Hlavní navigace

Jak se vyhnout nekalé soutěži? I tím, že nebudete napodobovat web státního úřadu

27. 7. 2010
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Vyvolání důvěryhodnosti u zákazníků je pro podnikatele klíčovou součástí jeho byznysu. Pokud si však pomáhá napodobováním stránek veřejných institucí, porušuje zákon. Přečtěte si příklad z praxe.

Přihřát si svoji podnikatelskou polívčičku na cizím vařiči přece není nic špatného, řekli si zřejmě ve firmě RB recruitment, která se zabývá zprostředkováním práce a provozuje několik personálních serverů. Společnost si totiž zprovoznila web e-urad-prace.cz, na kterém údajně nabízí volná místa z úřadů práce. Ve skutečnosti však na stránkách prezentuje nabídky práce ze svého komerčního serveru. Na webu navíc firma použila i logo úřadů práce. Po oslovení serverem Podnikatel.cz společnost rychle zareagovala a odstranila logo úřadů práce a zvýraznila, že nejde o oficiální web.

Na celý případ upozornil server Podnikatel.cz čtenář, který se mylně domníval, že stránka spadá pod ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Právě grafická úprava i obsah totiž působí matoucím dojmem, že jde o oficiální web státní správy a ne o komerční prezentaci. Oslovení odborníci se proto domnívají, že podobné obchodní praktiky jsou minimálně neetické. Řada z nich pak dokonce tvrdí, že jde o klamavé jednání a že firma svým počínáním porušuje zákon. Jak se tomu vyhnout?

Podvodný úřad práce

Screenshot ze dne 26. 7. 2010

Nesnažte se vzbudit důvěryhodnost za každou cenu

Podnikatelé se ve své činnosti neustále snaží nacházet nové cesty k zákazníkům. Ne každý směr se však dá považovat za správný či legální. Někdy mohou firmy ve svých inovativních marketingových nápadech přestřelit, a to dokonce tak, že se chovají neeticky či nebo porušují zákony. Snaha přitáhnout k sobě zákazníky totiž může snadno vyústit v praktiky nekalé soutěže a klamání spotřebitelů. Čtěte více: Více účinku za méně peněz? Pozor na klamání spotřebitele.

Jak definuje nekalou soutěž § 44 obchodního zákoníku

Nekalou soutěží je jednání v hospodářské soutěži nebo v hospodářském styku, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům, spotřebitelům nebo dalším zákazníkům. Nekalá soutěž se zakazuje. Celé znění obchodního zákoníku

Podle odborníků se překročení této tenké hranice podařilo firmě RB recruitment se svým webem e-urad-prace.cz. Nejen na první pohled totiž čtenáři nemusí poznat, že jde o komerční prezentaci a ne o web státní správy. S ohledem na to, že návštěvník webových stránek www.e-urad-prace.cz může díky obsahu webu i názvu domény nabýt dojmu, že se jedná o oficiální portál ČR, resp. MPSV, lze se domnívat, že se provozovatel dopouští porušování celé řady platných právních předpisů České republiky, potvrdil business serveru Podnikatel.cz právník Ivan RámešAK Havel & Holásek.

Na titulce serveru se uvádí, že jde o Úřad práce – volná místa nabízená přes úřad práce. V záhlaví okna pak stojí Úřad práce – volná místa MPSV na e-Úřad práce.cz. Stránka též avizuje „Atraktivní volná místa přes úřad práce. Jednoduché hledání práce. Úřad práce nabízí zaměstnání i pro Vás“. Zároveň má návštěvník webu možnost hned si vybrat příslušný region, který je vždy nadepsán „Úřad práce a dané město“. Po rozkliknutí se objeví nabídky volných míst a na pravé straně adresa místního úřadu práce. Pokud se však čtenář podívá na inzeráty na úvodních několika stranách, zjistí, že jsou převzaté z personálního webu easy-prace.cz, který provozuje právě firma RB recruitment. Čtěte také: Občanský zákoník se dotkne podnikatelů. Nejdříve v roce 2012.

