Hlavní navigace

Máme opět komplexní kalendář daně z příjmů a pojistného pro OSVČ v roce 2017

5. 1. 2017
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Server Podnikatel.cz připravil tradičně pro OSVČ kalendář daně z příjmů a sociálního a zdravotního pojištění.

Přečtěte si, kdy nejpozději musíte letos podat přiznání a přehledy a dokdy případně daně a pojistné doplatit, abyste se vyhnuli sankcím.

Čtěte také: Velký rozcestník změn v roce 2017, které se dotknou podnikatelů

Přiznání se podává do 3. dubna

Základní lhůty pro podání daňového přiznání se letos nijak nezměnily. Termínem pro OSVČ, které nevyužívají služeb daňového poradce, je 1. duben. Vzhledem k tomu, že letos tento den připadá na sobotu, mohou OSVČ podávat přiznání až do pondělí 3. dubna. Také 1. červenec připadá na sobotu, takže podnikatelé s daňovým poradcem mohou přiznání podávat až do pondělí 3. července. Do 3. dubna však musí příslušnému finančnímu úřadu tuto skutečnost doložit. Stále také platí, že za den podání se bere den, kdy OSVČ odevzdá přiznání na finančním úřadě, poště či ho odešle prostřednictvím daňového portálu nebo datové schránky.

Pozor na elektronické podání

Už dva roky navíc platí povinnost pro podnikatele, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku, podávat vybraná podání (včetně přiznání) výhradně elektronicky. V roce 2015 však platila výjimka a tyto OSVČ mohly využít tzv. e-tiskopis. Mohly tedy podat přiznání datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu a dodatečně je do 5 dnů potvrzovat v listinné formě e-tiskopisem. Od roku 2016 to však již u daně z příjmů není možné a nic se v tomto nemění ani v roce letošním.

Pokud se podnikatel s přiznáním opozdí, nemusí se hned bát, že dostane pokutu. Podle daňového řádu totiž začíná nabíhat penále až od 6. dne a činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, maximálně ale 5 % stanovené daně (s tím, že tato částka nesmí být vyšší než 300 000 Kč). V případě, že výše pokuty nepřekročí 200 korun, správce daně penále nepředepíše. Ohledně pokut se ale musí mít na pozoru již zmiňované OSVČ s datovou schránkou. Pokud totiž učiní podání přiznání jinak než elektronicky, automaticky dostanou pokutu 2000 korun.


Odevzdat do Bez rizika sankcí lze odevzdat ještě
OSVČ bez daňového poradce 3. dubna 10. dubna
OSVČ s daňovým poradcem 3. července 12. července

Doplatek daně

Pokud OSVČ vyjde v přiznání na daních nedoplatek daně z příjmů, musí jej letos uhradit rovněž do 3. dubna (případně do 3. července, pokud jde o podnikatele s daňovým poradcem). Také s doplatkem se lze o několik dní opozdit, protože úroky z prodlení začínají nabíhat až pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti. Nejpozději v pátek 7. dubna (úterý 11. července) by tak měl mít finanční úřad doplatek daně na svém účtu.


Zaplatit do Bez sankcí lze zaplatit ještě
OSVČ bez daňového poradce 3. dubna 7. dubna
OSVČ s daňovým poradcem 3. července 11. července

Kdo nezvládne daň doplatit ani do pěti dnů, začne se mu počítat úrok z prodlení. Jeho výše odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. V současné době tak činí 14,05 %. Úrok z prodlení se nepředepíše a podnikatel ho nemusí zaplatit, pokud souhrnná výše úroku nepřesáhne u jednoho druhu daně u jednoho správce daně za jedno zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní částku 200 Kč.

Přehledy se odevzdávají do 2. května

Ani u přehledů se lhůty nijak neměnily. Oba přehledy, jak pro ČSSZ, tak pro zdravotní pojišťovnu, je nutné odevzdat nejpozději do jednoho měsíce od doby, kdy měli podnikatelé podat daňové přiznání. OSVČ bez daňového poradce musí přehledy odevzdat nejpozději první pracovní den v květnu. Vzhledem k tomu, že 1. května je svátek, mají OSVČ čas do úterý 2. května. Pokud OSVČ použijí služeb daňového poradce, musí přehledy podat do úterý 1. srpna. Do konce dubna ale musí tuto skutečnost doložit místní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně.


ČSSZ odevzdat do Zdravotní pojišťovně odevzdat do
OSVČ bez daňového poradce 2. května 2. května
OSVČ s daňovým poradcem 1. srpna 1. srpna

Pozor rovněž na to, že přehledy mají za povinnost podat i OSVČ, které nemusí odevzdat daňové přiznání. Přehled pro ČSSZ musí odevzdat do pondělí 31. srpna, a přehled pro zdravotní pojišťovnu dokonce již do pondělí 10. dubna.

Za den podání se považuje den, kdy pojišťovna nebo ČSSZ přehled dostane. Na rozdíl od daně z příjmů podnikatelům v případě zpoždění s přehledem sankce automaticky nenabíhají. ČSSZ i zdravotní pojišťovny podnikatele nejprve upozorní, že přehled nepodali. Pokud by ale podnikatel výzvy ignoroval a přehled nepodal, může dostat pokutu až v řádu desetitisíců korun. Zdravotní pojišťovna může udělit pokutu až do výše 50 000 korun a ČSSZ až 20 000 korun (při opětovném nesplnění povinnosti až 100 000 korun).

Pojistné se doplácí do 8 dnů od podání přehledů

U doplatku pojistného platí, že musí být uhrazeny do 8 dnů od reálného odevzdání přehledů. Jestliže podá OSVČ přehled v poslední možný den, tedy 2. května, musí pojistné zaplatit do 10. května. Pokud si ale pospíší a podá přehled například už 2. března, musí pojistné uhradit do 10. března.

školení účto leden 23 Kučerová


ČSSZ zaplatit do Zdravotní pojišťovně zaplatit do
OSVČ bez daňového poradce 8 dní od podání přehledu 8 dní od podání přehledu
OSVČ s daňovým poradcem 8 dní od podání přehledu 8 dní od podání přehledu

Za den platby se považuje den, kdy má ČSSZ nebo zdravotní pojišťovna peníze na účtě. Kdo zaplatí pozdě, hrozí mu penále. Výše sankce činí 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh na pojistném trvá. V případě, že příslušná správa sociálního zabezpečení povolila placení dlužného pojistného ve splátkách, činí penále z takového dluhu 0,025 % z dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh trvá. Penále nabíhá ode dne následujícího po dni splatnosti pojistného do dne úhrady dluhu včetně tohoto dne. Pokuta se ale nepředepíše, pokud částka za jeden kalendářní rok nepřesáhne v úhrnu 100 korun.

U platby pojistného (ale i záloh) na zdravotní pojištění pak ale nezapomeňte, že všechny pojišťovny mají nově účty u ČNB. Zkontrolujte proto, zda neposíláte platbu na již nefunkční účet.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).