Hlavní navigace

I podpora v nezaměstnanosti od ledna 2009 v novém kabátě

19. 1. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Od ledna 2009 se mění systém výplaty podpory v nezaměstnanosti. V prvních dvou měsících dostane nezaměstnaný podporu, která je ve výši 65 % průměrného čistého výdělku. Od ledna 2009 se zkracuje délka podpůrčí doby.

Právo na zaměstnání mají podle zákona ti, kteří chtějí a mohou pracovat. Pracovní povinnost dnes není dána zákonem. Slovo „příživník“ patří do minulosti. Člověk nemá povinnost pracovat, ale má na práci právo. V případě potřeby má člověk právo i na zprostředkování práce a na rekvalifikaci. Čtěte více: Rekvalifikujte se a začněte podnikat!

Na úřad práce se nezaměstnaní obrací s žádostí o zprostředkování práce a také s žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Stát podá pomocnou ruku hlavně lidem, kteří jsou při hledání nové práce aktivní. Systém je podle Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky nastaven tak, aby se lidé snažili co nejrychleji najít novou práci. Proto se výše podpory snižuje v závislosti na délce podpory. Nejvyšší podporu v nezaměstnanosti dostanou lidé v prvních 2 měsících. Čtěte více: Životní minimum – státní sociální podpora pro každého? 

Nárok na podporu v nezaměstnanosti nevzniká automaticky

O zprostředkování vhodného zaměstnání lze zažádat příslušný úřad práce, tj. úřad ve správním obvodu podle bydliště nezaměstnaného. Žadatel, pokud splňuje podmínky dané Zákonem o zaměstnanosti, je následně zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání.

Člověk, který přijde o práci, se zařadí do evidence uchazečů o zaměstnání dnem podání písemné žádosti o zprostředkování zaměstnání (§ 26 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). V žádosti jsou obsaženy především identifikační údaje uchazeče, údaje o jeho kvalifikaci a pracovních zkušenostech, případně údaje o zdravotních omezeních. Uchazeč ve své žádosti také určí, o jaké zaměstnání má zájem. Čtěte více: Podnikejte, i když jste v invalidním důchodě

Na úřad práce podává uchazeč o zaměstnání i žádost o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti. Na podporu nemají nárok starobní důchodci a lidé, kteří jsou v plném invalidním důchodu, a to i v situaci, že byli zaměstnání a o svou práci přišli. Na podporu v nezaměstnanosti mají nárok jen uchazeči, kteří vykonávali v rozhodném období zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ze které platili pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti alespoň 12 měsíců. Rozhodným obdobím jsou poslední 3 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání. Z tohoto vyplývá, že i podnikatel, který ukončí svou činnost, může být zařazen mezi uchazeče o zaměstnání a zažádat o podporu v nezaměstnanosti. Čtěte více: I v důchodovém věku můžete bez obav podnikat 

Podpora v nezaměstnanosti od 1. listopadu 2009

V rámci protikrizových opatření se schválilo zvýšení a prodloužení podpory v nezaměstnanosti, které má platit od 1. listopadu 2009. Aby však uchazeč o práci na štědřejší obnos dosáhl, musí splnit novou podmínku. Je třeba pracovat aspoň 24 měsíců z posledních tří let. Čtěte více: Jak bude vypadat protikrizová podpora v nezaměstnanosti?

Podpora v nezaměstnanosti nebude vyplácena uchazeči o zaměstnání, který v posledních 6 měsících před zařazením do evidence úřadu práce opakovaně ukončil vhodné zaměstnání, které mu úřad práce zprostředkoval. Opakovaně znamená nejméně dvakrát. To má předejít tomu, že uchazeč přijme práci, jen proto, aby dodržel součinnost s úřadem práce a znovu mohl nárokovat podporu. Čtěte více: Reforma se dotkla i zákona o zaměstnanosti

Jaký je váš názor na nezaměstnané?

„Bez práce nejsou koláče“ aneb výše podpory v nezaměstnanosti

V roce 2009 se relativně zvyšuje podpora v nezaměstnanosti. Podpůrčí doba se zkracuje o 1 měsíc. Celý systém je postaven na tom, že člověk, který si rychle obstará práci, bude oproti roku 2008, zvýhodněn. V prvních 2 měsících, kdy se očekává, že aktivní člověk práci najde, je vyplácena podpora ve výši 65 % průměrného čistého výdělku. To je o 15 % více než vloni. Novelizace zákona nahrává lidem aktivním a je zcela jistě motivující. Ti co pracovat nechtějí nebo nemohou delší dobu získat práci, dostanou v úhrnu podporu nižší.

Z údajů Českého statistického úřadu, vyplývá, že ve 3. čtvrtletí roku 2008 činil počet osob, které nepracují a ani nehledají aktivně práci, přičemž uvádí, že by chtěly pracovat, 190,1 tis. Zarážející je, že více než čtvrtina těchto lidí je ve věkové skupině do 24 let a značný počet lidí je ve věku od 25 – 34 let. Čtěte více: Několik rad a tipů, jak najít a udržet kvalitní zaměstnance 

Podpůrčí doba
Uchazeč ve věku 2008 2009
do 50 let 6 měs. 5 měs.
od 50 do 55 let 9 měs. 8 měs.
nad 55 let 12 měs. 11 měs.

Pozn.:

Podpůrčí doba je delší pro osoby, které se z důvodu věku, hůře uplatňují na trhu práce. Této skupině osob se věnuje zvýšená péče.

Výše podpory v nezaměstnanosti
2008 2009
1. – 3. měs. 50 % z průměrného čistého výdělku 1.- 2. měs. 65 % z průměrného čistého výdělku
od 4. měs. 45 % z průměrného čistého výdělku 3.- 4. měs. 50 % z průměrného čistého výdělku
od 5.měs. 45 % z průměrného čistého výdělku
Strop pro výplatu je 12 250 Kč Strop pro výplatu je 13 307 Kč

Strop pro výplatu podpory v nezaměstnanosti je maximální výše měsíční podpory. Podpora v nezaměstnanosti nesmí přesahovat 0,58 násobek průměrné měsíční mzdy.

V roce 2008 bylo možné maximálně měsíčně vyplatit podporu ve výši 12 250 Kč, v roce 2009 se částka navýšila na 13 307 Kč. Čtěte také: Máte zmatek v průměrech u výdělků? Poradíme, jak na výpočet

Příklad:

Pan Veselka je uchazečem o zaměstnání. Je mu 40 let. Jeho průměrný čistý příjem je 19 500 Kč.

Pro srovnání uvádíme příklad výpočtu výše podpory v nezaměstnanosti v roce 2008 a 2009.

MM balicek

Srovnání výpočtu výše podpory
Podpůrčí doba 2008 2009 Srovnání
1. měsíc 9 750 Kč 12 675 Kč 2 925 Kč
2. měsíc 9 750 Kč 12 675 Kč 2 925 Kč
3. měsíc 9 750 Kč 9 750 Kč 0 Kč
4. měsíc 8 775 Kč 9 750 Kč 975 Kč
5. měsíc 8 775 Kč 8 775 Kč 0 Kč
6. měsíc 8 775 Kč není nárok  –8 775 Kč
Celkem 57 583 Kč 53 625 Kč -3 958 Kč

Podle systému, který je platný od roku 2009, získá uchazeč o zaměstnání v 6 sledovaných měsících v úhrnu menší podporu v nezaměstnanosti než v roce 2008.

    

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).