Hlavní navigace

Počet příjemců sociálních dávek se v roce 2009 zvýší

15. 4. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Sociální systém se s nástupem roku 2009 podstatně změnil. Pracující populace se tyto změny nemusí vůbec dotknout. Nárůst nezaměstnanosti a finanční krize ale zřejmě okruh příjemců sociálních dávek rozšíří.

Finanční krize šlape Česku na paty. Jak očekává ministerstvo práce a sociálních věcí, jejím důsledkem bude i zvýšený počet příjemců sociálních dávek.

Současný systém dávek státní sociální podpory sestává z dávek závislých na výši příjmu a dávek na výši příjmu nezávislých. Dávkami závislými na výši příjmu jsou přídavek na dítě a sociální příplatek. Dávky se odvíjí od stanovené výše životního minima rodiny.

Institut životního a existenčního minima je ustanoven zákonem číslo 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění. Jedná se o minimální společensky uznané hranice peněžních příjmů k zajištění výživy občanů a ostatních základních osobních potřeb. Existenční minimum je minimální částka umožňující přežití. Čtěte více: Životní minimum

Dávky státní sociální podpory vyplácejí úřady práce místně příslušné trvalému bydlišti oprávněné osoby. Žádost lze podat na předepsaných tiskopisech, které jsou dispozici na úřadech práce, případně ke stažení na internetové adrese www.portal.mpsv­.cz.

Banner - Ekonomická recese

Podle předpokladů ministerstva práce a sociálních věcí má být letos nezaměstnaným vyplacen více než dvojnásobek původně plánované částky z fondu na podporu v nezaměstnanosti. To by mohlo mít výrazný dopad na schválený rozpočet, který původně počítal jen s pěti miliardami korun. Jak zjistil business server Podnikatel.cz na oslovených úřadech, zaznamenali v této souvislosti i nárůst žádostí o dávky závislé na výši příjmů.

Při stanovení nároku na dávky státní sociální podpory se vychází z rozhodných příjmů za předchozí období. U přídavku na dítě z příjmů za kalendářní rok 2007, a to až do 30. září 2009. U příspěvku na bydlení a sociálního příplatku z příjmů za předchozí kalendářní čtvrtletí. Vzhledem k tomu se v tomto nárůst nezaměstnanosti projevuje se zpožděním. Zatím zaznamenáváme zvýšený počet žádostí o poskytnutí informací ohledně podmínek pro nárok na dávky SSP, dále výdej tiskopisů na podání žádostí od 1. dubna 2009 a uplatnění nového nároku na rodičovský příspěvek u žen, které přišly o zaměstnání, uvedla pro business server Podnikatel.cz HANA ŠEBELOVÁ, mluvčí Úřadu práce Brno-venkov.

1. Dávky závislé na výši příjmů

Nárok na přídavky na dítě mají rodiny s nezaopatřenými dětmi do 26 let, které žijí v rodině s rozhodným příjmem nižším, než je 2,4 násobek životního minima rodiny. Přídavky se vyplácí podle věku dítěte ve třech výších:

Přídavek na dítě
Věk nezaopatřeného dítěte Výše měsíčního přídavku
do 6 let 500 Kč
6 – 15 let 610 Kč
15 – 26 let 700 Kč

Ještě v roce 2007 se rodičovský přídavek poskytoval až do výše 4 násobku životního minima rodiny. Na přídavky tedy mělo nárok více nízkopříjmových rodin. Od roku 2008 je těmto rodinám ztráta přídavku kompenzována nižšími daněmi a vyššími slevami na dani.

Rodina, ve které žije alespoň jedno nezaopatřené dítě a jejíž rozhodný příjem nepřekročí hranici 2,0 násobku stanoveného životního minima rodiny, může požádat o sociální příplatek. Jeho výši, která je závislá na počtu osob v rodině, ukazuje tabulka.

Sociální příplatek
Úplná rodina – 2 rodiče s: Životní minimum Čistý příjem rodiny pro nárok na dávky
jedním dítětem do 6 let 7080 Kč 14 160 Kč
dvěma dětmi 5, 8 let 9040 Kč 18 080 Kč
třemi dětmi 5, 8, a 12 let 11 000 Kč 22 000 Kč
čtyřmi dětmi 5, 8,12 a 16 let 13 250 Kč 26 500 Kč

2. Dávky nezávislé na výši příjmů

Dávkami nezávislými na výši příjmů jsou rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné a pohřebné. Rodičovský příspěvek je v roce 2009 stanoven ve třech výměrách. Vyplácí se v pevných měsíčních částkách, a to:

  • zvýšená výměra 11400 Kč
  • základní výměra 7600 Kč
  • snížená výměra 3800 Kč.

Výši rodičovského příspěvku v příslušné výměře obdrží rodič dle zvolené délky jeho čerpání. Rychlé čerpání rodičovského příspěvku v délce do 24 měsíců věku dítěte = zvýšená výměra, klasické čerpání rodičovského příspěvku v délce do 36 měsíců věku dítěte = základní výměra a pomalejší čerpání v základní výměře do 21 měsíců věku dítěte. Dále ve snížené výměře do 48 měsíců věku dítěte. Zvýšenou výměru však může čerpat jen rodič, jehož peněžitá podpora v mateřství činila alespoň 380 Kč za kalendářní den.

Výše rodičovského příspěvku není ovlivněna ani případnou výdělečnou činností rodiče po dobu jeho pobírání. Jediným limitem je zajištění péče o dítě po dobu výkonu práce jinou zletilou osobou nebo umístěním na omezenou dobu v zařízení pro předškolní děti. Čtěte více: Mateřská dovolená a přerušení živnosti

Tento třívýměrový model čerpání rodičovského příspěvku umožňuje rodičům zvolit takovou délku čerpání, která nejlépe vyhovuje jejich potřebám. Umožňuje tak ženám (mužům) skloubit pracovní kariéru s výchovou malých dětí. Čtete více: Od ledna pro otce dítěte mateřská, připravuje se i otcovská.

Anketa

Bude podle Vás otcovská dávka přínosem?

Od 1.1.2009 mají nárok na přídavek na dítě rodiče dětí dlouhodobě zdravotně postižených nebo dětí dlouhodobě těžce zdravotně postižených starších 7 let, pokud nepobírají příspěvek na péči.

Dávky pěstounské péče zahrnují příspěvek na úhradu potřeb dítěte, odměnu pěstouna, odměnu pěstouna ve zvláštních případech, příspěvek při převzetí dítěte a příspěvek na nákup motorového vozidla.

Content 22 tip novy

Výše porodného je v roce 2009 stanovena na 13 000 Kč na každé narozené dítě. Pohřebné ve výši 5 000 Kč náleží jednorázově osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo rodiči nezaopatřeného dítěte. Čtete více: Životní minimum – státní sociální podpora pro každého?

Mezi další poskytované sociální dávky patří:

  • dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením,
  • dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc),
  • příspěvek na péči,
  • zaměstnanost (podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci).

Zkrácení délky podpůrčí doby i uplatnění nároku na podporu v nezaměstnanosti popisoval business server Podnikatel.cz v článku: I podpora v nezaměstnanosti od ledna 2009 v novém kabátě.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).