Ministerstvo jen nečinně přihlíží

Samotné ministerstvo práce a sociálních věc, na kterém web svým způsobem parazituje, však pouze krčí rameny a tvrdí, že nemůže nic dělat. Odkazy na MPSV označují úředníci za právně nenapadnutelné. Například věta, „že zprostředkovalo MPSV,“ je šikovně formulovaná, protože i přes to, že provozovatel neuvádí konkrétní volná místa z našeho portálu, jsou volná místa obecně dostupná všem, řekl serveru Podnikatel.cz Petr Sulek z MPSV.

Dojem oficiálního webu přitom umocňuje i logo úřadů práce, které je na stránce použito. Firma navíc dříve používala i logo ministerstva práce a sociálních věcí, které však po urgenci nakonec stáhla. Logo úřadů práce zůstalo, ale protože se jedná o obecné logo, které nevede ke konkrétnímu úřadu práce, již nezasahujeme, jen monitorujeme, komentovala Viktorie Plívová, tisková mluvčí MPSV.

Odborníci však s tímto postojem nesouhlasí, protože logo podle nich podporuje dojem, že se jedná o oficiální státní web. Po stránce zneužití loga by mělo MPSV požadovat nápravu a případné zadostiučinění. Hranice protiprávnosti zde byla evidentně překročena, myslí si Jan Votočka, mluvčí Sdružení obrany spotřebitelů ČR.

Pokud provozovatel serveru zprostředkovává nabídky zaměstnání, jako by šlo o pozice přímo z českých úřadů práce, přestože jde hlavně o nabídku realizovanou prostřednictvím samotné firmy, poškozuje tím spotřebitele. Ve vztahu ke spotřebitelům se jedná o nekalou obchodní praktiku, neboť dojem, že se jedná o oficiální webové stránky České republiky, může ovlivnit rozhodování spotřebitele při hledání práce a upřednostnit při hledání právě tento server, vysvětlil serveru Podnikatel.cz Ivan Rámeš.

Jak navíc Rámeš doplnil, při odpovědi na nabízené obchodní pozice spotřebitel poskytuje svoje osobní údaje firmám k jejich dalšímu zpracování, přičemž na webu zveřejněné poučení neobsahuje všechny zákonem požadované náležitosti. V průběhu hledání pracovních nabídek se návštěvníkovi navíc nabízejí další služby soukromých subjektů formou reklamy. Čtěte také: Klamání spotřebitele je zakázáno pod pokutou až 50 milionů.

S tímto názorem souhlasí i další oslovení odborníci. Náznak spolupráce s úřady práce lze považovat za nekalosoutěžní praktiku a mohlo by se jednat o parazitování na pověsti a klamání spotřebitelů, v tomto případě uchazečů o zaměstnání, připojila se Markéta Peňázová, specialistka na soutěžní právo advokátní kanceláře Ambruz & Dark.

Při zprostředkování práce:

  • nevyvolávejte dojem, že nabízíte práci z úřadu práce
  • pokud si od návštěvníka webu necháváte zaslat osobní údaje, publikujte na web příslušné zákonné poučení
  • nikdy nenapodobujte logo konkurenta či státního úřadu

Podnikejte v souladu s dobrými mravy

Nejen spotřebitelé však mohou protestovat. Podobností se státním webem totiž soukromý provozovatel nejedná v souladu s dobrými mravy hospodářské soutěže a může poškodit i ostatní konkurenty. Spotřebitelé mohou dát při hledání zaměstnání přednost webové stránce, kterou považují za státní. Minimálně o rozpor s dobrými mravy by se podle našeho názoru jednat mohlo. Takové neetické jednání by pak bylo i právně postižitelné podle ustanovení zákona o zaměstnanosti, dodal serveru Podnikatel.cz Tomáš Vozáb, tiskový mluvčí České obchodní inspekce.

