Hlavní navigace

Na co si dát pozor při sjednávání prázdninových brigád

25. 6. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
I krátkodobé pracovní poměry či dohody mají svá pravidla. Zejména pokud se jedná o mladistvé studenty, je třeba se mít na pozoru. Čtěte, na co nezapomenout.

Blíží se období prázdninových brigád. Je čas na shrnutí základních pravidel, tj. odkdy je možné zaměstnávat, zda jsou nutné vstupní lékařské prohlídky, zpřísněné podmínky zaměstnávání mladistvých apod.

Pojem brigádník

Předně je třeba připomenout, že v praxi zavedený pojem „brigádník“ zákoník práce nezná. Jedná se o neoficiální označení zaměstnance v krátkodobém pracovním poměru nebo na základě dohod konaných mimo pracovní poměr. Zejména na příležitostné, nepravidelné, jednorázové práce nebo práce malého rozsahu.

A právě takové pracovní poměry či dohody se sjednávají o letních prázdninách. Ať už se jedná o „studentské brigády“ či nejrůznější krátkodobé přivýdělky. Zaměstnavatel by si měl dát pozor na jednotlivá ustanovení zákonů. Jde o krátkodobé činnosti, ovšem mají svá úskalí.

Spodní hranice uzavření pracovněprávního vztahu

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Spodní hranici uzavření pracovního poměru už v zákoníku práce nenajdeme. 

Dle zákoníku práce mohla ještě vloni pracovní smlouvu uzavřít osoba, která dosáhla věku 15 let. Zaměstnavatel však nesměl sjednat jako den nástupu do práce den, který by předcházel dni, kdy bude ukončena povinná školní docházka. Toto ustanovení se od ledna 2014 přesunulo do nového občanského zákoníku. Zaměstnavatel nyní může v souladu s § 35 nového občanského zákoníku s patnáctiletým zaměstnancem uzavřít pracovní smlouvu či dohodu až po dokončení povinné školní docházky. Smlouvu již není možné před ukončením školního roku ani sepsat (byť se dnem nástupu až o prázdninách). Čtěte více: Podnikání a zaměstnávání neplnoletých od roku 2014

Pracovní poměr nebo dohoda?

Posouzení, zda se bude jednat o pracovní poměr nebo dohodu, je výhradně na účastnících tohoto pracovního vztahu. Záleží na konkrétních podmínkách výkonu práce. Sjednání časově omezeného pracovního poměru ale může být komplikovanější (vyžaduje se například vstupní lékařská prohlídka), na druhou stranu nejsou účastníci limitováni maximálním rozsahem práce, jako je tomu u dohod konaných mimo pracovní poměr.

  • Dohoda o provedení práce – rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. V dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá. 
  • Dohoda o pracovní činnosti –  sjednává se maximálně v rozsahu nepřekračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Posuzuje se za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů. V dohodě musí být uzavřen sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá.

Nezapomeňte: Maximální možná délka směny dle zákoníku práce je 12 hodin (u mladistvých maximálně 8 hodin). V případě pracovního poměru je třeba pohlídat hodinovou nebo měsíční minimální mzdu, včetně příslušné úrovně zaručené mzdy. U dohod konaných mimo pracovní poměr je důležitá pouze hodinová sazba minimální mzdy. Zaručená mzda se dohod netýká.

Vstupní lékařské prohlídky

Jak již bylo zmíněno, u pracovního poměru je nutná vstupní lékařská prohlídka. Pakliže se jedná o mladistvého zaměstnance, musí ji vždy uhradit zaměstnavatel (nemohou se dohodnout na částečné nebo úplné úhradě zaměstnancem). V oblasti dohod konaných mimo pracovní poměr je situace jiná. Ustanovení paragrafu 59 zákona o specifických zdravotních službách přesně vymezuje, ve kterých případech je nutné provést vstupní lékařskou prohlídku. Je povinná při výkonu rizikových prací nebo pokud ji pro sjednaný druh práce vyžaduje jiný právní předpis (například lékařská prohlídka řidičů z povolání, prohlídka nočních zaměstnanců, zaměstnanců pracujících v potravinářství apod.). Zaměstnavatel však může prohlídku s ohledem na § 103 odst. 1 písm. a zákoníku práce vyžadovat i v ostatních případech, protože nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. Čtěte také: Výběr brigádníků nepodceňujte, postupujte, jako byste najímali stálé zaměstnance

Rizikovou prací, kterou se pro účely zákona o ochraně veřejného zdraví rozumí práce, při níž je nebezpečí vzniku nemoci z povolání nebo jiné nemoci související s prací, je práce zařazená do kategorie třetí a čtvrté a dále práce zařazená do kategorie druhé (takzvaná dvojka s rizikem), o níž takto rozhodne příslušný orgán ochrany veřejného zdraví nebo tak stanoví zvláštní právní předpis. Podrobněji § 39 zákona o ochraně veřejného zdraví.

Je tedy vhodné předem vědět o jakou pozici se jedná (zda to náhodou není práce riziková) a v případě vzniku nové pracovní pozice ji včas zatřídit a poslat oznámení na příslušnou hygienickou stanici dle ustanovení § 37 zákona o ochraně veřejného zdraví.

Zaměstnávání mladistvých

Mladistvým je zaměstnanec mladší 18 let. Jeho délka směny nesmí v jednotlivých dnech překročit 8 hodin (ve více pracovních vztazích nesmí týdenní délka pracovní doby ve svém souhrnu překročit 40 hodin týdně). Zaměstnavatel by měl při přijetí mladistvého zaměstnance zjistit, zda nemá uzavřený ještě jiný pracovněprávní vztah (pracovní poměr na částečný úvazek, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti) a pokud ano, v jakém rozsahu. Osobní spis mladistvého studenta má tento údaj obsahovat.

Mladistvému zaměstnanci musí být poskytnuta bezpečnostní přestávka na jídlo a oddech nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce, na rozdíl od ostatních zaměstnanců, kterým se přestávka poskytuje nejdéle po 6 hodinách práce. Zaměstnavatel nesmí zaměstnávat mladistvé zaměstnance prací přes čas a prací v noci. Výjimkou je noční práce pod dohledem zaměstnance staršího 18 let, nepřesahující 1 hodinu, jestliže je to potřeba pro přípravu na jejich budoucí povolání.

I v případě krátkodobých brigád je třeba vést seznam mladistvých zaměstnanců v souladu s § 246 zákoníku práce. Seznam obsahuje jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a druh práce, který tento zaměstnanec vykonává. Čtěte také: Vyvarujte se chyb při zaměstnávání brigádníků

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).