Hlavní navigace

Lektorská činnost a nejasné uplatnění paušálních výdajů

7. 2. 2018
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Existují činnosti, které se svým charakterem dotýkají autorského zákona. Sem nepatří jen lektoři, sporná je činnost fotografů, počítačových grafiků apod.

Přinášíme aktuální názory na možnost uplatnění výdajů procentem z příjmů. Tedy zda uplatnit výdaje jako živnostník či méně výhodné coby autor. 

Lektor nebo autor

Již v roce 2014 upozorňoval server Podnikatel.cz na dosud zcela nevyjasněnou problematiku posouzení některých druhů činností provozovaných v rámci živnostenského oprávnění, jež se pohybují na hranici autorského zákona. Typickým příkladem je činnost lektorská. Někteří přednášející z obavy přehodnocení lektorské činnosti na činnost autorskou fakturují autorské honoráře s možností využití nižšího výdajového paušálu.

Tématem se před časem zabývalo i ministerstvo financí a Komora daňových poradců ČR. V zápisu z jednání Koordinačního výboru se píše, že autorským dílem je dílo slovesné, vyjádřené řečí nebo písmem. Patří sem tedy i jeho veřejný přednes nebo jiné zpřístupnění veřejnosti. Autorem tak může být i přednášející, včetně konzultační činnosti nebo školení pro užší okruh posluchačů. Pro posouzení autorskoprávního charakteru je nezbytné posouzení velkého množství znaků, zejména jedinečnost a neopakovatelnost. 

Nelze nenamítnout, že jedinečná by měla být každá přednáška, kde nejsou pevně stanoveny osnovy (ty ostatně většinou tvoří sám lektor, opět se tedy z tohoto pohledu může jednat o činnost autorskou). Dobrý lektor by měl být vždy tvůrčí a každou přednášku přizpůsobit požadavkům zadavatele i složení účastníků. Logicky se většina přednášek nemůže slovo od slova opakovat. Více v článku: Podnikáte jako fotograf či lektor? Víte jistě, zda nejste autorem? 

Význam aktuálního soudního rozhodnutí

Ovšem v průběhu loňského roku došlo k přelomovému soudnímu rozhodnutí. Jednalo se o spor profesionálního sportovce Davida Lafaty, který uplatňoval výdaje procentem z příjmů ve výši 60 % jako živnostník. Podle názoru finanční správy neoprávněně, měl uplatnit pouze 40 %, jelikož se jednalo o nezávislé povolání. Soud však dal za pravdu Lafatovi. Čtěte více: David Lafata porazil finanční úřad, sportovci mohou být živnostníci

V soudním rozhodnutí se píše: Nejvyšší správní soud je toho názoru, že pokud je s ohledem na neujasněnost právní úpravy v zásadě možné vykonávat samostatnou činnost profesionálního sportovce dle § 7 zákona o daních z příjmů buďto jako živnostenské podnikání, nebo jako nezávislé povolání, nelze za daného právního stavu daňový subjekt nutit, aby si zvolil ten způsob, který je vhodnější z hlediska fiskálních zájmů státu. Pokud stěžovatel vykonával činnost profesionálního fotbalového hráče jako živnost na základě příslušného živnostenského oprávnění, příjmy z této činnosti představují příjmy ze živnosti dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů.

Uvedená věta by mohla přinést zásadní zvrat i v posouzení lektorské činnosti. Zajímalo nás, jaký je aktuální názor ministerstva financí. Z hlediska uplatnění výše paušálních výdajů je rozhodující, zda je lektorská činnost živností, nebo autorským dílem. Charakter činnosti je nutné posoudit s ohledem na autorský zákon a živnostenský zákon. Vysvětlil za ministerstvo Michal Žurovec.

  1. Lektorská činnost vykonávaná odborníkem v určité oblasti, která naplňuje pojmové znaky autorského díla ve smyslu § 2 autorského zákona a není podle § 3 zmíněného zákona vyloučena z ochrany, je předmětem ochrany práv podle autorského zákona. Autorským dílem je podle Michala Žurovce lektorská činnost v případě, že je dílem literárním, případně vědeckým a že je výsledkem tvůrčí činnosti autora. V tomto případě se uplatní paušální výdaj ve výši 40 % z dosažených příjmů, nejvýše 400 000 Kč.
  2. Podle přílohy č. 4 k zákonu o živnostenském podnikání patří mezi volné živnosti obor činnosti „72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“ a v tomto případě se uplatní paušální výdaj ve výši 60 % z dosažených příjmů, nejvýše 600 000 Kč.

