Hlavní navigace

Pracujete venku nebo na stavbě? Musíte mít v montérkách svou smlouvu

6. 2. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Podnikatelé se brzy začnou chytat za hlavu. České úřady si chtějí posvítit na nelegální zaměstnávání po svém. Dělníkům na stavbě budou kontrolovat smlouvy.

Nelegální práce není v Česku ničím výjimečným. Ať už se jedná o zaměstnávání cizinců, práci na černo nebo švarcsystém. „Pracovníci“ výkonem takové činnosti  neplatí řádně da­ně, neodvádí sociální a zdravotní pojištění. „Zaměstnavateli“ se samozřejmě snižují náklady na pracovní sílu. Ovšem ministerstvo práce a sociálních věcí od ledna 2012 v boji s nelegálním zaměstnáváním výrazně posiluje. Umožňuje to stávající legislativa i plán kontrol, který vzrostl ve srovnání s rokem 2011 čtyřnásobně. Čtěte také: Pokuta 1,5 milionu pro firmu. Zaměstnala nelegálně Vietnamce 

Co je nelegální práce?

Pojem nelegální práce specifikuje s účinností k 1. lednu 2012 zákon o zaměstnanosti. V paragrafu 5 písm. e je uvedeno, že nelegální prací je:

  1. výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah, nebo
  2. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez tohoto povolení (zelená nebo modrá karta),
  3. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného povolení k pobytu na území České republiky.

Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah

Jestliže pracuje občan v závislé práci, musí to být na základě uzavřené pracovní smlouvy nebo sjednané dohody o provedení práce či pracovní činnosti. Definice závislé práce je k 1. lednu 2012 v zákoníku práce upravena. V paragrafu 2 se píše, že:

  • Závislou prací je práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně.
  • Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě.

Na rozdíl od činnosti, která je vykonávána na základě obchodního vztahu mezi firmou a OSVČ. Podnikáním je dle § 2 živnostenského zákona plnění svěřených úkolů, a to samostatně, sou­stavně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem zisku, za podmínek stanovených živnostenským nebo obchodním zákoníkem.

Legálnost vztahu je třeba prokázat

Na případnou kontrolu by se měli zaměstnavatelé, zaměstnanci i OSVČ předem připravit. Zejména, pokud se jedná o výkon na odloučeném pracovišti, například v provozovně či na staveništi. Co mohou inspektoři v terénu požadovat, jsme zjistili u Státního úřadu inspekce práce. Pro server Podnikatel.cz uvedl náměstek generálního inspektora Jiří Mácíček, že je třeba u každé osoby, která se v době kontroly nachází na pracovišti zaměstnavatele a vykonává zde práci, prokázat, na základě jakého právního vztahu se zde nachází a práci vykonává. Podle § 136 zákona o zaměstnanosti je právnická nebo fyzická osoba povinna mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu (a dále dokladů, které je povinna uchovávat podle § 102 odst. 3 zákona o zaměstnanosti u cizinců), vysvětluje Jiří Máciček. Dodává, že jestliže se na pracovišti vyskytuje OSVČ, která zde vykonává práci pro zaměstnavatele na základě jiného než pracovněprávního vztahu, je rovněž žádoucí, aby byl k dispozici inspektorům doklad prokazující tento vztah mezi nimi. Kupříkladu kopii smlouvy o dílo apod. Čtěte také: Jak se vyhnout švarcsystému a přesto ušetřit?

Mobilní kanceláře inspekce urychlí kontrolu

Náměstek generálního inspektora dále upozorňuje, že pokud se na pracovišti vyskytne OSVČ, která zde pro zaměstnavatele vykonává práci a která nese všechny znaky závislé práce a má i její důsledky předpokládané zákonem, bude se jednat o nelegální zaměstnávání. Tedy výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah. Inspektor v souladu se zákonem o inspekci práce a zákonem o státní kontrole zjišťuje skutečný stav na místě při kontrole. Toto zapisuje do protokolu o výsledku kontroly. Kontrola může být zahájena a skončena v jediný den na místě. Mobilní kanceláře, které kontroloři nyní využívají, takovýto postup umožní. Je pak na účastnících správního řízení, ve kterém se bude rozhodovat o uložení sankce, aby případně svá tvrzení o neporušení zákona prokázali, doplňuje Jiří Mácíček. Čtěte také: Zaměstnáváte na černo? Připravte se na kontroly. Budou důsledné

Povinnost prokazování se týká i zaměstnanců

V místě pracoviště by tedy měly být k dispozici kopie dokladů. V praxi si lze představit i situaci, kdy stavební dělník bude její kopii pracovní smlouvy v kapse u montérek. Státní úřad inspekce práce to v podstatě potvrdil. Jestliže je pracovištěm zaměstnavatele provozovna, např. provozovna s více zaměstnanci, kteří mají svého vedoucího, lze dle Jiřího Mácíčka předpokládat, že kopie těchto dokladů zaměstnanců  budou  u tohoto vedoucího zaměstnance. Ovšem pokud práci na pracovišti vykonává jeden zaměstnanec (např. stánkový prodej) musí zaměstnavatel zajistit, aby doklad prokazující druh právního vztahu měl u sebe. Jak pracovní smlouva, tak dohoda o pracovní činnosti, respektive dohoda o provedení práce musí být sepsána písemně, a to nejpozději dnem nástupu do zaměstnání (výkonu činnosti), připomíná náměstek generálního inspektora Jiří Mácíček. Čtěte více: Úřady vyhlašují válku švarcsystému, zvýší počet kontrol

Sankce rozhodně nebudou zanedbatelné

V případě, že bude OSVČ prokázán zastřený pracovněprávní vztah, může být příjem z takové činnosti na základě následné kontroly finančního úřadu dodatečně zdaněn. Samozřejmě včetně příslušných odvodů. Na základě zákona o daních z příjmů může berňák zjistit základ daně jinak než z jeho účetnictví. Samozřejmě se jedná o (ne)uplatnění výdajů. Ať už skutečných nebo paušálních. Osobě vykonávající práci bez platného pracovního povolení nebo práci tzv. na černo může být uložena pokuta až do výše 100 000 korun­Čtěte více: Švarcsystém se opět stane “ofiko” nelegálním, vysoké tresty hrozí i pracovníkům

skoleni_29_6

V případě „zaměstnavatele“ je situace ještě horší. Možná pokuta byla s účinností od 1. ledna 2012 zvýšena z pěti milionů na milionů deset, přičemž minimální výše pokuty činí 250 000 korun. Ale nejde jen o peněžní pokuty. Svým jednáním se může firma dopustit trestného činu podle trestního zákona nebo podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Trest odnětí svobody může být vyměřen u fyzické osoby až na šest měsíců nebo může být uloženo propadnutí věci či jiné majetkové hodnoty nebo zákaz činnosti.

Foto: www.isi­fa.com

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).