Hlavní navigace

Měsíční nemocenské zaplatím lehce, ale co za to v případě nemoci dostanu?

6. 8. 2010
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Může se hodit pár rad při přihlašování nemocenského pojištění, stanovení optimální výše měsíčního pojištění, včetně jednoduchého kalkulátoru pro výpočet nemocenské OSVČ.

Osoby samostatně výdělečně činné se mohou nemocensky pojistit. Od roku 2009 se hovoří o nemocenském pojištění nikoli o záloze na pojistné, jako tomu bylo v předchozích letech. Ovšem ani tato možnost zřejmě podnikatele moc netáhne. Česká správa sociálního zabezpečení na konci června 2010 evidovala 977 623 osob samostatně výdělečně činných a jen 143 701 z nich se k nemocenskému přihlásilo. Tedy necelých patnáct procent. Důvodem může být sjednání výhodnějšího komerčního připojištění, ale také fakt, že jen málo podnikatelů si umí spočítat výši nemocenské dávky, kterou svým pojištěním vlastně získá. A není se co divit, vzorec pro výpočet nemocenského je jen pro otrlé počtáře. Ale s kalkulátorem serveru Podnikatel.cz to půjde líp.

Nemocenské pojištění je dobrovolné

Nemocenské pojištění je na rozdíl od pojištění důchodového dobrovolné. Na výši zálohy nemá žádný vliv příjem dosažený v předcházejícím kalendářním roce. O účasti na pojištění a stejně tak o výši pojistného rozhoduje sama OSVČ. Z nemocenského pojištění OSVČ se vyplácí dávky:

  • nemocenské
  • peněžitá pomoc v mateřství

Pokud se k nemocenskému pojištění nepřihlásíte, nedostanete v případě nemoci nebo úrazu nemocenské dávky. Obdobně to platí pro nepojištěné podnikatelky, kterým v případě těhotenství a mateřství nenáleží od ČSSZ peněžitá pomoc.

Pozor na datum podání přihlášky

Nejdříve je nutné vyplnit příslušný tiskopis přihlášky k nemocenskému. Na přihlášce se sice vyplňuje datum, od kterého chce být OSVČ pojištěna, ale rozhodující je datum podání přihlášky. Toto datum se považuje za den přihlášení a od tohoto okamžiku se počítá i účast na pojištění. Nárok na případné nemocenské totiž vzniká až po třech měsících od přihlášení. Čtěte více: Neplatíte si nemocenské pojištění? Nedostanete nemocenskou

Výjimkou je začínající OSVČ. Pokud přihlášku podá do 8 kalendářních dnů ode dne zahájení samostatné výdělečné činnosti, vzniká pojištění dnem uvedeným v přihlášce. Nejdříve však dnem zahájení samostatné výdělečné činnosti. Od tohoto data má také nárok na nemocenské. Čtěte více: Nemocenské dávky a podmínky uplatnění nároku

Do nepříjemné situace se může dostat nemocensky nepojištěná OSVČ vedlejší, která změní svou činnost na OSVČ hlavní. A to přestože si řadu let platila pojištění prostřednictvím svého zaměstnavatele. Jak pro server Podnikatel.cz potvrdila Alena Fraňková, odborná tisková pracovnice ČSSZ: Předchozí výdělečná činnost z hlavního zaměstnání se nezohledňuje. Nárok na nemocenské z nemocenského pojištění OSVČ vzniká i v tomto případě až po 3 měsících ode dne přihlášení k nemocenskému pojištění. Čtěte více: Končíte v práci, při které jste si jako OSVČ přivydělávali? Na peníze z pracáku zapomeňte

Jak doplnila Jana Buraňová z odboru komunikace ČSSZ, při změně charakteru samostatné výdělečné činnosti, která byla vykonávána jako vedlejší, a od data ukončení zaměstnání, je vykonávána jako hlavní samostatná výdělečná činnost, ovlivňuje nárok na dávku nemocenského pojištění pouze skutečnost, zda je splněna podmínka účasti na tomto pojištění jako OSVČ po dobu 3 kalendářních měsíců před vznikem sociální události, tj. minimálně po dobu 3 měsíců od data podání přihlášky.

Začínající podnikatel musí přihlášku k nemocenskému pojištění do osmi dnů nejen vyplnit, ale také ČSSZ doručit. V opačném případě vzniká nárok na dávky až za tři měsíce od data jejího podání, jako u ostatních dosud nepojištěných OSVČ. V případě změny z OSVČ vedlejší na hlavní, podejte přihlášku nejlépe tři měsíce před skončením zaměstnání. Vyhnete se riziku, že v případě nemoci či úrazu nebudete z nemocenského pojištění určitý čas finančně zabezpečeni. Řešením může být sjednání komerčního připojištění.

