Hlavní navigace

Občanský zákoník se dotkne podnikatelů. Nejdříve v roce 2012

21. 8. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Ministerstvo spravedlnosti postoupilo k veřejné diskuzi návrh nového občanského zákoníku. Až se tlustá zákonná novinka po mnohaleté přípravě dočká platnosti, vstoupí zásadním způsobem do života všech podnikatelů.

Až do konce srpna probíhá veřejná diskuze k návrhu nového občanského zákoníku, jehož přípravy trvaly osm let a několik let ještě bude trvat, než nová norma vstoupí v platnost, respektive nabude účinnosti. Čtěte více: Občane, máš smůlu. Veřejná diskuse ke znění zákonů není pro každého

Ministerstvo spravedlnosti považuje nový občanský zákoník za standardní moderní zákoník, který sjednotí soukromé právo hmotné. Pokud dojde k přijetí nového občanského zákoníku, zruší se část obchodního zákoníku, a to především části týkající se závazkového práva, celý zákon o rodině, o sdružování občanů, o pojistné smlouvě nebo zákona o nadacích a nadačních fondech. To vše nový občanský zákoník obsáhne. Nový občanský zákoník se tedy výrazně dotkne také podnikatelů. Návrh nového občanského zákona, který je aktuálně předmětem diskuze, obsahuje 2795 paragrafů (ve formátu .pdf má návrh 509 stran, důvodová zpráva 465 stran).

Vše podstatné v jednom zákoně

Občanům, kteří podnikají či hodlají podnikat, vychází návrh vstříc zejména ve zpřehlednění příslušných zákonů; v návrhu se počítá s odstraněním současné duplicity právní úpravy závazkových vztahů – ty již nebudou součástí občanského zákoníku a obchodního zákona, ale dojde k jejich sjednocení „pod jednu střechu”, tj. občanský kodex, upozorňuje na hlavní přínos nového zákona pro podnikatele Zuzana Steinerová, ředitelka tiskového odboru a tisková mluvčí Ministerstva spravedlnosti ČR. Podle Steinerové poskytuje návrh smluvní volnost, což se dotkne mnoha smluvních typů. U některých již nebude nutně vyžadována písemná forma, jako např. v případě nájemní smlouvy, kupní smlouvy, schovacích smluv apod., upřesňuje. A připomíná, že součástí návrhu je také například zákaz lichvy. Za neplatné budou považovány ty smlouvy, při jejichž uzavírání někdo zneužije znevýhodněného postavení druhé strany (např. tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti apod.), uzavírá tisková mluvčí ministerstva.

Nový občanský zákoník bude platit pro fyzické i právnické osoby. U právnické osoby pojednává o veřejných rejstřících právnických osob, o ustavení a vzniku právnické osoby, názvu, sídle a účelu právnické osoby, o orgánech právnické osoby i jednání za právnickou osobu. Upravuje zrušení či přeměnu právnické osoby, zánik a likvidaci. Návrh zákona upravuje také veřejnou prospěšnost. V zákonu se dále objevuje například úprava korporace, spolku, fundace, nadace a ústavu.

Čtvrtý oddíl návrhu občanského zákoníku je věnovaný podnikateli, jehož pojetí se mění.

Podnikatel je:

„Kdo samostatně provozuje na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.“

Za podnikatele je považována osoba zapsaná v obchodním rejstříku i osoba, které má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle zvláštního zákona.

Část návrhu občanského zákoníku je věnována zmíněné smlouvě respektive smluvním vztahům. Obsahu, formě i účinkům smlouvy atd. Včetně souvisejících věcí, jako jsou úroky a pohledávky.

Anketa

Vybavíte si nějaké legislativní absurdity, které se týkají vašeho podnikání a komplikují vám život?

