Hlavní navigace

Nejhorší novinka roku 2016 podle podnikatelů? Jednoznačně kontrolní hlášení

19. 1. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Skoro dvě pětiny podnikatelů označily za nejhorší legislativní novinku kontrolní hlášení. Pokud by začala letos platit EET, o první místo se s hlášeními podělí.

Už počtvrté za sebou zmapoval server Podnikatel.cz názory podnikatelů na legislativní novinky nového roku. Letošní anketa má jednoznačného vítěze – povinnost podávat kontrolní hlášení k DPH. Pokud však letos nabude účinnosti zákon o evidenci tržeb, budou se muset kontrolní hlášení o první místo podělit. Elektronická evidence tržeb (EET) je totiž pro podnikatele stejně velkým strašákem. Vyplynulo to z ankety serveru Podnikatel.cz, který oslovil podnikatele z Databáze respondentů, do které se může registrovat jakýkoli podnikatel s platným IČ.

Nejhorší platnou novinkou jsou kontrolní hlášení

Ilustrační obrázek.
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Nejhorší novinkou roku 2016 jsou kontrolní hlášení.

Také v roce 2016 jsme se zeptali podnikatelů, kterou z letošních legislativních novinek považují za nejhorší. Výsledek byl poměrně jednoznačný, takřka dvě pětiny podnikatelů označily za nejhorší legislativní novinku povinnost podávat kontrolní hlášení k DPH. Tu sice zavedla již novela zákona o DPH z konce roku 2014, účinnosti však příslušné paragrafy nabyly až letos. Zvolením kontrolního hlášení navázali podnikatelé na roky 2013 a 2014, kdy za nejhorší novinku vybrali rovněž změny v oblasti DPH. V roce 2014 se podnikatelům nelíbilo ručení za DPH při platbě na jiný než registrovaný účet a v roce 2013 zvítězilo zvýšení sazeb DPH.

Jen rok 2015 přerušil hegemonii negativních novinek u DPH. Za nejhorší legislativní novinku roku 2015 totiž podnikatelé zvolili povinná elektronická podání pro podnikatele, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku podnikající fyzické osoby. Kdo vybraná podání neuskuteční elektronicky, dostane automaticky pokutu 2000 Kč. Tuto novinku zvolilo za nejhorší celkem 29 % respondentů. Od roku 2016 se v tomto ohledu navíc mění, že toto elektronické podání nelze vyřešit tiskopisem.

Kdo musí hlášení podávat

Letošní rok ovšem podnikatelé opět vybrali za nejhorší změnu novinku v oblasti DPH. Kontrolní hlášení k DPH upravují § 101c až § 101i zákona o DPH a musí ho odevzdávat plátci DPH.

Kontrolní hlášení podává každý plátce DPH, pokud:

  • uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění (tj. vyplňuje řádky 1, 2 nebo 25 daňového přiznání k DPH),
  • přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytl úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění (tj. vyplňuje řádky 40, 41 nebo 10 a 11 daňového přiznání k DPH) nebo přijetí plnění, u nichž příjemci (plátci) vzniká povinnost přiznat daň podle § 108 odst. 1 písm. b) a c), a to z řádků 3, 4, 5, 6, 9, 12 a 13 daňového přiznání k DPH),
  • ve zvláštním režimu pro investiční zlato přijal zprostředkovatelskou službu, u které byla uplatněna daň podle § 92 odst. 5, uskutečnil dodání investičního zlata osvobozeného od daně, u kterého má nárok na odpočet daně podle § 92 odst. 6 písm. b) a c), nebo investiční zlato vyrobil nebo zlato přeměnil na investiční zlato podle § 92 odst. 7.

Hlášení se naopak netýká:

Existují navíc ale i plátci DPH, kteří kontrolní hlášení nemusí podávat. Kontrolní hlášení nemusí vyplňovat a odesílat plátce, který například

  • uskuteční pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně podle § 51, nebo plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně podle § 63,
  • neuskutečnil za zdaňovací období žádná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku a nepořídil zboží z jiného členského státu.

Jestliže začne platit EET, první místo bude dělené

Pokud by se braly v potaz i novinky, které nejsou ještě schválené, které však s velkou pravděpodobností začnou letos platit, bylo by první místo dělené. Stejný počet podnikatelů, tedy dvě pětiny, jako u kontrolního hlášení totiž označil za nejhorší novinku elektronickou evidenci tržeb. V současnosti se však zákon teprve nachází ve třetím čtení a není jisté, zda a kdy bude schválen. Prvních podnikatelů se navíc má týkat až od sedmého měsíce po nabytí účinnosti, takže se podnikatelů možná dotkne až v roce 2017.

Nelíbí se ani další změna u DPH

Ze změn, které již platí, se za kontrolním hlášením umístila na druhém místě další novinka v oblasti DPH, kterou vybralo 7 % podnikatelů. Jedná se o povinnost pro všechny plátce podávat přiznání elektronicky. Povinné elektronické podání u DPH platí již od roku 2014. Plátci DPH– fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhl 6 milionů korun, však měli výjimku a až do konce loňského roku si mohli vybrat, jakým způsobem přiznání podají. Tato výjimka ale 1. ledna 2016 skončila a všichni plátci musí nově podávat přiznání, včetně příloh, elektronicky. Přiznání lze podat těmito způsoby:

  • Datovou zprávou prostřednictvím Daňového portálu,
  • Datovou zprávou prostřednictvím datové schránky, nebo
  • Datovou zprávou skrze Daňový portál s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky

Datová zpráva, kterou je podání činěno, musí mít odpovídající formát a strukturu. Přiznání musí být ve formátu a struktuře .XML, odpovídající XSD schémata jsou definována na stránkách finanční správy.

Čtěte více: Přiznání k DPH budou muset všichni podávat elektronicky, prvně už za prosinec

Zrušení důchodového spoření nevadí

O třetí místo se podělilo zvýšení minimální mzdy z 9200 korun na 9900 korun a zvýšení náhrady mzdy. Tu platí zaměstnanci v prvních 14 dnech (s výjimkou třídenní karenční doby) zaměstnanci zaměstnavatel. Obě opatření vybralo 5 % respondentů. Zhruba 2 % podnikatelů pak vybrala za nejhorší zrušení důchodového spoření, tzv. druhého pilíře. Zbylá 4 % uživatelů pak vybrala jiné legislativní novinky.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).