Je tedy přednášková činnost autorskou činností, nebo živností?

Vyjádřením ministerstva financí jsme zásadní otázku, tj za jakých podmínek lze vědeckou či jinou odbornou přednášku, která bude zajisté tvůrčí činností lektora, považovat za činnost lektorskou, nevyřešili. Bude dostačující vlastnictví živnostenského oprávnění – živnost volná č. 72?

Obsahem živnosti je (mimo jiné): pořádání odborných kurzů blíže specifikovaných (například výpočetní techniky, šití, vaření, pěstování rostlin) a pořádání seminářů a školení v různých oblastech, zejména organizační zajištění kurzů a školení, zajištění prostor pro konání akce, příprava materiálů a podkladů pro školení, zajištění lektorů a vlastní lektorská činnost.

Podle Lukáše Vernera z FABIAN & PARTNERS, advokátní kanceláře lze na lektora skutečně nahlížet jako na živnostníka i autora. Živnostníkem se lektor stane ziskem živnostenského oprávnění. Od tohoto okamžiku se tedy na lektora vztahuje ustanovení o paušálních výdajích ve výši 60 %. Posuzování, zda je lektor autorem, je ale komplikovanější. Autorská díla lektora jsou pouze ta, která vzniknou na základě jeho jedinečné tvůrčí činnosti. To rozhodně není veškerá činnost, kterou lektor provádí. Jako jedinečná tvůrčí činnost mohou být posuzovány přednášky lektora či poskytování lekcí jiným způsobem. To však podle osloveného právníka nelze zobecňovat. Každá taková lekce či přednáška musí být posuzována individuálně. Není ani možné jednoznačně prohlásit, že by autorská činnost byla hlavní náplní lektora. Porovnávání, zda každá jednotlivá lekce či přednášky jsou autorským dílem dle autorského zákona, by navíc bylo značně neekonomické a zatěžující.

Spojení otázky daní lektorů a sportovců není podle Lukáše Vernera namístě. Pro sportovce často platí výjimečný právní režim. Ovšem je pravdou, že v případě neúplnosti a nejasnosti právní úpravy volba daňového režimu připadá daňovému subjektu. Právní úprava rozhodně nepředpokládá, že by měl lektor zohledňovat dopad autorského zákona na každou jeho přednášku, ale spíše pracuje se zařazením daňového subjektu do určité skupiny subjektů. Pro účel paušálních výdajů je tedy lektor živnostníkem, nikoliv autorem.

ebf 24 - tip duben

Lektor většinou není tanečník ani artista

Obdobně se k situaci staví partner Advokátní kanceláře HAVEL & PARTNER, Ivan Rámeš. Na základě našich zkušeností se domníváme, že z právního pohledu bude lektorská činnost ve většině případů provozována na základě živnostenského oprávnění. Tento závěr dovozujeme jak ze samotného vystupování daného lektora, tak z formy jeho výstupu. Jen v opravdu výjimečných případech bude výkon lektora natolik „umělecký“, že by mohl být považován za výkon odpovídající hereckému či pěveckému vystoupení. Právník poukazuje na učební pomůcky, prezentace či jiné použité materiály, kde zpravidla není přínos lektora takový, aby tyto výstupy mohly být označeny za autorské dílo – tedy jedinečný výsledek duševní činnosti autora. Typicky to platí v případech, kdy lektor prezentuje již obecně známé údaje, postupy, principy, metody, grafy nebo jiné informace, které nesplňují definici autorského díla. Za těchto okolností je v tomto případě možné hledat obdobu k činnosti profesionálních sportovců.

Podle názoru Ivana Rámeše si lze ve výjimečných případech představit lektora, který bude ve své činnosti natolik kreativní, kdy by jeho aktivitu šlo označit za umělecký výkon. Přednáška bude například prezentována ve verších, bude při ní tančit nebo provádět artistické výkony. Podobně to platí i o podobě použité prezentace a formě výstupů, kdy se může jednat o takové materiály, které jsou svojí podobou naprosto jedinečné a byly vytvořeny tvůrčí činností lektora – typicky se bude jednat o kresby, celkovou vizuální podobu, použitou terminologii apod. Za těchto okolností je tedy možné uvažovat o zařazení lektorské činnosti pod výkon dle autorského zákona, uzavírá oslovený právník.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).