Hlavní navigace

Nárok na krizové ošetřovné mají nově třeba i tety nebo babičky

4. 5. 2021
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Depositphotos, podle licence: Rights Managed
Krizové ošetřovné totiž mohou nově čerpat i příbuzní žijící mimo společnou domácnost. Jak prokážou, že jsou s ošetřovanou osobou příbuzní a další otázky.

Na konci dubna došlo k rozšíření možnosti čerpat ošetřovné poskytované z důvodu uzavření školských a dětských zařízení. Nárok na dávku mohou uplatnit nejen rodiče a osoby, s nimiž děti žijí ve společné domácnosti, ale i nejbližší příbuzní bez ohledu na to, zda podmínku společné domácnosti splňují. 

Co se tedy přesně mění?

Doposud byla podmínkou vzniku nároku na ošetřovné poskytované z důvodu uzavření školských a dětských zařízení skutečnost, že osoba, o niž má být pečováno (dítě mladší 10 let a další osoby, u nichž je dán nárok na krizové ošetřovné), žije se zaměstnancem, který o ni pečuje a který bude nárok na ošetřovné uplatňovat, ve společné domácnosti.

Výjimku tvořily pouze ty případy, kdy se jedná o péči o dítě mladší 10 let jeho rodičem. Proto nemohl být nárok na dávku přiznán např. prarodičům dítěte, pokud žili v jiném městě a domácnost s dítětem nesdíleli.

Nově se kromě rodičů přestává podmínka společné domácnosti sledovat u osob v zákonem stanoveném příbuzenském vztahu k dítěti, tzv. přímé nebo vedlejší linii. Příbuznost se posuzuje podle ustanovení občanského zákoníku (§ 772 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů).

U koho tedy nemusí být podmínka společné domácnosti splněna?

Jak je uvedeno výše, jedná se o osoby, které jsou s osobou, o niž má být pečováno, v příbuzenském vztahu v přímé či vedlejší linii. Pochopitelně základní podmínkou zůstává účast na nemocenském pojištění osob, které o ošetřovné žádají.

Osoby jsou v příbuzné linii přímé, pochází-li jedna od druhé. V této skupině osob jde tedy o prarodiče, nejčastěji babičku nebo dědečka, kteří namísto zaměstnání pečují o dítě, jež má uzavřenu školu nebo školku z důvodu epidemie.
Osoby jsou příbuzné ve vedlejší linii, mají-li společného předka, ale přitom nepocházejí jedna od druhé. V této skupině osob jde tedy o sourozence, tety a strýce nebo např. neteře a synovce. Nejčastěji bude o ošetřovné žádat právě strýc nebo teta dítěte/osoby, o kterou je pečováno.

Jak prokážu, že jsem s ošetřovanou osobou příbuzný?

Splnění podmínky příbuznosti v linii přímé či vedlejší se v souladu s právní úpravou dokládá čestným prohlášením žadatele o dávku. Na tiskopisu „Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část“ je v části B, kde se vyplňují údaje o ošetřované osobě, vyhrazeno zvláštní pole pro vyplnění rodinného (příbuzenského) vztahu.

CIF 24 - tip - superearly cena

Od jakého data a jakým způsobem lze nárok na dávku uplatnit?

Právní úprava je účinná od 30. 4. 2021. Ode dne účinnosti zákona tedy může nárok na ošetřovné uplatnit i „příbuzný“, který do té doby nesplňoval podmínku společné domácnosti, a to za dny, ve kterých pečoval.

Nárok se uplatňuje standardně, a to na tiskopisu Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část“. Ani předání zaměstnavateli a jeho postup se nijak nemění. Protože půjde o osoby, které doposud nepečovaly, generují si tiskopis s novým číslem žádosti.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).