmínkou pro výplatu důchodu. Naopak zaměstnavatelé, kteří často řešili snižování počtu zaměstnanců právě odchodem starobních důchodců, mohou nyní jen doufat, že tak učiní dobrovolně. V opačném případě je výplata odstupného zřejmě nemine.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).