Hlavní navigace

Pozor, nárok na dovolenou může na konci roku zaniknout

15. 12. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 244974
Rozvrh čerpání dovolené určuje zaměstnavatel. Pokud však zaměstnanec nevyčerpá dovolenou do konce následujícího roku, právo na dovolenou zaniká. Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci nevyčerpanou dovolenou proplatit, jen pokud pracovní poměr končí.

Mezi nejvýznamnější nároky zaměstnance patří dovolená na zotavenou. Dovolená na zotavenou je placené volno, které zaměstnanec čerpá v souladu s § 211 Zákoníku práce.

Dovolená nebo její poměrná část se poskytne zaměstnanci, který u stejného zaměstnavatele pracoval alespoň 60 směn v kalendářním roce. Poměrná část dovolené se poskytne, pokud pracovní poměr netrval celý kalendářní rok. Čtěte více: Jak skloubit dovolené svých zaměstnanců a nezůstat ve firmě sám

V případě, že zaměstnanec nepracoval u stejného zaměstnavatele alespoň 60 dnů, vyměřuje se dovolená za odpracované dny (§ 214 Zákoník práce). Za každých 21 odpracovaných dnů má zaměstnanec právo na 1/12 dovolené poskytované za kalendářní rok.

Základní výměra dovolené je 4 týdny. Podnik však může svým zaměstnancům zvýšit nárok na dovolenou, a to buď ujednáním v kolektivní smlouvě, pracovní smlouvě nebo v rámci interních předpisů. Dovolená nemusí být vyměřena na celé týdny, lze ji vyměřit i na kalendářní dny. Dokonce lze dovolenou vyměřit rozdílně pro různé skupiny zaměstnanců, ale nesmí být porušena zásada rovného zacházení se zaměstnanci (§ 13 a § 14 Zákoníku práce).

Prodlouženou dovolenou mají i lidé, kteří vykonávají specifické profese. Asi nejznámějším případem je dovolená pedagogických pracovníků, která je stanovena na 8 týdnů.

Pro zaměstnance, kteří pracují ve ztížených pracovních podmínkách, je určena dodatková dovolená. Zákoník práce dodatkovou dovolenou upravuje § 215. Dodatková dovolená se poskytuje v délce 1 týdne za kalendářní rok. Čtěte více: Prodlouženou dovolenou nesmíme přidělovat jen „oblíbencům“

Vyčerpejte svou dovolenou včas!

Ne zřídka jsme se setkávali v praxi se zaměstnanci, kteří dovolenou nevybírali a nechávali si ji od zaměstnavatele proplatit. Zákoník práce dnes určuje povinné čerpání dovolené. Doba odpočinku je v současné úpravě Zákoníku práce prioritou.

Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel. Zaměstnavatel vytváří rozvrh čerpání dovolené svých zaměstnanců. V rozvrhu by měla být zohledněna celková délka dovolené. Zaměstnavatel by měl určit vyčerpání celé dovolené do konce roku. Čtěte více: Průzkum: Stravenky, dovolená a zdravotní péče jsou nejatraktivnějšími benefity

Samozřejmě se musí přihlížet na provozní zájmy podniku. Méně obvyklé je poskytnout zaměstnanci celou dovolenou vcelku. Zaměstnanci čerpají svou dovolenou v několika částech. Zákon však určuje, že jedna část dovolené musí činit nejméně 2 týdny vcelku, pokud se nedohodne zaměstnanec se zaměstnavatelem jinak.

Zaměstnavatel musí určit zaměstnanci čerpání alespoň 4 týdnů, pokud zaměstnanci na dovolenou právo vzniklo.

Převod dovolené do příštího roku je možný jen:

  • z naléhavých provozních důvodů,
  • při překážkách v práci, kvůli kterým nebylo možné určit čerpání dovolené.

Dovolená, kterou jsme převedli do příštího roku, tzv. stará dovolená, musí být vyčerpána do konce následujícího roku.

