Hlavní navigace

20 milionů korun jako dotace z EU. Víme, jak je získat

25. 11. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Autor: 258398
Malé a střední podniky ze zpracovatelského průmyslu ještě mohou získat dotaci na nové stroje či ICT. A to až do výše 20 milionů korun.

Zřejmě poslední šance získat dotace na nové stroje či ICT vybavení se ke konci roku otevírá malým a středním podnikům působícím v oblasti zpracovatelského průmyslu. V listopadu bylo vyhlášeno pokračování výzvy programu Rozvoj, v rámci něhož můžou podnikatelé získat dotaci na nové stroje a technologické vybavení, včetně příslušného řídícího software pro stroje či potřebných patentových licencí. Od ledna bude otevřen také program ICT v podnicích, podporující zavádění nových ICT technologií.

Pořiďte nové výrobní technologie z peněz EU

Program Rozvoj umožňuje získat dotaci na nové výrobní technologie ve výši 1 až 20 mil. Kč. Podnikatel vždy obdrží dotace zpětně na základě opravdu vynaložených výdajů, a to ve výši 40–60 % podle regionu, ve kterém je projekt realizován, a podle velikosti podniku. Důležitou podmínkou je, že o dotaci nesmí žádat tzv. mikropodniky do 10 zaměstnanců s provozovnou v obci do 2000 obyvatel. Tyto společnosti jsou totiž dotovány v rámci Programu rozvoje venkova.

Program Rozvoj se týká pouze malých a středních podniků působících na území regionů se soustředěnou podporou státu či vyšší mírou nezaměstnanosti, typicky se jedná o severní Čechy a severní Moravu. Konkrétně jsou tyto regiony specifikovány v příloze výzvy. Tu naleznete na stránkách agentury CzechInvest, která má program na starosti.

Nové technologie pořízené v rámci dotačního projektu by měly splňovat minimálně požadavek na zvýšení technických a užitných parametrů oproti stávajícím technologiím používaným ve společnosti a (nebo) by měly přispět k výraznému navýšení výrobních kapacit, obratu společnosti a zvýšit přidanou hodnoty výroby.

Program Rozvoj patří mezi nejžádanější dotační tituly vůbec. O dotaci v rámci tohoto programu již žádaly stovky firem a pravděpodobně tomu tak bude i v rámci aktuální výzvy. Příjem registračních žádostí bude probíhat od 15. ledna 2012 do 28. února 2012, je však velice pravděpodobné, že dojde k jeho předčasnému uzavření kvůli výraznému překročení alokace. Žadatelům proto doporučujeme podat žádosti hned v prvních dnech po otevření příjmu.

Jak zvýšit své šance na úspěch

Pravděpodobnost úspěchu žádosti lze odhadnout na základě analýzy výběrových kritérií, která přidělují dle předepsané struktury maximálně 100 bodů.

Šanci na úspěch má finančně stabilní společnost s kvalitním projektem. Až třicet bodů můžete získat za finanční zdraví a finanční realizovatelnost projektu. Klíčová je stávající ekonomická situace žadatele hodnocená ratingem na základě finančních výkazů s posledních dvou let, důležité je také zajištění předfinancování investice buď úvěrem, nebo vlastními zdroji.

Čím déle podnik žadatelé působí v oboru, tím více bodu obdrží (co rok, to 0,5 bodu – max. 4), zároveň je důležité, zda disponuje dlouhodobými odběrateli. Kladně je také hodnoceno vlastnictví certifikátů v řízení jakosti a další ISO. Čtěte také: ISO: Známka kvality nebo vyhozené peníze?

Samotný projekty by měl mít přínos pro ochranu životního prostředí, za snížení emisí, spotřeby energie a odpadovosti nových technologií lze obdržet až 9 bodů. V případě, že díky projektu dojde k vytvoření nových pracovních míst, získá projekt 6 bodů. Velmi důležitá je i úroveň modernizace technologií i výrobního procesu, za kterou můžete obdržet až 15 bodů.

Míra úspěšnosti v programu Rozvoj se v minulých výzvách pohybovala okolo 55 %, nyní se však vzhledem k menší alokaci a předpokládanému přetlaku žádostí očekává o něco nižší. Zda žadatel dotaci skutečně obdrží, záleží především na kvalitě jeho projektu, ale do velké míry také na úrovni zpracování samotné žádosti. Zejména žadatelům s menšími nebo žádnými zkušenostmi se strukturálními fondy EU proto doporučujeme uvažovat o spolupráci s poradenskou nebo konzultační společností, která má s danými programy dostatek zkušeností, díky kterým zvýší vaše šance na zisk dotace.

Čerpejte dotace také na nové ICT vybavení

Na začátku roku 2012 by měl být pro příjem registračních žádostí otevřen program ICT v podnicích, rovněž určený pro malé a střední podniky působící primárně ve výrobním sektoru. Na tento program se nevztahuje podobné územní omezení jako na program Rozvoj, podmínkou však je realizace projektu mimo území hl. m. Prahy, samotné sídlo společnosti však nehraje roli.

V rámci projektu můžete pořídit například nový ERP, nové moduly, rozšíření funkcionalit, CRM, CAD-CAM aj., k tomu i nutný hardware na provoz aplikací, jako servery, PC, notebooky atp. Dotace se přitom vztahuje nejen na licence software, ale i na implementaci a zaškolení pracovníků dodavatelem software. Čtěte také: 6 pravidel a další rady pro výběr informačních technologií pro firmu

Výše dotace se pohybuje od 350 tisíc Kč do 20 mil. Kč, je tedy nutné provést investice v řádech statisíců. V rámci programu však není podporována pouhá obměna hardware, ideální projekt obsahuje pořízení softwarových aplikací, které budou mít jednoznačný přínos pro fungování podniku a napomůžou zvýšení jeho konkurenceschop­nosti.

Pro získání dotace je důležité, abyste měli jako žadatel řádně promyšlen a sepsán svůj podnikatelský záměr, tj. abyste dokázali přesně vyjádřit důvody pro pořízení dané investice do IT, a jaké přínosy bude mít tato investice pro efektivitu vašeho podnikání, ať již např. při výrobě, komunikaci se zákazníky či v dalších podnikových agendách a procesech. Na základě kvalitního podnikatelského záměru, který se předkládá spolu se žádostí o dotaci, je žadateli dotace přidělena.

Výstupy projektu musí být udrženy po dobu tří let. Po tuto dobu je tedy nutno mít ve vlastnictví či ekvivalentně nahradit veškerý majetek pořízený v rámci dotace. Proto je klíčové, abyste v podnikatelském záměru popsali relativně podrobně funkcionality a očekávané přínosy konkrétního IT řešení, které budete v rámci projektu realizovat. Za tímto účelem je vhodné, abyste již před podáním Plné žádosti provedli výběr dodavatele a samotného řešení, případně abyste si nechali vyhotovit analýzu svých IT potřeb a požadavků na nový informační systém či jeho části.

Pro server Podnikatel.cz připravila společnost eNovation, s.r.o. 

enovation

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Milan Struna působí ve společnosti eNovation s.r.o., je specialistou na administraci dotačních projektů OPPI.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).