Podle slov advokátky Markéty Peňázové mohou konkurenti v takovém případě namítat nekalosoutěžní jednaní a žádat upuštění od prezentace, která dává neoprávněnou výhodu. V krajním případě může vše skončit u soudu.

Případ stránky e-urad-prace.cz však rozhodně není prvním, se kterým se ministerstvo potýká. Podobných problémů evidovali úředníci již několik a vždy se nakonec podařilo s provozovatelem dohodnout na nápravě. Posledním případem je www.mspv.cz, kde provozovatel logo odstranil a jediným odkazem na MPSV je na konci úvodní stránky citace z kompetenčního zákona. Také nejde o volná místa, obsah je zcela komerční. Kdo se omylem na stránky dostane, podruhé tam již nezavítá, uvedl na závěr Petr Sulek z MPSV.

V reakci na dotaz serveru Podnikatel.cz firma RB recruitment odstranila logo úřadů práce a na titulní straně serveru e-urad-prace.cz zvýraznila, že oficiální stránky úřadů práce jsou jiné. Jsme rádi, že server Podnikatel.cz tímto přispěl k nápravě. Přikládáme i vyjádření firmy:

Server e-urad-prace.cz vznikl již několik let zpět jako projekt, který má umožnit přehlednější vyhledávání nabídek práce převzatých z MPSV. Vznik byl reakcí na oficiální stránky, které za výrazně větší finanční náklady nabízely podle nás menší uživatelský komfort a téměř nulovou SEO optimalizaci. Oficiální stránky byl v této době problém ve fulltextovém hledání vůbec nalézt, navíc samotná doména portal.mpsv.cz také běžným uživatelům nepomohla. Samozřejmě musíme konstatovat, že situace se v této oblasti výrazně zlepšila.

Nabídky a logo, které se zobrazuje jsou skutečně převzaty přímo z oficiálních stránek MPSV a to konkrétně zde http://portal­.mpsv.cz/sz/dow­nload.

V průběhu provozovaní tohoto serveru u nás byla provedena kontrola místně příslušným úřadem práce, který činnost našeho serveru konzultoval přímo s ministerstvem. Výsledek kontroly neshledal porušování právních předpisů.

Přebírání nabídek práce a „provozování“ obdobné činnosti můžeme nalézt na desítkách portálů např. www.cesky-urad-prace.cz, www.urad-prace.cz, www.urad-prace.org atd.

Od spuštění e-urad-prace.cz jsme dostali desítky děkovných e-mailů od lidí, kteří si zde nabídky práce procházejí a uvádějí, že stránky považují za povedenější než jsou oficiální. V patičce i na stránce kontaktů jsme jako jeden z mála serverů měli vždy řádně uveden provozovatel serveru. Náklady spojené s vývojem a provozem e-urad-prace.cz jsou pokryty příjmem z reklamy, která se zobrazuje na těchto stránkách včetně reklamy na náš komerční server easy-prace.cz.

Naším cílem samozřejmě není mást návštěvníky a vydávat se za oficiální stránky MPSV.

  • odstranění loga úřadu práce ze všech stránek
  • na hlavní straně je na třech místech uvedena informace, že se nejedná oficiální stránky úřadu práce a je zde uveden odkaz na oficiální stránky
  • v patičce je jasné a srozumitelné vyjádření, které informuje o skutečnosti, že se nejedná o oficiální stránky MPSV, cituji vyjádření:"Tyto stránky nejsou oficiální stránky úřadu práce. e–úřad práce provozuje společnost RB recruitment s.r.o. Volná místa, která se na e-úřad práce.cz zobrazují jsou převzata prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a databáze pracovního portálu easy-práce.cz. Nejděte nové zaměstnání prostřednictvím e-úřad práce.cz.
  • v každé nabídce práce je uvedeno, kdo je zdrojem teto nabídky práce (portál MPSV nebo komerční server easy-práce.cz)

Věřím, že nadále nebude docházet k záměně našich stránek s oficiálními stránkami MPSV.


Robin Bařák, jednatel společnosti RB recruitment

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).