Hlavní navigace

Má, nebo nemá zaměstnanec v samoizolaci nárok na náhradu mzdy?

21. 9. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Část zaměstnanců končí po návratu ze zahraničí povinně v samoizolaci. Pojem samoizolace rozhodně totožný s pojmem karanténa či izolace není.

Do běžné praxe, ale i do oblasti pracovněprávní, postupně přibývají nové pojmy. Ve spojitosti s návratem zaměstnanců ze zemí s vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem nákazy se používá pojem samoizolace neboli domácí karanténa.

Samoizolace při návratu ze zahraničí

Návrat ze zahraničí může být spojen s řadou povinností. Mezi takové povinnosti patří (mimo jiné) vyplnění příjezdového formuláře. Ten musí před vstupem do České republiky vyplnit všichni, kdo pobývali v posledních 14 dnech déle než 12 hodin v zahraničí. Povinnost se vztahuje na přijíždějící ze zemí evropských i mimoevropských s nízkým, středním, vysokým i velmi vysokým rizikem nákazy. Osoby do 18 let nevyplňují svůj vlastní formulář, ale do svého formuláře je zahrne dospělý spolucestující.

Další nepříjemnou povinností, která může být vyžadována, je odebrání se do samoizolace. Pro tento účel se samoizolací rozumí omezení volného pohybu na nezbytně nutné minimum s výjimkou:

 1. cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb a k zajištění péče o děti,
 2. akutních cest do zdravotnických zařízení,
 3. cest nezbytně nutných k obstarávání k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
 4. cest do zařízení sociálních služeb,
 5. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,
 6. pohřbů.

Výjimky uvedené v bodech 3 až 6 se nevztahují na návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy, pokud v takové zemi lidé pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech.

Samoizolace neplatí pro osoby s národním certifikátem o očkování (Digitální certifikát EU COVID) nebo některým z uznávaných certifikátů, pokud od poslední dávky uplynulo alespoň 14 dnů. Dále také pro ty, kteří prodělali nemoc, ukončili izolaci, ale od pozitivního testu neuplynulo více než 180 dnů.

Ukončení samoizolace

Samoizolaci mohou zaměstnanci ukončit po obdržení výsledku PCR testu provedeného v ČR po návratu ze zahraničí. Ten musí absolvovat:

 • u zemí s vysokým a velmi vysokým rizikem nejdříve 5. den, nejpozději 14. den po návratu do ČR, jestliže pobývali v rizikové zemi déle než 12 hodin v posledních 14 dnech,
 • u zemí s extrémním rizikem nejdříve 10. den, nejpozději 14. den po návratu do ČR, pokud pobývali v rizikové zemi déle než 12 hodin v posledních 14 dnech.

Poznámka: Uvedené informace platí k datu vydání článku. Je zřejmé, že se mohou s ohledem na situaci měnit. Aktuální opatření a seznam zemí podle míry rizika nákazy zde

Karanténa, izolace a samoizolace

Rozhodně se nejedná o totožné pojmy a zaměstnavatel by se v nich měl orientovat i s ohledem na správné posouzení překážky v práci.

 • Karanténou se rozumí oddělení osoby, která sice nevykazuje příznaky onemocnění, ale byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala v ohnisku nákazy, od ostatních fyzických osob, aby se nákaza dále nešířila.
 • Izolací se rozumí oddělení osoby, která onemocněla infekční nemocí nebo jeví příznaky tohoto onemocnění, od ostatních fyzických osob. Jde opět o to, aby se infekční onemocnění dále nešířilo.
 • Při samoizolaci nemusí být prokázáno onemocnění a osoba ani nemusela být v rizikovém kontaktu. Nařizuje se z preventivních důvodů. Např. právě při cestování, protože při něm dochází k velké mobilitě mezi státy, a tudíž k zvýšenému riziku šíření nemoci přes státní hranice.

Při samoizolaci náhrada mzdy nepřísluší

Pokud se zaměstnanec vrací ze států s vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem a nesplňuje některou z výjimek, musí počítat se samoizolací. V tomto případě jde o překážku v práci na straně zaměstnance bez nároku na náhradu mzdy. Zaměstnavatel by měl tuto informaci získat právě od zaměstnance. Nemusí přesně specifikovat zemi, kde strávil dovolenou, ale upřesnit, o jaké místo z pohledu rizika výskytu onemocnění se jedná. Právníci zaměstnavatelům doporučují ošetřit interním předpisem komu a jakým způsobem zaměstnanec tyto informace sděluje. Je vhodné rovněž určit osobu, jež rozhodne, zda může být zaměstnanec po návratu ze země se středním nebo nízkým rizikem výskytu vpuštěn na pracoviště s respirátorem i před výsledkem testu nebo až po výsledku testu. O povinnosti informovat zaměstnavatele po návratu z dovolené již server Podnikatel.cz informoval samostatným článkem.

BRAND23 Workshop

Home-office nebo řádná dovolená

V době samoizolace, respektive domácké karantény, nemusí zaměstnanec nutně skončit bez prostředků. Může se se zaměstnavatelem dohodnout na dočasné změně místa výkonu práce a pracovat z domova, takzvaně na home office. Pokud to tedy charakter práce umožňuje. Další možností je čerpání řádné dovolené. V souladu s ustanovením § 217 odst. 1 zákoníku práce určuje čerpání dovolené zaměstnavatel s alespoň 14denním předstihem, pokud se vzájemně nedohodli na kratší době seznámení. Je tedy možné se dohodnout a v době samoizolace čerpat řádnou dovolenou, respektive po návratu ze zahraniční dovolené pokračovat v čerpání řádné dovolené.

V případě neplacené překážky na straně zaměstnance je třeba myslet na odvod zdravotního pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Případný doplatek bude realizován prostřednictvím zaměstnavatele, avšak ze mzdy zaměstnance.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).