Hlavní navigace

Nestihli jste podat přiznání? Nezoufejte, sankcím se dá vyhnout

1. 4. 2010
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 329515
Kdo si do včerejška nevyřídil daně, vystavuje riziku sankcí ze strany berňáku. Lze se jim však vyhnout i nyní, a to urychleným odevzdáním přiznání a ještě rychlejším zaplacením vypočtených daní.

Termín pro podání daňového přiznání včera vypršel. Kdo nemá daňového poradce a přiznání neodevzdal, dostává se do problémů. Finanční úřad může podnikateli zvýšit vyměřenou daň až o 10 % a v případě nezaplacení k tomu nabíhají i úroky z prodlení ve výši 15 %. Berňák navíc může nečinnost poplatníka potrestat také pokutou, jejíž výše může dosáhnout až 2 miliony korun.

Odborníci proto radí, aby podnikatel v případě, že nestihl odevzdat daňové přiznání, kontaktoval co nejdříve příslušný finanční úřad a domluvil se s ním na dalším postupu. Jestliže však již předem s berňákem nekomunikoval a nepožádal o prodloužení lhůty k podání přiznání či o posečkání platby daně, hrozba sankcí je více než reálná. Dá ale odvrátit urychleným odevzdáním přiznání a stejně tak bleskovým zaplacením daně.

Sankce mohou být vysoké

Včerejší den byl posledním, kdy mohli podnikatelé bez daňového poradce odevzdat svá přiznání a zaplatit vyměřenou daň. Kdo to z nějakých důvodů nestihl a s finančním úřadem se předem nedomluvil na řešení, musí počítat se sankcemi. Za včas nepodané daňové přiznání může berňák podle zákona dodatečně zvýšit vyměřenou daň až o 10 %. Jestliže pak podnikatel nezaplatí do konce března ani daň, automaticky mu nabíhají úroky z prodlení ve výši 15 % (sazba odpovídá výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, která se zvýší o čtrnáct procentních bodů, platné pro první den kalendářního pololetí). Čtěte také: Kdo všechno musí podat daňové přiznání?

Podle zákona podnikatel sice může požádat finanční úřad o prodloužení lhůty na podání daňového přiznání, a to až o tři měsíce, avšak musí tak učinit ještě před koncem března. Pokud si tedy někdo dnes vzpomněl, že by rád z nějakých důvodů odevzdal přiznání později, má smůlu. Další alternativu, jak si prodloužit termín pro podání, tvoří daňový poradce. Jestliže podnikatel využívá jeho služeb, lhůta na odevzdání přiznání se protáhne až do konce června. Jenže i zde platí, že podnikatel musí doručit plnou moc k zastupování na finanční úřad do konce března. Nejde se tak ani v tomto případě teď přiřítit na úřad s plnou mocí pro daňového poradce a s tím, že přiznání odevzdáte později. Čtěte také: Příběhy z daňových kontrol: podvodníci i úřednická šikana.

Podobná situace nastává také při nezaplacení daně do konce března. I zde se může podnikatel předem domluvit na tom, že mu berňák platbu odloží, či že si vytvoří splátkový kalendář. Také všechny tyto úkony však musí poplatník stihnout do konce března. Pokud se tak nestane, začnou na začátku dubna automaticky nabíhat úroky z prodlení. U zvýšení daně skutečně záleží na konkrétním rozhodnutí správce daně, domnívám se tedy, že „krátké“ zpoždění by nemělo způsobit závažné důsledky. Jiná situace je u pozdního zaplacení daně, kdy sankce vyplývá přímo ze zákona a správce daně jeho výši (až na výjimky) nemůže ovlivnit, doplnil serveru Podnikatel.cz Jan Molín, daňový analytik společnosti MIVO.

Stahujte interaktivní tiskopisy


Účetnictví, kalkulace, kalkulačka
které za vás vyplní a spočítají všechny potřebné řádky samy.

Sankcím za neodevzdané daňové přiznání se nevyhnou ani ti poplatníci, kterým by v přiznání vyšla na doplatku daní nula korun. Přestože finanční úřad nedokáže kvůli nulovému nedoplatku navýšit o procentní částku finální daň, může však podnikateli místo toho udělit několikamilionovou pokutu. Poplatníkova nečinnost by mohla být finančním úřadem posouzena jako nesplnění povinnosti nepeněžité povahy, za což může správce daně uložit pokutu až do výše 2 milionů korun. I když, pokud je pokuta finančním úřadem opravdu uložena, pohybuje se v zásadě v řádu tisíců korun, upřesnila serveru Jaroslava Musilová, tisková mluvčí Finančního ředitelství v Českých Budějovicích.

Kromě pokuty se však podnikatel při neodevzdání daňového přiznání vystavuje i dalším rizikům. Finanční úřad totiž může v tomto případě vyměřit daň bez součinnosti s poplatníkem, a to podle pomůcek, které si sám opatří. Potom už nemá subjekt šanci prokazovat rozhodné skutečnosti, dokazování neprobíhá, upozorňuje Jaroslava Musilová. Podnikatel by se tak na podání daňového přiznání rozhodně neměl vykašlat, a to ani když si spočítal, že by žádné daně platit neměl. Čtěte také: Praktická ukázka: jak vyplnit daňové přiznání.

Banner - Jak na daně

Urychlené řešení může sankcím zabránit

Jestliže se už ale přesto stalo, že podnikatel nestihl podat přiznání včas, neznamená to nutně, že k faktickému uložení sankcí musí skutečně dojít. V případě urychlené nápravy se dá celý proces ještě zvládnout bez peněžitého trestu. Ačkoli se úroky z prodlení načítají zpožděnému poplatníkovi automaticky hned od prvního dubna, zákon pamatuje i na mírné zapomnětlivce. Úrok z prodlení se nepředepíše a nevzniká povinnost jej uhradit, nepřesáhne-li v úhrnu částku 200 Kč, a to u jedné daně u jednoho správce daně za jedno zdaňovací období, vysvětlila pro server Podnikatel.cz Jana Kaslová, tisková mluvčí Finančního ředitelství v Praze.

Pokud dojde již k tomu, že berňák podnikateli zvýší vyměřenou daň či úroky z prodlení překročí hranici 200 korun, pořád existuje šance, že k zaplacení sankcí nemusí dojít. Poplatník totiž může úřad požádat o prominutí jak vyšší daně, tak úroků z prodlení. Při rozhodování úřadu však značně záleží na tom, co zapříčinilo, že podnikatel nestihl podat daňové přiznání včas. Důležité je důvody uvést do případné žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. zvýšení daně, připomněl Ondřej Trubač, advokát z advokátní kanceláře Havel & Holásek.

Jestliže podnikatel na přiznání pouze zapomněl, či se na něj prostě vykašlal, s žádostí zřejmě neuspěje. Kontaktovat příslušný finanční úřad doporučuji pouze v případě pádného argumentu pro nesplnění termínu. Například jde o dlouhodobou hospitalizaci v nemocnici či dlouhodobý pobyt v zahraničí. O benevolenci finančních úřadů samozřejmě nelze hovořit, uzavírá Jiří Kotous, zástupce ředitelky Finančního ředitelství v Ústí nad Labem. Čtěte také: Daňové přiznání LAST MINUTE.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).