Hlavní navigace

Novela zákona sníží počet vyplacených přídavků na dítě

17. 12. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 244086
Snížením hranice rozhodného příjmu pro nárok na dávku přídavek na dítě, se logicky sníží i počet jejich příjemců. Změnu má na svědomí tzv. Janotův úsporný balíček. Počet dávek se ale může vlivem krize v průběhu roku 2010 zvýšit.

Další změnou, kterou přináší rok 2010 je úprava zákona o státní sociální podpoře. Konkrétně se mění okruh příjemců dávky přídavek na dítě i její výše. Podmínky nároku na přídavek se změnily už v průběhu roku 2009, a to zvýšením hranice rozhodného příjmu i výše dávky. Od ledna 2010 však dochází k jejímu opětovnému snížení. Čtěte více: Životní minimum – státní sociální podpora pro každého?

Změny v přídavku na dítě v průběhu roku 2009

Od ledna 2009 měla nárok na přídavek na nezaopatřené dítě do 26 let rodina s rozhodným příjmem nižším, než je 2,4 násobek životního minima. Za rozhodný příjem se považuje příjem rodiny vždy za předchozí kalendářní rok.

V červenci 2009 došlo k rozšíření okruhu poživatelů těchto dávek zvýšením hranice rozhodného příjmu z 2,4 násobku životního minima na 2,5 násobek. Současně došlo i k navýšení dávky o 50 Kč. Těm, kteří přídavek na děti pobírali, se dávka zvýšila automaticky. Ostatní si mohli po zvýšení hranice rozhodného příjmu rodiny o dávku požádat. Čtěte více: Kolem dokola o pobírání podpory v nezaměstnanosti

Tato úprava měla původně platit až do 31. prosince 2010. Ovšem v souvislosti s přijetím zákona o státním rozpočtu České republiky, pro který se vžilo označení Janotův úsporný balíček, byl stávající zákon novelizován. Došlo tak ke zkrácení účinnosti zákona o jeden rok. V lednu 2010 se hranice rozhodného příjmu i výše přídavku na dítě vrátí do původní podoby, tj. do podoby před červencem 2009. Maximálním možným příjmem rodiny pro vznik nároku na dávku je opět 2,4 násobek životního minima. Změny ve výši přídavku na dítě jsou zobrazeny v následující tabulce.

Změny výše přídavku na dítě
Věk nezaopatřeného dítěte 1.1.2009 – 30.6. 2009 1.7. 2009 – 31.12.2009 od 1. 1. 2010
do 6 let 500 Kč 550 Kč 500 Kč
6 – 15 let 610 Kč 660 Kč 610 Kč
15 – 26 let 700 Kč 750 Kč 700 Kč
Násobek životního minima 2,4 2,5 2,4

Hospodářská krize se na počtu vyplacených dávek projeví zřejmě se zpožděním

Jak nám potvrdila vedoucí odboru státní sociální podpory Úřadu práce v Olomouci, souvisí nárůst počtu příjemců o dávku přídavek na dítě od 1. července 2009 se zvýšením hranice rozhodného příjmu z 2,40 na 2,50 násobek životního minima. Proto očekáváme od ledna 2010, resp. od února 2010, neboť dávky se vyplácejí měsíčně pozadu, snížení počtu vyplácených přídavků na děti na úroveň období před červencem 2009, sdělila Pavlína Hedererová.

Podle Hedererové není přídavek na dítě dávkou, která by reagovala na momentální finanční situaci v rodině. K tomuto účelu slouží zejména sociální příplatek a také příspěvek na bydlení, kdy rozhodnými příjmy jsou příjmy předcházejícího kalendářního čtvrtletí. Vzhledem k tomu, že tzv. rozhodné příjmy se posuzují s ročním odstupem, tzn. od 1. 10.2009 do 30. 9.2010 bude se pří výpočtu nároku na dávku vycházet z příjmů v roce 2008, kdy se v příjmech občanů ještě hospodářská krize neprojevovala. Vliv krize na tuto dávku se projeví až od října 2010, kdy se za rozhodný příjem bude považovat příjem z roku 2009. Čtěte více: Počet příjemců sociálních dávek se v roce 2009 zvýší

Anketa

Přídavky na dítě by se měly vyplácet plošně.

Kdo bude mít v roce 2010 na dávku nárok?

Na zvýšenou dávku mají rodiny s nezaopatřenými dětmi nárok naposled v měsíci prosinci 2009. Poté bude jejich nárok na dávku znovu posouzen a rodiny obdrží vyrozumění, zda nadále splňují nebo nesplňují podmínky pro její výplatu.

Příklad

Rodina, ve které žijí dvě dospělé osoby a dvě děti ve věku tři roky a osm let. Rozhodný příjem rodiny činí 22 345 Kč. Rozhodný příjem = průměrný čistý měsíční příjem rodiny stanovený z celkových příjmů za rok 2008. Jak se projeví změny v nároku na přídavek na děti u této rodiny?

Nejprve je nutné stanovit životní minimum rodiny. Výše životního minima se v roce 2010 nemění. Částky životního minima ukazuje tabulka.

Přehled částek měsíčního životního minima
Životní minimum jednotlivce 3126 Kč
Osoba posuzována první v pořadí 2880 Kč
Osoba posuzována druhá a další v pořadí:
a) osoba od 15 let, která není nezaopatřeným dítětem 2600 Kč
b) nezaopatřené dítě od 15 – 26 let věku 2250 Kč
c) nezaopatřené dítě od 6 – 15 let věku 1960 Kč
d) nezaopatřené dítě do 6 let věku 1600 Kč

Poznámka: Životní minimum jednotlivce se vztahuje pouze na domácnosti 1 osoby.

Výpočet

První dospělá osoba v domácnosti 2 880 Kč + druhá dospělá osoba v domácnosti 2 600 Kč + nezaopatřené dítě ve věku tři roky 1 600 Kč + nezaopatřené dítě ve věku osmi let 1 960 Kč = 9 040  Kč. Životní minimum rodiny činí 9 040 Kč.

Rodina neměla do 30. 6. 2009 nárok na přídavek na dítě, protože její rozhodný příjem 22 345 Kč byl vyšší než 2,4 násobek životního minima (9 040 Kč * 2,4 = 21 696 Kč). Po zvýšení hranice rozhodného příjmu na 2,5 násobek životního minima (9 040 Kč * 2,5 = 22 600 Kč) vznikl této rodině nárok na přídavek na dítě. Rodina podala žádost a její měsíční přídavky činí 550 Kč na dítě do 6 let a 660 Kč na dítě ve věku od 6 do 15 let.

Content 22 tip novy

Celková dávka rodičovského přídavku této rodiny činí 1 210 Kč. Od ledna 2010 po opětovném snížení hranice rozhodného příjmu ztratí na přídavky nárok, čili její měsíční příjem rodiny se o 1 210 Kč sníží.

O přídavky lze žádat i zpětně

Když si podnikatel spočítá životní minimum domácnosti, možná zjistí, že má i on nárok na přídavky na děti. Nic není ztraceno ani v případě, že si případný příjemce po přechodném zvýšení dávky od července 2009 do prosince 2009 žádost nepodal. O přídavky lze totiž žádat i zpětně. Nejdéle však za období 3 kalendářních měsíců. Nárok na výplatu dávky uplynutím lhůty zaniká, není tedy vhodné podání žádosti odkládat, i kdyby se mělo jednat o pouhé 3 měsíce.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).