Hlavní navigace

Náhrada mzdy v době dočasné pracovní neschopnosti bude v roce 2021 vyšší

13. 10. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Redukční hranice pro náhradu mzdy a nemocenské dávky se každoročně zvyšují. Již je známo, o kolik si zaměstnanci následující rok na dávkách polepší.

Náhrada mzdy (platu, odměny) poskytovaná zaměstnavatelem i následné nemocenské od České správy sociálního zabezpečení se díky redukčním hranicím zvyšuje. Poskytuje se v souladu s § 192 zákoníku práce pouze v období prvních 14 kalendářních dnů nemoci. Třídenní karenční doba byla v roce 2019 zrušena, zaměstnanci náleží náhrada mzdy od první zameškané směny. Od patnáctého dne je zabezpečen nemocenským od České správy sociálního zabezpečení.

Redukční hranice pro nemocenské

Pro úpravu výdělku zaměstnance (respektive vyměřovacího základu) se využívají redukční hranice stanovené § 22 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění. Ty jsou každoročně odvozovány ze všeobecného vyměřovacího základu, stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění (za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se výše redukčních hranic stanoví). Pro rok 2021 se bude vycházet z vyměřovacího základu roku 2019. Bude vyhlášeno samostatným sdělením ministerstva práce a sociálních věcí. Jde o údaj, který se stanoví z vyhlášené průměrné mzdy dle nařízení vlády č. 381/2020 Sb. Z průměrné mzdy se odvozují také zálohy pro OSVČ, vyměřovací základ pro účast na nemocenském pojištění a další. Tyto důležité číselné údaje již byly zveřejněny v článku Zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ v roce 2021 vzrostou

Redukční hranice pro nemocenské
Redukční hranice První Druhá Třetí
Rok 2020 1 162 Kč 1 742 Kč 3 484 Kč
Rok 2021 1 182 Kč 1 773 Kč 3 545 Kč

Náhrada mzdy pro rok 2021

Při výpočtu náhrady mzdy se upravuje zjištěný průměrný výdělek stejným způsobem jako pro výpočet nemocenského z nemocenského pojištění. Příslušná redukční hranice stanovená pro účely nemocenského pojištění se následně vynásobí koeficientem 0,175 a zaokrouhlí na haléře směrem nahoru. Průměrný hodinový výdělek pro náhradu mzdy se stanoví stejným způsobem jako výdělek pro pracovněprávní účely, tj. z předchozího kalendářního čtvrtletí. Pokud zaměstnanec neodpracoval v tomto období alespoň 21 dnů, použije se v souladu s § 356 zákoníku práce výdělek pravděpodobný.

Redukční hranice se každoročně mění minimálně, ale i tak je nutné upravit údaje pro výpočet nemocenského a náhradu mzdy. Poskytovatel mzdového programu by měl na tuto změnu reagovat automaticky. Náhrada mzdy za pracovní neschopnost v měsíci lednu 2021 již bude vypočtena dle nových redukčních hranic.

Redukční hranice pro náhradu mzdy

Krok první

Výpočet redukční hodinové hranice pro náhradu mzdy z redukčních hranic (RH) pro nemocenské pojištění:

  • První RH: 1 182 × 0,175 = 206,85 Kč
  • Druhá RH: 1 773 × 0,175 = 310,275 Kč
  • Třetí RH: 3 545 × 0,175 = 620,375 Kč
Redukční hranice pro náhradu mzdy
Redukční hranice První Druhá Třetí
Rok 2020 203,35 Kč 304,85 Kč 609,70 Kč
Rok 2021 206,85 Kč 310,28 Kč 620,38 Kč

Krok druhý

Dále se postupuje v souladu se zákonem o nemocenském pojištění. Částka první redukční hranice se započítává z průměrného hodinového výdělku ve výši 90 %. Z rozdílu částky druhé a první redukční hranice se započítává 60 % průměrného hodinového výdělku a z rozdílu třetí a druhé redukční hranice se započítává 30 % průměrného hodinového výdělku. K částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

  • 1. redukční hranice: 206,85 × 0,9 = 186,165 Kč
  • 2. redukční hranice: (310,28 – 206,85) × 0,6 = 103,43 × 0,6 = 62,058 Kč
  • 3. redukční hranice: (620,38 – 310,28) × 0,3 = 310,10 × 0,3 = 93,03 Kč

Maximální upravený redukovaný základ: 186,165 + 62,058 + 93,03 = 341,253 Kč.

Krok třetí

Vypočte se náhrada mzdy z upraveného průměrného hodinového výdělku náležícího od první zameškané směny při dočasné pracovní neschopnosti. Náhrada mzdy přísluší ve výši 60 % upraveného průměrného výdělku. Zaokrouhluje se na haléře, teprve za celý kalendářní měsíc se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru.

Příklad pro srovnání náhrady mzdy v roce 2020 s rokem 2021

Onemocněl zaměstnanec pracující v běžných osmihodinových směnách s průměrným hodinovým výdělkem 238,10 Kč, což odpovídá hrubé měsíční mzdě ve výši cca 40 000 Kč. Jeho pracovní neschopnost ve druhé polovině roku (počítáno bez karenční doby) trvala jeden pracovní týden (od pondělí do neděle).

Rok 2020

  • Z první redukční hranice bude započteno 183,015 Kč.
  • Z druhé redukční hranice bude započteno 20,85 Kč tj. (238,10 – 203,35) x 0,6.

Hodinová náhrada mzdy činí 122,319 Kč, tj. 60 % z (183,015 + 20,85). Vypočtená náhrada mzdy činí po zaokrouhlení na celé koruny nahoru 4 893 Kč (122,319 × 40 hodin).

Rok 2021

  • Z první redukční hranice bude započteno 186,165 Kč.
  • Z druhé redukční hranice bude započteno 18,75 Kč, tj. (238,10 – 206,85) x 0,6.

Hodinová náhrada mzdy činí 122,949 tj. 60 % z (186,165 + 18,75). Vypočtená náhrada mzdy činí po zaokrouhlení na celé koruny nahoru 4 918 Kč (122,949 × 40 hodin). 

V roce 2021 si náš zaměstnanec ve srovnání s rokem předchozím polepší na náhradě mzdy o pouhých 25 korun.

BRAND23 Workshop

Podklady pro výpočet nemocenských dávek

Již od roku 2020 zaměstnanci nepředávají zaměstnavatelům žádné části formuláře dočasné pracovní neschopnosti ani takzvané lístky na peníze. Jediným tištěným dokladem při dočasné pracovní neschopnosti je „průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce“, který si ponechají. Dokladem pro omluvení nepřítomnosti v práci a výplatu náhrady mzdy v době prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti jsou informace od ČSSZ v elektronické podobě. Zaměstnavatel pro jejich získání využívá on-line služby. Zaměstnanci jsou však nadále povinni neprodleně své zaměstnavatele informovat o dočasné pracovní neschopnosti a předpokládané době jejího trvání. Forma není zákonem stanovena. Zaměstnavatel stanoví, komu a jakou formou se tyto informace sdělují (e-mail, telefon atd.).

Od 1. září 2020 předává zaměstnavatel podklady (vyměřovací základ) pro výpočet nemocenských dávek OSSZ elektronicky (stejně jako vyměřovací základ pro výpočet nemocenské při dočasné pracovní neschopnosti). Ovšem příslušné formuláře (žádost o dávku PPM, otcovskou, ošetřovné a další) předávají zaměstnanci nadále svému zaměstnavateli v papírové podobě.

Náhrada mzdy v dočasné pracovní neschopnosti

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).