Jak stanovit výši měsíčních záloh?

Pojistné na nemocenské pojištění je splatné od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Minimální pojistné je pro rok 2010 stanoveno u OSVČ hlavní i vedlejší na 56 korun měsíčně. Tato částka ale nic nevypovídá o výši dávky, kterou podnikatel v případě nemoci dostane. Jak tedy stanovit optimální výši měsíční zálohy? Čtěte více: Změny v sociálním a zdravotním pojištění v roce 2010 

Nemocenské dávky se počítají z vyměřovacího základu. Tím je úhrn měsíčních základů v rozhodném období, po které OSVČ platila pojistné. Rozhodným obdobím je 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém tato osoba onemocněla. Vylučují se dny, kdy nebyla nemocensky pojištěna, a dny, kdy nemusela platit pojistné. Například proto, že byla po celý měsíc nemocná nebo pobírala peněžitou pomoc v mateřství.

Pro orientační výpočet nemocenské poslouží jednoduchý kalkulátor nemocenských dávek OSVČ. Po zadání výše pojistného ukáže vyměřovací základ a spočítá nemocenskou dávku. Podnikatel samozřejmě nemá nárok na nemocenské za prvních 14 dnů nemoci. To ostatně ani zaměstnanec. Zaměstnavatel mu po tuto dobu poskytuje náhradu mzdy. Pro orientační výpočet denní dávky nemocenského tedy zadejte 15 dnů nemoci, pro výpočet plné měsíční dávky nemocenského zadejte 45 dnů (čtrnáctidenní lhůta bude vždy automaticky odečtena). Čtěte více: Se zvýšením redukčních hranic se zvyšuje i náhrada mzdy

Minimální měsíční pojistné je 56 Kč měsíčně a odpovídá vyměřovacímu základu 4 tisíce Kč. OSVČ obdrží od 15. dne nemoci 72 korun denně. Čím více si OSVČ připlatí, tím větší budou i případné nemocenské dávky. Ovšem jen do výše maximální částky nemocenského. Ta odpovídá měsíčnímu vyměřovacímu základu 72 tisíc Kč a denní dávce nemocenského 783 Kč. Rozhodně se nevyplatí platit víc než 1008 Kč měsíčně.

Příklad stanovení nemocenského s vyloučením dnů:

Podnikatel vykonává výdělečnou činnost od roku 2008. K nemocen­skému pojištění se přihlásil až 2. ledna 2010. Nárok na nemocenské vzniká po uplynutí třech kalendářních měsíců od počátku pojištění, tj. od 3. dubna 2010. Měsíčně si na nemocenské pojištění platí 300 korun. 5. dubna 2010 onemocněl.

Rozhodné období pro výpočet dávky je duben 2009 až březen 2010, tj. 365 dnů. Z toho se vyloučí dny, kdy podnikatel nebyl pojištěn (365 dnů – 275 dnů za duben až prosinec 2009). Rozhodné období pro výpočet dávky tohoto podnikatele je jen 90 dnů.

Nejprve je nutné stanovit denní vyměřovací základ.

Postup výpočtu: (měsíční záloha 300 Kč/0,014×3 měsíce pojištění) = 64 287 Kč

Z této částky určíme denní vyměřovací základ: 64 287 Kč / 90 dnů = 714,30 Kč

Content 22 tip novy

Tento základ můžeme poněkud složitým způsobem výpočtu redukovat nebo jednoduše zadat do kalkulátoru nemocenského počítaného z denního vyměřovacího základu. Ten je volně dostupný na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí.

Kalkulačka: Dávky nemocenského pojištění OSVČ

Nevíte si rady se stanovením výše nemocenského pojištění OSVČ? Pomůže jednoduchý kalkulátor pro orientační výpočet. Po zadání částky měsíčního pojištění ukáže vyměřovací základ a spočítá nemocenskou dávku. Podnikatel samozřejmě nemá nárok na nemocenské za prvních 14 dnů nemoci. Proto pro orientační výpočet denní dávky nemocenského zadejte 15 dnů nemoci, pro výpočet plné měsíční dávky nemocenského zadejte 45 dnů nemoci (čtrnáctidenní karenční lhůta bude automaticky odečtena).

Tlačítko: Spustit

Zjistíme, že podnikatel obdrží od 15. dne nemoci 386 Kč za každý kalendářní den až do skončení nemoci. Denní dávka by se o mnoho nelišila ani při použití kalkulátoru pro OSVČ bez případného zdlouhavého vylučování nepojištěného období. Zadáním měsíční částky 300 Kč pojistného a 15 kalendářních dnů nemoci kalkulátor jednoduše spočítá denní dávku na 381 Kč. A to je pro zjištění orientační výše případného nemocenského dostačující.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).