Hlavní navigace

Podnikejte, i když jste v invalidním důchodě

14. 2. 2008
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Zákon o důchodovém pojištění nestanovuje žádné omezující podmínky pro podnikání. I když jste v plném invalidním důchodě, můžete podnikat bez dalších omezujících podmínek ve srovnání s jinými podnikateli. A navíc máte nárok na daňové zvýhodnění.

Třicetiletý stavební dělník, který od roku 1998 do roku 2007 pracoval s průměrnou měsíční hrubou mzdou 18 000 Kč a v roce 2008 utrpěl pracovní úraz, v jehož důsledku se stal plně invalidním, získá nárok na invalidní důchod ve výši asi 11 000 Kč. Protože mu to zdravotní stav umožňuje, rozhodne se podnikat v oblasti tvorby internetových prezentací. V podnikání pro něj platí běžná pravidla a navíc si může uplatnit roční daňovou slevu 5 040 Kč.

Plný invalidní důchod

Nárok na plný invalidní důchod vzniká tomu, kdo:

  • se stane plně invalidním a
  • získal potřebnou dobu pojištění (důchodového) a
  • ke dni vzniku invalidity ještě nesplňuje podmínky k čerpání starobního důchodu
nebo tomu, kdo:
  • se stal plně invalidním v důsledku pracovního úrazu.

Plná invalidita je definována jako:

  • pokles schopnosti soustavně výdělečně pracovat nejméně o 66 % nebo
  • schopnost soustavně se účastnit výdělečné činnosti jen za zcela mimořádných podmínek.

Invalidní důchod vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení. Plnou invaliditu posuzuje posudkový lékař místně příslušné OSSZ (okresní správy sociálního zabezpečení).

Problematiku podrobně upravuje Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Plného invalidního důchodu se dotýkají zejména §§ 38–42.

Zdanění důchodu

Podle Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů jsou od daně osvobozeny (§ 4 zákona) pravidelně vyplácené důchody až do částky 198 000 Kč ročně. Část důchodu přesahující tuto hranici se již daní. Pokud nemá invalidní důchodce důchod vyšší než 16 500 Kč měsíčně, zdanění se jej netýká.

Podnikání invalidního důchodce

Zákon o důchodovém pojištění nestanovuje žádné omezující podmínky pro podnikání. Pokud vám to tedy váš zdravotní stav umožňuje, můžete podnikat bez dalších omezujících podmínek ve srovnání s jiným podnikatelem. Možná výše příjmu invalidního důchodce není rovněž dnes ničím limitována. Záleží tedy pouze na aktivitě každého invalidního důchodce.

Také výdělečná činnost v cizině není překážkou pro vyplácení plného invalidního důchodu. V žádném případě tedy nedochází ke krácení invalidního důchodu v závislosti na výsledcích nebo oblasti podnikání.

Sociální a zdravotní pojištění

Z hlediska sociálního pojištění je podnikatelská činnost při souběhu s pobíráním invalidního důchodu brána jako vedlejší samostatná výdělečná činnost. Podnikající invalidní důchodce nemusí platit zálohové platby, pokud jeho hospodářský výsledek za rok není vyšší než rozhodná částka. Ta je stanovena jako 2,4 násobek minimálního měsíčního vyměřovacího základu. Do této hranice se žádné sociální pojištění neplatí.

Hranice pro neplacení sociálního pojištění (v Kč)
Rok 2008 2007
Měsíční minimální vyměřovací základ 2156 2017
2,4 násobek výše uvedeného 5175 4841
Rozhodná částka pro neplacení 62100 58092

Z hlediska zdravotního pojištění se rovněž zálohy neplatí. Invalidní důchodce je posuzován jako osoba, za kterou platí zdravotní pojištění stát. Z toho plyne, že se na něj nevztahuje minimální vyměřovací základ. Ten činí pro rok 2008 10 780 Kč měsíčně, ze kterých se odvádí zdravotní pojištění ve výši 13,5 %, tedy 1456 Kč. Podnikající invalidní důchodce platí zdravotní pojištění po skončení účetního období pouze z rozdílu mezi příjmy a uznatelnými výdaji. Na rozdíl od platby sociálního pojištění zde ale neexistuje žádná hranice pro osvobození.

Zdanění příjmů z podnikání

Za zdaňovací období 2007 se na invalidního důchodce ani dva roky po začátku jeho podnikání nevztahuje minimální daň. Od roku 2008 je ustanovení o minimální dani zrušeno, takže tato záležitost je již bezpředmětná.

Daňová sazba pro rok 2008 činí 15 %

Za rok 2007 je rostoucí dle jednotlivých daňových pásem a její sazba je stanovena ve výši 12–32 %. Více informací k tomuto tématu naleznete v našem speciálu Reforma veřejných financí.

Tak jako každý jiný poplatník může plně invalidní důchodce odečítat slevu na dani na poplatníka. Dále si může odečíst slevu na dani z důvodu pobírání plného invalidního důchodu. Je-li zároveň držitelem průkazu ZTP/P, vztahuje se na něj ještě další sleva.

Daňové slevy (v Kč)
Rok 2008 a 2009 2007
Na poplatníka 24840 7200
Plný invalidní důchod 5040 3000
Držitel průkazu ZTP/P 16140 9600

Nárok na daňovou slevu je třeba doložit finančnímu úřadu rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení o přiznání plného invalidního důchodu, nárok na slevu pro držitele průkazu ZTP/P se prokazuje předložením tohoto průkazu.

Daňový základ je dále možno upravovat běžným způsobem platným i pro ostatní poplatníky daně. Podrobné informace jsou uvedeny v § 15 a § 34 zákona o daních z příjmů. Jde například o dary na veřejně prospěšné účely nebo zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění.

Jsou podmínky pro podnikání invalidního důchodce výhodné?

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).