Občanský zákoník by měl dále upravovat darování, koupi, výpůjčku, směnu, nájem (a to včetně nájmu prostoru sloužícího k podnikání), podnikatelský pronájem věcí movitých, nájem dopravního prostředku, úvěr, skladování, zprostředkování, obchodní zastoupení, zájezd, přepravu osob a věcí, dílo, bankovní smlouvy, smlouvy týkající se společnosti, pojištění atd. Dále zneužití a omezení soutěže (upravuje i co je to nekalá soutěž, klamavá reklama, srovnávací reklama apod.). Čtěte více: Více účinku za méně peněz? Pozor na klamání spotřebitele

Obecně mohou podnikatelé nový občanský zákoník přivítat

" Hlavním přínosem pro podnikatele je především zjednodušení a celkové zpřehlednění v oblasti závazkového práva do jednoho kodexu namísto současné multiplikované úpravy nejen smluvních závazkových vztahů (např. kupní smlouvy, smlouvy o dílo apod.) ale i obecných závazkových institutů (např. úprava promlčení, prodlení, náhrady škody apod.) v současných dvou kodexech – občanského a obchodního zákoníku," vyzdvihuje hlavní výhodu nového občanského zákoníku pro podnikatele Lukáš Shánělec z advokátní kanceláře KŠD Šťovíček. Nadále tak podle něj nebude nutné pracně zkoumat, jakým právním přepisem se konkrétní smlouva řídí. Většina ustanovení smluvní regulace je navíc vystavěna na předpokladu, že smluvní strany se mohou od zákona vlastní dohodou odchýlit, což lze jistě přivítat, doplňuje.

Občanský zákoník bude nově upravovat nejen všechny smlouvy, ale i postavení podnikatelů a jejich jednání. Obchodní zákon jako takový bude proti tomu hrát pouze roli speciálního právního předpisu regulujícího výhradně obchodní společnosti a družstva, říká Lukáš Shánělec pro business server Podnikatel.cz.

Zjednodušení lze spatřovat i v zavedení obecných pravidel o názvech právnických osob, kdy odpadne dosud používaná formule „jméno právnické osoby nebo název právnické osoby” a namísto toho bude možné nahradit tuto formuli prostým „jméno osoby”, popisuje Lukáš Shánělec další změnu. Podle něj je však otázkou, do jaké míry se s touto problematikou vypořádá obchodní zákon, který bude nadále upravovat instituty firemního práva. V novém občanském zákoníku se tedy nebude operovat s již dlouho používaným termínem „obchodní firma” a naopak se zde objeví nové instituty jako např. „závod”, se kterými se odborná veřejnost bude muset seznámit, upřesňuje.

Věc, na kterou si budou muset podle Lukáše Shánělce dávat podnikatelé pozor, je úprava, že ustanovení obchodních podmínek, které druhá strana nemohla očekávat, nemá právní účinky, nebylo-li přijato výslovně. Jde o ustanovení s neočekávaným obsahem, ustanovení nesrozumitelná nebo nečitelná.

Podle Shánělce však lze obecně říci, že mohou podnikatelé nový občanský zákoník spíše přivítat. Zároveň ale připomíná, že vzhledem k tomu, že zákon zatím není ve finálním znění, může se ještě zásadně proměnit.

Tip do článku - EBF spíkři 1

Podnikatelé nesouhlasí se vším

Z řad podnikatelů se však již teď ozývají hlasy proti konkrétním ustanovením návrhu nového zákona. Například cestovním kancelářím se nelíbí, že se do zákona dostalo odškodnění za zkaženou radost z dovolené. Čtěte více: Ministerstvo chce do zákona dostat odškodnění za zkaženou radost z dovolené, cestovky protestují

Nejdříve za několik let

Na nový občanský zákoník si však podnikatelé i široká veřejnost ještě počkají. Návrhem, který je do konce srpna v připomínkovém řízení, by se měla podle Zuzany Steinerové na podzim zabývat vláda a poté parlament. V případě, že bude přijat, lze za reálné datum nabytí účinnosti kodexu označit rok 2012, odhaduje Steinerová.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).