Příklad:

Zaměstnanec Josef Hořejší měl v roce 2007 nárok na 4 týdny dovolené. Z této dovolené do konce roku 2007 nevyčerpal 5 dní. Tyto dny lze převést do roku 2008. V roce 2008 tuto dovolenou musí vyčerpat, jinak mu nárok na tuto dovolenou zanikne.

Anketa

Poskytujete vašim zaměstnancům dovolenou nad rámec zákonem stanovených 4 týdnů dovolené?

Čerpejte dovolenou, nárok na dovolenou může zaniknout

Zaměstnavatel určí zaměstnanci, kdy bude svou dovolenou čerpat. Pokud zaměstnavatel neurčí dobu k čerpání „staré“ dovolené do 31. října příštího roku, zaměstnanec nastoupí na nevyčerpanou dovolenou v první následující pracovní den.

Příklad:

Zaměstnanec Jiří Forejt nevyčerpal dovolenou v roce 2007. Tato dovolená mu byla převedena do roku 2008. Zaměstnavatel v rozvrhu dovolených neurčil zaměstnanci nástup na dovolenou. Podle Zákoníku práce může pan Forejt nastoupit na dovolenou 1. listopadu 2008.

Pokud by zaměstnanec nevyčerpal starou dovolenou (letos je to dovolená z roku 2007) ani do konce následujícího roku (tj. do konce roku 2008), nárok zaměstnance na dovolenou zaniká. Tato právní úprava je platná již od 1. 10. 2004. Čtěte více: Jak na čerpání dovolené a převod do nového zaměstnání?

Nadstandardní dovolená

Standardní dovolená činí 4 týdny v každém roce. Podle tradičního způsobu se nejprve čerpá celá „stará“ dovolená, a pak teprve dovolená běžného roku. Nároky zaměstnance se tak uspokojí v pořadí, v němž vznikaly.

Příklad:

Paní Pilná nevyčerpala 10 dní dovolené v roce 2007. V roce 2008 ji vznikl nárok na dovolenou za kalendářní rok v délce 4 týdnů.

V roce 2008 čerpá 14 dnů v červenci. Tato dovolená odpovídá 10 dnům staré dovolené z roku 2007 a 4 dnům nové dovolené z roku 2008.

Nadstandardní dovolená, která přesahuje 4 týdny, se může vyčerpat až do konce přespříštího roku (viz § 218 Zákoníku práce). V roce 2008 může zaměstnanec naposledy vyčerpat nadstandardní dovolenou z roku 2006. K převodu nadstandardní dovolené roku dává zaměstnanec vždy písemný souhlas.

Bohužel, právní výklad Zákoníku práce v této oblasti není jednoznačný. Konkrétní řešení situace stanoví vždy zaměstnavatel. Při řešení převodu dovolené do příštího roku uplatňuje zaměstnavatel jednotný postup, který si určí např. interním předpisem. Čtěte více: Nový zákoník práce: odstupné za kratší výpovědní lhůtu

Náhrada za nevyčerpanou dovolenou

Zaměstnavatel je povinen nevyčerpanou standardní část dovolené proplatit jen při skončení pracovního poměru. Pro výpočet náhrady se použije průměrný výdělek.

skoleni_27_5

Zaměstnanec má však nárok na proplacení nadstandardní části dovolené, a to do konce příštího kalendářního roku, pokud se dovolená nepřevádí ještě do přespříštího roku.

Nadstandardní dovolená za rok 2006 může být proplacena v roce 2007. Zaměstnanec, který písemně požádá o převod dovolené do roku 2008 a tuto starou dovolenou z roku 2006 opět nevyčerpá, má nárok na náhradu za nevyčerpanou dovolenou v roce 2008. Čtěte více: Máte zmatek v průměrech u výdělků? Poradíme, jak na výpočet

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).